Komunikat 28.01.2013

Informujemy, że w dniu 30.stycznie br. w związku z Walnym Zebraniem Członków, biuro Zarządu będzie nieczynne.


ODWOŁANIE ZAJĘĆ !!!


Informujemy, że z ważnej przyczyny warsztaty z psychologii w dniu 25. stycznie br. nie odbędą się. Będą "odrobione" w innym terminie.

  Również z ważnych powodów osobistych wykładowcy warsztaty z gimnastyki mózgu nie odbędą się w dniach 26 i 27 stycznia br. O nowym terminie tych zajęć poinformujemy Państwa po uzgodnieniu go z osobą prowadzącą .

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwołuje w dniu

                                   30 stycznie 2013 w Stajniach Książęcych

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Początek o godz. 16.30.

Zebranie poprzedzi występ Zespołu Artystycznego uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2

 

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZC

5 Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

   od dnia 12 września 2012 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy

     Zarządu

7. Program działania Stowarzyszenia w II semestrze r.ak. 2012/ 2013  

8. Przyjęcie do Stowarzyszenia członków wspierających

9 Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Medycyna – permanentny rozwój, ciągły postęp

W dniu 23-go stycznia o godz. 17.00 w Stajniach Książęcych,

wykład na temat:

Medycyna – permanentny rozwój, ciągły postęp”,

wygłosi pan dr Marcin Leśniewski.


Zespól Aktywnego Seniora

Zarząd PUTW zaprasza słuchaczy chętnych do pracy w

           Zespole Aktywnego Seniora.

Celem powołania tego zespołu jest wspólna praca na rzecz rozwoju i większej aktywności naszego uniwersytetu. Szczególnie zachęcamy te osoby, które mają ciekawe pomysły, są kreatywne i chcą poświęcać swój czas dla dobra społeczności seniorów.

Zebranie organizacyjne odbędzie się

18 stycznia 2013 r. o godz.15.00 w sali nr 2 ul.Bogedaina 20.


Do Starostów grup i Wykładowców

Informujemy, że w dniu 16 stycznia br. - najbliższa środa - w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Zarząd PUTW organizuje dwa spotkania:

o godz,  16.00  spotkanie starostów grup z Zarządem PUTW
o godz.. 17.30  spotkanie wykładowców z Zarządem PUTW

Celem spotkań jest podsumowanie kończącego się I-szego semestru r. ak. 2012 / 2013, wzajemna wymiana doświadczeń i uwag.

Wykładowców prosimy o przyniesienie dzienników, żeby można ocenić frekwencję na zajęciach.

Prosimy o udział w spotkaniach.


Gimnastyka mózgu ? Czy ktoś to słyszał?

Powszechne jest przekonanie, że mózg należy ćwiczyć przez usilne uczenie się, czytanie, „wkuwanie” lub rozwiązywanie krzyżówek, natomiast tylko nieliczni wiedzą, że można i należy go rozwijać przez ćwiczenia fizyczne.

Ogromna liczba ludzi - co wykazują procedury testowe - nie zna możliwości swojego rozwoju i wyłącza mechanizmy integracji mózgu, niezbędne dla pełnowartościowego rozwoju. To może skutkować powstaniem syndromu nieskuteczności, trudnościami w formułowaniu myśli itp.

Kinezjologia edukacyjna, jako nauka i taktyka, proponuje system ćwiczeń, które są nastawione na odtworzenie naturalnych możliwości człowieka przez usunięcie istniejących wewnętrznych barier.

„Gimnastyka umysłu” - wstępny stopień kinezjologii edukacyjnej - to system prostych ruchów nastawionych na uczenie się człowieka na poziomie pracy „całego mózgu”.

I taka gimnastyka będzie przedmiotem warsztatów w dniach:

26 i 27 stycznia br. każdorazowo od godz. 10-tej do 15-tej

w sali MOSIR-u (przylega do Stajni Książęcych),

które poprowadzi, z jedną tylko grupą 20 słuchaczy, pani Krystyna Dulczewska, instruktor-terapeuta metody „One Brain”. Pani Dulczewska od 8-iu lat współpracuje z UTW przy Uniwersytecie Śląskim.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze zarządu - ul. Bogedaina 20, zasadniczo w godzinach dyżurów: Po 10-12 / Śr 15-17, w inne dni tylko jeżeli w biurze ktoś pracuje. Ilość miejsc ograniczona do 20-tu. Będzie można również nabyć skrypt z materiałami z zajęć w cenie 7 zł.


Koniec wakacji, trudno.

  • Po wakacyjnej przerwie kontynuujemy zajęcia wg dotychczasowego planu z wyjątkiem zajęć na basenie w środę, które to zajęcia, ze względu na mały udział słuchaczy i „kolizję” z wykładami zostaną przeniesione („przeorganizowane”) na sobotę.
  • W styczniu przypadnie nam trochę więcej opłat ponieważ:
      - zajęcia semestru I-go będą trwały do 10-tego lutego = 5 zajęć
      - prosimy Państwa o potwierdzenie na listach u starostów grup dalszego udziału w dotychczasowych zajęciach i wpłacanie czesnego za drugi semestr w ustalonej wysokości tj.50 zł
  • Z uwagi na zimową przerwę nauki w szkołach, jesteśmy zmuszeni zarządzić w tym czasie tj. od 11-tego do 23-ciego lutego przerwę w zajęciach, ponieważ nasi wykładowcy w większości wyjeżdżają.  
  • Ponieważ w trakcie semestru zaczęto nam naliczać czynsz za wynajem obiektów sportowych, jesteśmy zmuszeni podnieść opłatę wnoszoną przez Słuchaczy za zajęcia gimnastyczne z 2,- zł do 5,- zł / godzinę, i to już od stycznia br. Zatem za bieżący, "przedłużony" miesiąc, należy wpłacić 25,- zł.

Życzenia od informatyków zaawansowanych

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

do Zarządu UTW Pszczyna

Z okazji Bożego Narodzenia,
składamy Wam serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą,
z dźwiękiem śpiewu i kolędą.
Z wigilią tuż po zmroku,
i w radosnym Nowym Roku.

Grupa I komputerowa- zaawansowana

 


 

Życzenia na żywo po śląsku

W imieniu Koleżeństwa z Warsztatów z Psychologii (prow. S.Walkowicz)

życzenia na żywo i po śląsku składa pani Otylia Trojanowska.

Proszę "kliknąć" na poniższy link:

http://www.youtube.com/watch?v=-yRV84KX9u0&;feature=youtu.be


 

Życzenia od naszych informatyków

W imieniu grupy "komputery zaawansowane" gr2 dziękujemy za życzenia.
Przesyłamy wzajemnie życzenia wszelkiej pomyślności z okazji
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I NOWEGO ROKU 2013
DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓWU UTW PSZCZYNA
oraz całego ZARZĄDU Smile
 
- Maria Rołka i  Studenci - Teresa, Małgorzata, Maria, Grażyna, Danuta i Henryk.
 


Boże Narodzenie 2012

 

 

Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone

w gronie najbliższych przyniosą Państwu dużo radości,

a Nowy Rok 2013 pozwoli na realizację

osobistych zamierzeń uniwersyteckich.

Zarząd Pszczyńskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku


 

HURRA ! WAKACJE


Wielce zasłużone wakacje zimowe 2012 / 2013 dla słuchaczy

Uniwersytetu Pszczyńskiego będą trwały

od 23-go grudnia 2012 do 6-go stycznia 2013. 

Watsu - wykład 12.12.2012 - 17.00

Kolejny wykład, w środę 12-tego grudnia w Urzędzie Miejskim,  przyspieszony o tydzień ze względu na Święta Bożego Narodzenia, będzie o „ nietypowym relaksie w wodzie”.Wiadomo że w wodzie, szczególnie nie za zimnej, człowiek czuje się prawie jak ryba. Ale to powszechne odczucie nie uświadamia wszystkiego, co może się dziać z nami w środowisku wodnym. I o tym, na przykładzie metody „WATSU”, opowie jeden z pierwszych, dyplomowanych terapeutów, pan Radosław Krowiak.

Watsu wygląda jak „taniec”, w którym, pod nadzorem terapeuty, ćwiczący są jakby „unoszeni” na wodzie

Prelekcja będzie polegała na pokazie licznych zdjęć i filmów z fachowym komentarzem, co pozwoli słuchaczom dostrzec wyjątkowość tej terapii. Metoda Watsu jest przeznaczona dla każdego, kto chce choć na chwilę przenieść się w stan głębokiego odprężenia, co jest jej fundamentem.

Wykładowca - fizjoterapeuta, ratownik wodny i instruktor pływania - przedstawi też różne formy rekreacji w wodzie, opowie o ciekawych przypadkach osób które skorzystały z tej metody.Odpowie równiaż na Państwa pytania.

A więc Koleżanki i Koledzy, hop do wo…   to znaczy, najpierw na wykład.

©2019 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku