Lepiej słyszeć - wykład 21.11.2012

Lepiej słyszeć, to lepiej żyć.

21 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się 4-ty wykład dla słuchcy PUTW, tym razem na temat słuchu- różnego rodzaju jego ubytków i technicznych rozwiązań umożliwiających nadrobienie braków.

Wykład prowadzili przedstawiciele firmy Siemens i Audio Service z Poznania - którzy przyjechali na zaproszenie firmy Bastec z Pszczyny.

Pan Łukasz Pietrzak przedstawił prawie 100-letnia historię rozwoju aparatów słuchowych w firmie Siemens, poczynając od tuby przypominającej kształtem i wielkością bawoli róg kręcony, do maleńkich, naładowanych elektroniką, przypominających biżuterię „cyfrowych zausznic”.

Przedstawił też kilka pytań, na które każdy powinien odpowiedzieć sobie sam:

 • ‡        Wydaje Ci się, że rozmówcy nie mówią wyraźnie, bełkoczą? 
 • ‡        Czy musisz się wysilać aby usłyszeć mowę lub szept? 
 • ‡        Czy przeszkadzają Ci hałasy w tle, gdy rozmawiasz z innymi ludźmi? 
 • ‡        Masz trudności ze zrozumieniem rozmówcy w trakcie jazdy autem?
 • ‡        Podczas rozmów musisz być bliżej osób mówiących żeby je zrozumieć ?
 • ‡        Czy Twoi bliscy zwracają Ci uwagę, że głośno słuchasz telewizora ? 
 • ‡        Czy nie słyszysz tykania zegara? 

Jeżeli na dwa pytania odpowiedź jest pozytywna to znak, że należy poddać się badaniu słuchu.

Większość ubytków słuchu pojawia się stopniowo, więc często są one trudne do zauważenia. Nawet u dwóch noworodków na 1000 urodzeń rozpoznaje się wadę słuchu.

W bieżącym roku rozpoczęła się największa jak dotąd kampania sprawdzenia słuchu Polaków. W ramach Narodowego Testu Słuchu 2012 Słuchobus odwiedził co najmniej 70 różnej wielkości miejscowości, przejechał kilkanaście tysięcy kilometrów, i przeprowadził badania 13 tysiący osób. Każdy chętny mógł sprawdzić słuch i uzyskać fachową poradę. I okazało się, że co trzeci przebadany miał problemy ze słuchem. Najgorzej wypadli mieszkańcy województwa śląskiego i Ziemi Łódzkiej. Ponadto niedosłyszą coraz młodsi - blisko połowa przebadanych osób poniżej 40 roku życia miała kłopoty ze słuchem. Zaś wśród osób powyżej 60 lat, aż 9 na 10 ma niedosłuch..

Pan Piotr Miller przybliżył rolę jaką słuch odgrywa w życiu człowieka oraz omówił problemy związane z jego ubytkiem i możliwości poprawy sytuacji niedosłyszącego. Uszy pełnią więcej funkcji, niż się nam wydaje. Służą nie tylko do odbioru mowy, muzyki i innych dźwięków, ale także do orientacji kierunkowej i lokalizacji źródeł dzwięku. Są to niesłychanie ważne funkcje, bo dzięki nim jesteśmy np. ostrzegani o zbliżającym się samochodzie czy pociągu. Ponadto dzięki słuchowi możemy odebrać nie tylko treść ale również emocje czy uczucia osoby której słuchamy. Ubytek słuchu może mieć reperkusje psychologiczne takie jak, depresja, poczucie odrzucenia czy niski stopień samooceny. Problemy z komunikacją mogą być przyczyną stresów w domu i pracy. Im szybciej więc zajmiemy się swoim słuchem, tym lepsze będą rezultaty jego ewentualnej naprawy.

W ciągu ostatnich 10 lat, w dziedzinie projektowania i produkcji aparatów słuchowych, nastąpił ogromny postęp - nie do pomyślenia jeszcze w połowie lat 90-tych XX wieku. Aparaty cyfrowe mogą np. redukować niepotrzebne dźwięki, takie jak hałas otoczenia czy sprzężenie, przy jednoczesnym wzmocnieniu dźwięków mowy. Są wykonywane jako wewnątrzuszne i zauszne.

Przedstawiciel firmy Bastec poinformował słuchaczy, że w zakładzie przy ul. Bielskiej 16, (róg Skłodowskiej ) można, po uzgodnieniu terminu, bezpłatnie przeprowadzić badanie słuchu. Jeśli badanie wykaże jego ubytek, to jest to podstawą do starania się o skierowanie przez lekarza rodzinnego do laryngologa lub audiologa. Możemy też skorzystać z porady protetyka słuchu, który pomoże w doborze i dopasowaniu własciwego aparatu słuchowego. Ceny aparatów wachają się od 800,- do 6.500,-zł. Aparat kierunkowy, wychwytujący mowę a tłumiący szumy kosztuje ok. 3.500,-zł. Firma pomaga klientom przygotować dokumentację dla N FZ-tu, gdzie można uzyskać refundację w wysokości 560,-zł raz na 5 lat. Inną możliwość dofinansowania (do ok. 1.500,-zł ) w ramach przydzielonych przez PFRON środków, ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto w Gazecie Pszczyńskiej z tego tygodnia jest kupon rabatowy Bastec na aparat słuchowy na sumę 300 zł.

Wykład był interesujący, słuchacze wykorzystali okazję i zadali wiele pytań. Po wykładzie rozdano materiały instruktażowe i drobne upominki.


Lepiej słyszeć to lepiej żyć

Wykład w najbliższą środę 21. listopada będzie dotyczył wszystkich aspektów słuchu:

 • Jak chronić słuch
 • Przyczyny ubytku słuchu
 • Rodzaje niedosłuchu
 • Objawy niedosłuchu
 • Budowa i funkcjonowanie ucha
 • Problemy osób niedosłyszących
 • Jak wspomóc lepsze słyszenie

Wykład poprowadzą przedstawiciele firm Siemens i Audio Service

Będzie można przeprowadzić bezpłatne konsultacje z protetykiem słuchu, słuchacze otrzymają też komplet materiałów informacyjnych wraz z drobnymi upominkami.

Wykład odbędzie się w Urzędzie Miejskim na 2-gim piętrze, w sali studyjnej (po prawej stronie) o godz. 17.00.


Wizyta w laboratorium 16.11.2012

W zapowiadanym na naszej stronie terminie, 16-tego listopada, odbyło się zwiedzanie laboratorium chemii środowiska w przedsiębiorstwie SGS Eko-Projekt  w Pszczynie. Oprowadzał nas pan dr hab. Tomasz Stuczyński - członek Zarządu.  Zwiedzający mieli okazję zobaczyć, że wyposażenie tego laboratorium jest bardzo kosztowne ( 50.000 - 750.000 / urządzenie pomiarowe) i na bardzo wysokim poziomie, a prace badawcze są niemal w zupełności zautomatyzowane i skomputeryzowane, tak, że nawet zanik napięcia nie jest zbyt szkodliwy. Procesy analityczne prowadzone są przez całą dobę, mimo że załoga pracuje jedynie przez ok. półtorej zmiany.

Codziennie własne samochody kurierskie dostarczają kilkaset próbek różnych materiałów, najczęściej ziemi, powietrza i wody, pobieranych we wskazanych przez zleceniodawców miejscach przez ponad 50 rezydentów rozmieszczonych w całym kraju. Procedura pobierania próbek jest ściśle ustalona i  musi być przestrzegana. Pokazano nam np. urządzenia do pobierania próbek powietrza, które są różne w zależności od przedmiotu badania, inne dla badanie zapylenia, inne na zawartość gazów itp. Jedna próbka powietrza jest pobierane przez ok 6 godzin.

Przy okazji omawiania badania zanieczyszczeń wody dowiedzieliśmy się, że odkryta po raz pierwszy po tragicznym spotkaniu weteranów w Ameryce bakteria legionozy jest wykrywana również w naszej wodzie, ale nie jest szkodliwa dla przewodu pokarmowego, natomiast może powodować dolegliwości  a nawet być śmiertelna, jeżeli dostanie się do płuc z emulsją wodną np. w czasie prysznicowania.

Wśród zwiedzających nie było wprawdzie zawodowych chemików, ale zainteresowanie bardzo było duże. To dobrze, że mamy u siebie akredytowane laboratorium na wysokim międzynarodowym poziomie. Szwajcarska firma SGS ma 2.000 laboratoriów na całym świecie.

Jeżeli zgłoszą się następni chętni do zwiedzania tego zakładu to będzie to możliwe na początku stycznie 2013 roku.

Zdjęcia w galerii "Laboratorium"


Kółko szachowe 10.11.2012

   Informujemy że powstała możliwość utworzenia kółka szachowego dla pasjonatów tej gry. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się osobiście do biura (Bogedaina 20) lub przesłanie zgłoszenia przez formularz kontaktowy (w zakładce "Kontakt").


Nasze środowisko - wykład 07.11.2012

         W środę 7-go listopada wykład dla słuchaczy PUTW na temat niskiej emisji i zagrożeń które ona powoduje wygłosił pan dr hab. Tomasz STUCZYŃSKI, członek zarządu pszczyńskiego przedsiębiorstwa Eko-Projekt SGS (ul.Cieszyńska 52a). Wykład był nie tylko bardzo interesujący ale też niezwykle pouczający, a momentami zaskakujący.

         Środowisko Powiatu Pszczyńskiego nie jest wcale takie czyste jak się powszechnie sądzi ( zielone płuca Śląska ), i to mimo tego że PIK 8 lat temu zlikwidował 6 osiedlowych kotłowni węglowych i zastąpił je gazowymi. Np. dopuszczalna norma zanieczyszczeń pyłowych (PM10 i PM2,5) w 2010 roku została przekroczona 35 razy.

Pomiary zanieczyszczeń, z powodu kosztów urządzeń, nie są wykonywane z wystarczającym zagęszczeniem punktów pomiarowych. W pewnym zakresie muszą więc być uzupełnione badaniami porównawczymi na modelach matematycznych. Z wykładu można było się dowiedzieć, że w atmosferze którą tutaj oddychamy znajdują się: drobne frakcje pyłów, tlenki azotu i siarki, szkodliwe związki organiczne i to w stężeniu nieobojętnym dla ludzi. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń są kotły na paliwo stałe w domach jednorodzinnych opalane bardzo często mułem, a czasem również odpadami. Słuchacze mieszkający w okolicy komina dawnej kotłowni WZD stwierdzili że emitowane z niego produkty spalania również zwiększają zapylenie w miejscu ich zamieszkania z czym nie zgodził się dr Stuczyński ponieważ nie ma żadnych pomiarów które by to potwierdzały.

Na pewno nie wszytkich stać na ogrzewanie domu gazem. Ale musimy mieć świadomość że spalając niskowartościowe paliwa w nieprzystosowanych do tego urządzeniach, w dalszej perspektywie działamy na własną szkodę.

Jest też drugi czynnik zanieczyszczenia środowiska, odór. Wszyscy go w Pszczynie doświadczamy w przykry sposób. W pewnym stężeniu ma bardzo silny wpływ na samopoczucie i stan psychiczny, a w dalszym efekcie na zdrowie. Indywidualni mieszkańcy nie mają z jego powstawaniem żadnego związku. Powstaje najprawdopodobniej przy produkcji podłoża dla pieczarek. Jego emisję można ograniczyć przez wytworzenie mgły wodnej wokół źródła.

         Na przeszkodzie do usunięcia lub zmniejszenia emisji z przemysłowych ośrodków zatruwania środowiska stoi brak jednoznacznych przepisów. Jednak mieszkańcy, których najbardziej dotykają te szkodliwe czynniki, organizują się i podejmują już działania. Na pewno należy dążyć do zwiększenia ilości punktów pomiarowych zapylenia i zanieczyszczenia odorem. Są np. tzw. „sztuczne nosy” przy pomocy których można wykryć skąd, w jakim składzie chemicznym i z jakim natężeniem odór jest emitowany. Trzeba zdobyć środki na ich zakup. Trzeba też żądać ustanowienia przepisów ochronnych dla ludzi, bo produkcja rolnicza jest ze wszech miar potrzebna, ale nie może się odbywać kosztem ludzkiego zdrowia.

Zobacz zdjęcia w Galerii


Komunikat 07.11.2012

Informijemy, że opłata za zajęcia w basenie - gimnastyka rehabilitacyna i rekreacyjna oraz nauka pływania - wynosi 5,- zł za zajęcia. Opłata miesięczna wynika z ilości zajęć i wynosi 15,- lub 20,- zł.


Komunikat 06.11.2012

Informujemy, że przyjmowane są zapisy na zajęcia "Robótki ręczne". Dopłata wynosi 5,- zł za zajęcia.


Komunikat 05.11.2012

  

W tym tygodniu, od środy 7-go listopada, rozpoczynają się zajęcia na basenie w Powiatowym Zespole Szkól Nr 2 ( dawniej Technikum Rolnicze) przy ul. Szymanowskiego 12.

     Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie:     

            Gr. I sobota 11:00- 11:45

            Gr. III sobota 13:00- 13:45       

            Gr. II sobota 12:00- 12:45                         

            Gr. IV środa 17:00- 17:45

     Nauka pływania:

            Gr. I Czwartek 10:30-11:15

            Gr.II Środa 17:00 - 17:45

Zajęcia na basenie w środę, z gimnastyki (Gr IV) i nauki pływania (Gr II), będą się odbywać równocześnie - każde w połowie basenu.


Komunikaty 29.10.2012

1 -  w najbliższą środę 31.10.2012 dyżur w biurze zarządu jest odwołany.

2 - Gr. II - gimnastyka rehabilitacyjna:  od listopada zajęcia będą się odbywały  w piątek od godz. 17.00 - 18.00 w małej sali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wejście od ul. Bogedaina

3 -  gimnastyka rekreacyjna - wtorek 12.45 w sali PCK-ul - tylko dla tej dla tej grupy odwołuje się zajęcia w dniach 6 i 27 listopada. Powodem są odbywające się w tym czasie przedstawienia na dużej sali.  W związku z tym płatność za listopad wyniesie 4,- zł.


Komunikat 27.10.2012

1 - Informujemy że wycieczka do winnicy została odwołana ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń co  podniosłoby znacznie jej koszt dla uczestników. Będzie organizowana w innym, dogodniejszym terminie.

2 - Odwołuje się zajęcia z malarstwa i florystyki w dniu 02.11.2012 ze względu na okres świąteczny

3 - pierwsze warsztaty z psychologii odbędą się 5 listopada br. w sali nr 6 PCKul w godz. 10.00 - 12.00. Opłatę  w wysokości 5,- zł za dwugodzinne zajęcia (20,-zł za miesiąc) będzie zbierał starosta grupy którego słuchacze wybiorą spośród siebie.

W grupie popołudniowej ( piątek 16.00 - 18.00) są jeszcze miejsca .


 

Komunikat 21.10.2012 - zmiana terminów niektórych zajęć.

Warsztaty z psychologii będą się odbywały w piątek od 16.00 do 18.00 - ten termin nie pokrywa się z malarstwem. Poprzednio podaliśmy błędnie godz. 16 - 20, przepraszamy za pomyłkę. Opłata za te zajęcia wynosi 5,- zł za spotkanie (2 godz.)

Zajęcia z malarstwa będą się odbywały w piątki od 9.45 do 11.45 ( termin rozpoczęcia przesunięty, aby panie mogły zdążyć na florystykę ).

Zajęcia z florystyki są w piątki  od 12.00 do 14.00 w sali nr 2 na Bogedaina. Odpłatność za dwugodzinne zajęcia wynosi 10 zł plus koszt materiałów który uczestniczki uzgodnią  z panią prowadzącą, ale nie będzie wysoki. Pierwsze zajęcia już się odbyły.


Komunikat 20.10.2012

 • można się zapisywać na warsztaty psychologiczne.

Zajęcia są planowane w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00  w PCKul sala nr 6  

oraz w piątki w godz. 16.00 - 18.00 (16.00 - 20.00)   na ul. Bogedaina 20 sala nr 5.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 • zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej grupa I ( dopołudniowa ) - będą się

odbywały  we wtorki w godz. 12.45 - 13.30  w PCKul w sali kameralnej.


UWAGA

Ze względu na możliwość wystąpienia po drodze zatorów, przewoźnik zażądał przyspieszenia terminów wyjazdu do operetki  i teatru

Nowe terminy:

1 - do operetki w Gliwicach na spektakl:   "Don Juan na wakacjach"

w dniu 27.10.2012:

             - o godz. 16.30 z parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.40 z dworca autobusowego przy Kauflandzie,


2 - do teatru Korez w Katowicach na spektakl:  "Cholonek”

w dniu 29.10.2012:

            - o godz.16.00 na parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.10 na dworcu autobusowym przy Kauflandzie.

 

Prosimy,  jeśli to możliwe, powiadomić znajomych.


 

 

Inauguracja I-szego roku akademickiego w Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 3-go października br w wyremontowanych Stajniach Książęcych w Pszczynie, odbyła się uroczysta inauguracja I-szego roku akademickiego 2012 / 2013, początkująca statutową działalność Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” którą prowadził i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan Krystian Janko.

     W inauguracji wzięło udział ponad 200 słuchaczy, członkowie Rady Programowej oraz zaproszeni goście: z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Muzeum Zamkowego, Uniwersytetu Śląskiego i zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Katowicach i w Żorach.

     Przed rozpoczęciem inauguracji słuchaczom wręczono legitymacje studenckie i birety akademickie oraz plan zajęć.

      Witając zebranych, prezes PUTW pani dr Ewa Kołodziejczyk podziękowała wszystkim którzy wnieśli znaczący wkład w utworzenie Uniwersytetu w Pszczynie, wladzom Miasta i Starostwa, zaangażowanym słuchaczom i życzliwym przyjaciołom.

     Burmistrz, pan Dariusz Skrobol i wicestarosta, pan Henryk Kolarczyk odczytali listy gratulacyjne adresowane do Uniwersytetu i wręczyli pani prezes kwiaty.

     Wykład inauguracyjny na temat „Polityka rodzinna czy prorodzinna?” wygłosił z niezwykłą swadą przewodniczący Rady Programowej, profesor Marian Mitręga. Poczynając od Konfucjusza, poprzez różne kultury i religie aż do czasów teraźniejszych, przedstawił główne czynniki wpływające na kreowanie rozwoju społeczeństw: rozporządzenia rządzących, zwyczaje kulturowe i warunki geograficzne. Przytoczył też ostrzeżenie Thomasa Malthusa, że środki żywności rosną w postępie arytmetycznym, a liczba ludnośći w postępie geometrycznym.

     Na zakończenie wystąpił kierowany przez panią Renatę Zborowską zespół wokalny działający przy Pszczyńskim Centrum Kultury.

   

     Jak zauważył profesor Mitręga, w stajenkach rodziły się już rzeczy niezwykłe, więc inauguracja w Stajniach Książęcych może być taką szansą dla Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz galerię zdjęć.


 

©2019 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku