O nas

Pomysł aktywizacji ludzi starszych w naszym mieście zrodził się na spotkaniu pani wiceburmistrz Grażyny Goszcz z przewodniczącymi rad osiedli. Inicjatywę podjęła grupa „zapaleńców”, którzy dostrzegli potrzebę powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie i postanowili wyjść naprzeciw problemom ludzi starszych. Celem działania grupy inicjatywnej była aktywizacja tej licznej grupy mieszkańców. Projekt uzyskał akceptację i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego.
 
W lutym 2012 roku na Zebraniu Założycielskim powołano Komitet Założycielski w składzie: Sylwia Walkowicz, Małgorzata Main i Krystian Latko, uchwalono statut oraz wybrano Zarząd w składzie: Ewa Kołodziejczyk, Sławomira Lewandowska, Ryszard Bobowski, Krystian Latko, Jan Lipniak oraz Komisję Rewizyjną: w składzie Regina Ficyk, Jadwiga Hołownia i Małgorzata Main. Członkowie tych organów zmierzyli się ze wszystkimi formalnościami administracyjno – prawnymi i w wyniku ich przezwyciężenia Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało zarejestrowane w dniu 9 lipca 2012 r.
Stowarzyszenie PUTW w Pszczynie działalność statutową rozpoczęło 3 października 2012 r. uroczystą inauguracją I roku akademickiego 2012/2013, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Wszystkich Świętych, po której słuchacze udali się do Stajni Książęcych . Tam odebrali legitymacje PUTW i pamiątkowe birety oraz plan wykładów i harmonogram zajęć w sekcjach zainteresowań. Następnie wysłuchali interesującego wykładu inauguracyjnego, który wygłosił prof. dr hab. Marian Mitręga z Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Rady Programowej PUTW. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali nastrojowego programu artystycznego w wykonaniu młodych pszczyńskich artystów.
 
Kolejne inauguracje odbyły się: w auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie – rok akademicki 2013/2014; wykład inauguracyjny pod tytułem "Teologia. Skąd jest, czym jest, po co jest?" wygłosił ks. prof. dr Jerzy Szymik, a uroczystość uświetnił występ pszczyńskiego chóru „Lutnia” oraz w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury – rok akademicki 2014/2015; wykład inauguracyjny pod tytułem  "Tajemnice polskiego średniowiecza. Bogurodzica" wygłosił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny PUTW „Vocal Senior”.
 
Stowarzyszenie PUTW obecnie liczy ponad 400 słuchaczy, którzy biorą udział w wykładach plenarnych oraz w zajęciach w sekcjach zainteresowań, jeżdżą na wycieczki turystyczne, na spektakle teatralne, operetkowe i kinowe. Biorą udział w rajdach rowerowych, olimpiadach sportowych letnich i zimowych. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów, z których każdy trwa cztery miesiące.
 
Uniwersytet jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Środki na działalność pochodzą ze składek członkowskich oraz ze środków finansowych pozyskanych w konkursach.
Uniwersytet działa dzięki ludziom dobrej woli i dużej pomocy lokalnych władz samorządowych.
©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku