Konto bankowe

Konto bankowe Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet

Trzeciego Wieku:

                             Bank PKO BP O/Pszczyna

 Konto:  92 1020 2528 0000 0202 0335 3729

Przy wszelkich wpłatach prosimy koniecznie

podać następujące dane:

                 1 - nazwisko i imię wpłacającego

       2 - dokładny tytuł wpłaty

         (np.czesne za semestr_ lub zajęcia i grupę)

        3 - okres którego dotyczy wpłata

       

©2023 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku