Misja uniwersytetu trzeciego wieku

   

         Idea włączenia ludzi starszych do ustawicznego kształcenia zrodziła się w Tuluzie we Francji, gdzie przy tamtejszym uniwersytecie profesor prawa międzynarodowego Pierre Vellas utworzył w roku 1973 placówkę dydaktyczną nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wkrótce podobne placówki zaczęły powstawać w całej Europie.

       Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce zorganizowała w Warszawie profesor nauk medycznych Halina Szwarc w ramach Podyplomowego Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Po nim powstały inne, zawsze pod opieką miejscowych uczelni.

       Misją Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób w wieku 50+ zamieszkałych na terenie Powiatu Pszczyńskiego do dalszego rozwoju i integracji społecznej poprzez udział w proponowanych zajęciach dostosowanych tematycznie do grupy odbiorców. Słuchacze PUTW będą mieli możliwość poszerzać swoje pasję, znaleźć nowe hobby, poznać wielu interesujących ludzi.

       PUTW jako stowarzyszenie będzie rzecznikiem osób starszych w trosce o ich rozwój kulturalny oraz społeczny. We współczesnym świecie coraz bardziej dostrzegana jest mądrość i doświadczenie ludzi w starszym wieku, czym mogą się oni dzielić z młodszym pokoleniem.

PUTW daje szansę rozwoju osobistych zainteresowań osobom w wieku dojrzałym oraz wykorzystania ich doświadczeń życiowych i zawodowych przez poparcie ich wiedza akademicką z wielu fascynujących dziedzin. Chcemy pomóc starszym osobom uwierzyć we własne siły i możliwości intelektualne oraz kształtować nowe umiejętności i przezwyciężać ich poczucie osamotnienia.

PUTW pomaga zaspokajać potrzeby:

  • samokształcenia,
  • poznawania środowiska,
  • poszerzania wiedzy i umiejętności,
  • wykonywania społecznie użytecznych działań,
  • wypełnienia wolnego czasu,
  • utrzymywania więzi towarzyskich,
  • rozwoju psychicznego i fizycznego,
  • a także możliwości realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.
©2023 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku