Władze Stowarzyszenia

     Zarząd:

dr Ewa KOŁODZIEJCZYKprezes zarządu

Krystian LATKO - wiceprezes zarządu

Irena PALA sekretarz zarządu

Anna TYC - skarbnik zarządu

Jadwiga HOŁOWNIA - członek zarządu

       Krystyna JACEK - członek zarządu

       Lucyna PIŁOT - członek zarządu

  

 Komisja Rewizyjna:

Małgorzata ZUBRZYCKA-MAIN

Maria KONIECZNY

Ewa KONIOR

 

Komitet Założycielski:

 

Sylwia WALKOWICZ

Małgorzata ZUBRZYCKA-MAIN

Krystian LATKO

    Rada Programowa:

      Prof. dr hab. Marian MITRĘGA - Przewodniczący rady - Uniwersytet Śląski.

     Grażyna GOSZCZ - Rada Miasta Pszczyny

     Agnieszka KÓSKA - Dyrektor `Oddziału dużej instytucji finansowej.

     Teresa MUSIK - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

     dr Halina NOCOŃ - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach


 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku