Wspierają nas

Członkiem wspierającym jest instytucja lub osoba, która pomaga PUTW w realizacji jego działań statutowych i wypełnianiu misji.

Status członka wspierającego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  • Sylwia WALKOWICZ - status członka wspierającego od 30.01.2012
©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku