Rekrutacja

Osoba przystępująca do Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku powinna:

  • czytelnie wypełnić i złożyć deklarację słuchacza stowarzyszenia 
  • zapłacić jednorazową składkę członkowską w wysokości 15 zł 
  • wnosić terminowo opłaty w wysokości ustalonej przez Walne Zebrania Członków Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
    
©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku