ZAJĘCIA w dniu 28,02,2022 r.

Informujemy słuchaczy uczęszczających na lektoraty angielskie

i nimiecki, że dzisiejsze zajęcia (poniedziałek, 28-go lutego 2022 r.) odbędą się 

w budynku szkolnym przy ul. Bogedaina 20. 
 
Salę na 1-szym piętrze wskaże pani woźna.
 
------------------------------------------   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ---------------------------------------------


FILOZOFIA w poniedziałek - 28.02.2022 r.

Szanowni Państwo,      


No tak. Zaplanowałam temat o szczęściu: Arystoteles, Arystyp, Zenon, Epikur, Aureliusz, Seneka i ich koncepcje filozoficzne. A tu - tyle nieszczęścia, rozpacz i bezradność. Ale i walka. I co teraz?

I pomyślałam, że porozmawiamy jednak o szczęściu. Bo według większości tych starożytnych koncepcji szczęście to możliwość realizacji dobra, a nie ulotny stan, do którego wzdychamy. To siła wewnętrzna do tego, żeby żyć dzielnie w świecie, w którym raz po raz zło podnosi głowę, tak, jak dzieje się to dramatycznie teraz u naszych sąsiadów. To budowanie siebie, żeby stawiać opór złu, ale też - a może nade wszystko -  jak u Pawła z Tarsu: zwyciężać dobrem.
O tym powiemy: o dobru. Nie stoi za nim przeważnie siła armii, władza i splot interesów. Ale kryje się pod nim szlachetność ludzi i odwaga. A stawka jest wysoka.

UKRAINA TO JEST WOJNABo, jak mówi ekspertka Kathryn Stoner z Uniwersytetu Stanforda: „Ostateczną grą Kremla, poza zapewnieniem przetrwania reżimu Putina, jest stworzenie wielobiegunowego świata, w którym autokratyczna Rosja i rosnące Chiny rzucają wyzwanie zachodniej hegemonii liberalnej; celem jest nic innego, jak ustanowienie nowego porządku globalnego, w którym siła jest dobra, a suwerenność państwowa, prawa i wolności jednostki oraz prawa człowieka są złe (https://wiadomosci.onet.pl/politico/imperium-wladza-ego-czego-naprawde-chce-putin/ceymfp3).

 

Zapraszam w najbliższy poniedziałek, 28 lutego, o 16:30.

                                                       Pozdrawiam, M. Łukomska-Jamrozik

 ---------------------------------------  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  ---------------------------------------- 

LEKTURA POLECANA (37) - 26.02.2022r.

 OBRACHUNEK Z ŻYCIEM

W ośmiu opowiadaniach Jerzy Pilch wiąże, jak prawie w każdej książce, wątki autobiograficzne z fabułą. Jest więc sporo odniesień do życia rodzinnego, do trudnych relacji z ojcem, do religii protestanckiej, z której się wywodzi, także do małżeństwa z o wiele młodszą kobietą. Autor dokonuje obrachunków z życiem i własną twórczością, gorzkie refleksje dotyczą przemijania, choroby, nieuniknionej śmierci, samobójstwa. Przeszłość łączy z teraźniejszością, nie brakuje mocno krytycznych uwag dotyczących aktualnej sytuacji politycznej i rządu, podanych z ironią i sarkazmem. Główny bohater to alter ego autora, a książka „Żółte światło” okazała się ostatnią w jego twórczości i życiu.

Nie jest to łatwa w odbiorze lektura, dobrze więc jest wcześniej sięgnąć po inne powieści Jerzego Pilcha.
PILCH.JERZY

Jerzy Pilch (1952-2020) – pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg, scenarzysta filmowy. Jego sztuki adaptowano na potrzeby teatru TV i filmu („Spis cudzołożnic”, „Pod Mocnym Aniołem”). Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich, Nike i wielu innych. Jest m.in. autorem książek „ Wiele demonów”, „Dziennik”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Bezpowrotnie utracona leworęczność”, „Moje samobójstwo”, „Spis cudzołożnic”, „Narty Ojca Świętego”, „Tysiąc spokojnych miast”.

Jerzy Pilch - „Żółte światło”, Wyd. „Wielka Litera”, Warszawa 2019

                                                                                                                                                              Barbara Solarska  

-------------------------------------------------------   ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ    --------------------------------------------------------

KOMUNIKATY - (24.02.2022)

 1 - Osoby, które wyraziły chęć udziału w wycieczce do krajów Beneluksu (festiwal tulipanów) informujemy, że 

organizator przyspieszył jej termin o dwa dni .

Tak więc wyjazd z Pszczyny nastąpi w dniu 7.04. 2022 r.(czwartek) w godzinach popołudniowych, a powrót w dniu 11.04.2022 r. (poniedziałek) też w godzinach popołudniowych. 

Ponadto prosimy uczestników wycieczki o przyjście w poniedziałek 28 lutego br. do biura Zarządu w godz. 10.00-12.00 w celu podpisania umowy dotyczącej tego wyjazdu.

 

2 - Wyjazd autokaru na VII Senioriadę Zimową w Rabce nastąpi

we wtorek 1-go marca br. o godzinie 6.00

z parkingu przy ul. Bielskiej/Skłodowskiej. 

                         
------------------------------------------------------------------------------------    ƒƒƒƒƒƒƒƒ-----------------------------------------------------------------------------------OPERETKA w LUTYM - 23.02.2022

Koncert i operetka

W czasie ferii zimowych słuchacze Pszczyńskiego Uniwersytetu TW aktywnie spędzają czas.

W sobotę 12 lutego br. wzięli udział w koncercie „Operetka i musical – baśń dla dorosłych”, który odbył się w Pszczyńskim Centrum Kultury. Uczestnicy usłyszeli najpiękniejsze i najznakomitsze melodie, popisowe utwory instrumentalne, zabrzmiały duety wszechczasów jak i wspaniałe arie oraz znane przeboje, a to wszystko było podane na najwyższym poziomie. Do każdego występu artyści przygotowali stosowne kostiumy.

Repertuar był zaczerpnięty z najbardziej znanych i lubianych operetek oraz musicali, a wspólny śpiew z artystami wprowadził uczestników w szampański nastrój.

 duo

 

Wtorkowy wieczór 22 lutego br. słuchacze naszego uniwersytetu spędzili w Teatrze Śląskim w Katowicach, w którym wspaniali artyści Opery Śląskiej w Bytomiu zaprezentowali operetkę „Baron cygański”, jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dzieł Johanna Straussa, w którym cygański żywioł przeplata się z wiedeńską elegancją, a wielkie sceny zbiorowe z nastrojowymi ariami i duetami. To klasyczna operetka w pięknych kostiumach, barwnej scenografii ziemi węgierskiej i Wiednia, urzekająca muzyką, popisami wokalnymi i wspaniałymi scenami baletowymi. To arcydzieło gatunku o wyjątkowym uroku i porywającej sceniczności.

 Zdjęcia > w Galerii na www.utw.pszczyna.pl ]

                                                                                                                                       Ewa Kołodziejczyk

--------------------------------------------   OOOOOOO  --------------------------------------------------
 

 

KONCERT CHARYTATYWNY - 27.02.2022r.

Koncert dla Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

 

W najbliższą niedzielę, 27-go lutego o godz.: 16:30 w Pszczyńskim Centrum Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Pszczyńskiego

"Hospicjum św. Ojca Pio".

W koncercie wystąpią między innymi zespoły i osoby z Pszczyńskiego Uniwersytetu TW: Chór "Canto Grazioso",  Zespół "Trzynastka", Kinga Grynpeter i Rafał Pietryja. 

Wstęp wolny. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą certyfikatów covid. Zapowiada się wspaniała impreza.

A hospicjum zasługuje na nasze wsparcie.

OJCIEC PIOx

 

-------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------

NASI WYKŁADOWCY (11) - Halina RAWECKA-CZERNIK

MUZYKA  MOJA  MIŁOŚĆ

        O pani Halinie Raweckiej-Czernik pisałam już w mojej książce na temat zespołów („Zespoły ludowe Ziemi Pszczyńskiej”, s. 61-62 ), ale ach, kiedy to było – 20 lat temu! Mimo upływu lat, nic się u pani Haliny nie zmieniło, jeśli chodzi o jej aktywność w dziedzinie muzyki. Muzyka wtedy, a także  wcześniej, jak i dziś jest miłością jej życia, z nią związała swoją zawodową i osobistą działalność.

Urodziła się w Poznaniu w 1946 r., w muzycznej rodzinie. Ojciec Jan Rawecki był śpiewakiem operowym, RAWECKAwystępował w Operze Poznańskiej (aktualnie Teatr Wielki), był również organistą.  Halina ukończyła szkołę podstawową, później średnią muzyczną w Poznaniu specjalizując się w rytmice. Jest absolwentką Akademii Muzycznej ( 1971), a jej studia w Katowicach miały związek z zamążpójściem i zamieszkaniem w Świętochłowicach, później w Katowicach-Ligocie. W pracy zawodowej przeszła przez wszystkie stopnie edukowania dzieci i młodzieży poczynając od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie. Jako osoba bardzo pracowita i równocześnie pełna energii i zapału studiując, podjęła pracę w przedszkolach jako nauczycielka rytmiki. W Katowicach była jedną z inicjatorek wprowadzenia zajęć rytmicznych w przedszkolach, przygotowywała też nauczycieli rytmiki. Bywało, że prowadziła rytmikę w pięciu przedszkolach równocześnie (po 2x w tygodniu w każdym). W Pałacu Młodzieży w Katowicach odbywały się, co jakiś czas, wspólne pokazy dzieci z różnych placówek przedszkolnych, które to występy pani Halina przygotowywała i koordynowała. Po ukończeniu kursu dla nauczycieli w Cieszynie rozpoczęła pracę nauczyciela muzyki w szkołach podstawowych w Świętochłowicach i Katowicach, później w średnich (LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, także w dwóch innych liceach).

W tym czasie mąż Alfred – budowlaniec (zmarł w 2018 r. ), pracował jako inspektor nadzoru w Hucie Florian, później w Hucie Ferrum, a także w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pszczynie w  trakcie budowania osiedla.

Działalność pani Haliny była w tych latach bardzo szeroka, nie ograniczała się tylko do nauczania dzieci i młodzieży, w latach 1969-1982 była instruktorem muzycznym przy Studenckim Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego „Katowice” oraz przez trzy lata kierownikiem muzycznym przy Studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Siemianowice”. W zespołach tych śpiewała jako solistka, grała na kontrabasie, prowadziła zajęcia wokalne, opracowywała partyturę dla kapeli.

Przez pięć lat pracowała  w Szkole Muzycznej I stopnia w Katowicach, z nauczania w niej zrezygnowała z chwilą przyjścia na świat córki. Do Pszczyny  rodzina sprowadziła się w 1982 r., gdzie na działce zakupionej jeszcze przed wojną od księcia pszczyńskiego przez teścia, Czernikowie wybudowali dom przy ul. Męczenników  Oświęcimskich. Pani Halina zatrudniła się wtedy w Społecznym Ognisku Muzycznym w Pszczynie jako nauczycielka fortepianu, gdzie pracowała do emerytury, i jeden rok dłużej (1983-1997). Już jako emerytka podejmuje pracę  organistki w parafii Miłosierdzia Bożego w Pszczynie od samego początku jej utworzenia (1996) i pełni tę funkcję do dziś,  to daje jej pozycję najdłużej zatrudnionej organistki (66 lat!). Ta działalność bowiem nie była dla niej nowa, gdyż pomagając ojcu, już jako 9-latka i najstarsza w rodzinie, grała podczas mszy, zastępując ojca, śpieszącego wieczorem na występy do Opery. Wtedy było to dla niej zajęcie uciążliwe, gdyż po zajęciach w popołudniowej szkole muzycznej, tramwajem dojeżdżała do kościoła, a powrót do domu miał miejsce dopiero wieczorem. W czasie wakacji też szukała dodatkowych zajęć jako organistka i tak m.in. przez trzy lata spędzała jeden wakacyjny miesiąc w Darłowie, grając podczas mszy w tamtejszym kościele, brała też inne zastępstwa w parafiach poznańskich. Ta wakacyjna praca sprawiała jej zadowolenie i radość, spotykała się zawsze z dobrym przyjęciem, a poza tym była źródłem satysfakcji z samodzielnie zarobionych pieniędzy.

To prawdziwie muzyczna rodzina, jej rodzeństwo pobierało nauki muzyki na poziomie podstawowej szkoły muzycznej: jeden brat grał na skrzypcach i śpiewał (także w słynnym chórze Kurczewskiego w Poznaniu), drugi grał na wiolonczeli, a siostra na fortepianie (na emeryturze gra też w kościele jako organistka).

Pani Halina Rawecka-Czernik ma też duże zasługi w podtrzymywaniu i krzewieniu kultury regionalnej na naszych terenach. W odpowiedzi na apel koła śpiewaczego w Rudołtowicach w 1990 o prowadzenie tej grupy pod kątem muzycznym, godząc się, zorganizowała Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice”, w którym pełni do dziś rolę dyrygenta, choreografa i akompaniatora – gra na kontrabasie do wtóru z akordeonem. Zespół uczestnicząc w przeglądach zespołów ludowych i festiwalach folklorystycznych ogólnokrajowych takich jak „Wici”, „Złoty Kłos”, „Spotkania pod Brzymem”, w Kazimierzu nad Wisłą zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, trzykrotnie uzyskał nagrodę „Grand Prix” (w Zebrzydowicach, Bieruniu i Brennej). Aktualnie zespół liczy 18 osób, spotkania odbywają się raz w tygodniu – wszyscy członkowie śpiewają i tańczą.

Od marca 2018 r. pani Halina prowadzi chór „Canto grazioso” Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który kierowany ambitnie, zdobywa nagrody na przeglądach zespołów artystycznych uniwersytetów trzeciego wieku ( trzykrotna nagroda I  stopnia w Oświęcimiu, wyróżnienia), bierze też udział w innych imprezach śpiewaczych na Śląsku, stanowi oprawę artystyczną uroczystości macierzystego uniwersytetu, występuje dla podopiecznych Domu Opieki w Pszczynie, czy na spotkaniach osiedlowych dla osób starszych.

Dzieci państwa Czerników też kształciły się muzycznie – córka Małgorzata (ur. 1982) ukończyła Społeczne Ognisko Muzyczne w Pszczynie, zdobywając w trakcie nauki nagrody na konkursach organizowanych dla młodzieży ognisk muzycznych. Dziś gra dla własnej przyjemności. Mieszka z rodziną w Poznaniu.

Syn Dominik (1987) jest śpiewakiem operowym po Akademii Muzycznej w Katowicach, wcześniej śpiewał, także jako solista, w „Poznańskich Słowikach”. Mieszka z rodziną w Krakowie, zatrudniony jest w tamtejszej Filharmonii.

Talenty muzyczne ujawniły się dobitnie także w najmłodszym pokoleniu: najstarsza wnuczka Kasia (16 lat) jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu – gra na flecie i fortepianie. Helena (13 lat) w tej samej szkole pobiera nauki w klasie fortepianu, ma za sobą cztery lata nauki na harfie, jest też rytmiczką. Najmłodsza Tosia (2,5 roku) na razie podryguje żwawo do muzyki. Kiedy wszyscy przyjeżdżają do rodzinnego domu w Pszczynie, to ruch jest niemały (do towarzystwa jeszcze dwa koty i pies), no i muzykowanie jest na porządku dziennym. Swego czasu  pani Halina wspólne muzykowanie praktykowała także przez kilkanaście lat ze swoimi uczniami i ich rodzicami w okresie świątecznym, zapraszając całe towarzystwo do siebie na kolędowanie przy kawie i pączkach.

Mimo ogromu zajęć i obowiązków pani Halina Rawecka-Czernik znajduje czas na pracę w ogródku, robienie przetworów na zimę, wcześniej także zajmowała się robótkami ręcznymi.

W 2021 roku została uhonorowana za swoją działalność Nagrodą Burmistrza w Dziedzinie Kultury.

                                                                                                   

                                                                                                              luty 2022     Barbara Solarska  

--------------------------------------   ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫      ------------------------------------------ 

             

KMUNIKATY - (14.02.2022)

1 Festiwal Tulipanów”:

     - osoby które zgłosiły się na tą wycieczkę proszone są o wpłacenie 200 zł na konto Pszczyńskiego Uniwersytetu w (nieprzekraczalnym) terminie do końca bieżącego tygodnia, tj. 19-go lutego br.

     - całą pozostałą część opłaty należy wpłacić do 3-go marca br. - to nie dotyczy 100 € płatnych przewodnikowi na miejscu.

     - zachęcamy państwa do zastanowienia się nad proponowanymi przez organizatora (vide program) dopłatami: za 3 obiadokolacje = 200zł, za pokój dwuosobowy =30zł/osobę, (może się bowiem zdarzyć pokój trzyosobowy z jednym łóżkiem „na piętrze”).

2 „Baron Cygański” – wyjazd autokaru na ten spektakl (w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu) w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach nastąpi w dniu 22-go lutego br. z parkingu przy ul. Bielskiej o godz.: 16:45

3Przerwa w zajęciach będzie trwać od 14-go do 27-go lutego br. W tym czasie nie będzie też czynne biuro Zarządu. Pozostaje – raczej w ważnych sprawach - kontakt telefoniczny i mejlowy.

Zajęcia i dyżury zaczynamy 28-go lutego.

 -----------------------------------------    IIIIIIII    ----------------------------------------   

 

WYCIECZKA do Holandii - 12.02.2022 r.

CIEKAWA WYCIECZKA

   BP Hubtour zaprasza na wycieczkę autokarową w terminie

9-13.04.2022 br na coroczny festiwal Tulipanów 

w ogrodach Botanicznych Keukenhof, oczywiście w Holandii. W programie jest również zwiedzanie Brukseli ze słynnym Atomium, oraz Amsterdamu i Hagi. Atrakcyjna cena - 690 zł.

Pobierz - Program Wycieczki

TULIPANY DIAMENTY 2022    W tym okresie roku temperatura wynosi ok 15 C czyli jest optymalna na zwiedzanie. Wyjazd z Pszczyny. Udział musi być potwierdzony ze względu na duże zainteresowanie wycieczką.

   Zainteresowanych słuchaczy Pszczyńskiego Uniwersytetu prosimy o zgłoszenie telefoniczne do

pani Ewy Kołodziejczyk, tel.: 794-974-419

 

 --------------------------------------------  BBBBBBB ---------------------------------------------------------

 

 

KOMUNIKATY - (10.02.2022)

1 - Bilety ulgowe zamówione w Zarządzie Pszczyńskiego Uniwersytetu TW na sobotni - 12.10.2022 r. - koncert „Operetka & Musical” w Pszczyńskim Centrum Kultury, będzie można odebrać 15 minut przed koncertem (17:45) przed wejściem na salę widowiskową PCK-ulu.

2 - Są jeszcze ostatnie bilety na spektakl "Baron Cygański"  w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach  w wykonaniu artystów Operetki Śląskiej W Bytomiu (22-go lutego br.), oraz na "Wieczór Kawalerski" w Teatrze Miejskim w Gliwicach  w dniu 13-go marca br

Zgłoszenia telefoniczne prosimy kierować do: 

 

pani Ewy Kołodziejczyk, tel.: 794 974 419

-------------------------------   a   ------------------------------------

LEKTURA POLECANA (36) - 18.10.2021 r.

NOWE ŻYCIE

Nowa Fundlandia – wyspa u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, część kanadyjskiej prowincji. To właśnie tam autorka umieściła główną część akcji powieściowej. Surowa, nieprzyjazna przyroda, gdzie sztormowe fale nazbyt często uderzają o wybrzeże; nieustające wichry, mróz i zamiecie śnieżne zimową porą – to tam w rodzinnych stronach znalazł schronienie bohater powieści, któremu rozsypało się życie, uciekinier z wielkomiejskiego chaosu i osobistych niepowodzeń. Przeciwności losu, nowe wyzwania, zmaganie z siłami przyrody, ale też przebywanie wśród zahartowanych ludzi w pokorze wobec sił niezależnych od człowieka, wydobyły z niego cechy i działania, których się nie spodziewał. Dzięki nim odnalazł sens życia i wiarę w siebie.

PROULX Annie Ks.PortoweDzięki tej książce poznajemy też życie nowofundlandzkich rybaków i wiosek, w których wiodą pełne trudów życie, wiadomości o nich autorka czerpała ze źródeł w postaci dzienników, pamiętników, wspomnień miejscowych ludzi.

Anna Proulx – amerykańska pisarka i dziennikarka. Za „Kroniki portowe” otrzymała w 1994 r. Nagrodę Pulitzera. Jest też laureatką Nagrody National Book Award oraz innych nagród literackich. Jej powieści to: „Pocztówki”, „As w rękawie”, „Akordeonowe zbrodnie”, „Pieśń serca”, „Drwale”.

Anna Proulx –„Kroniki portowe”, tł. Jerzy Polak

Wydawnictwo Poznańskie WP, Poznań  2018

                                                  Poleca - Barbara Solarska

------------------------------   hhhhhhhhhhhh-----------------------------------------------------

 

KOMUNIKATY - (08.02.2022)

 

  1 - Zarząd Pszczyńskiego Uniwersytetu organizuje w dniu 24-go marca br. (czwartek) jednodniową wycieczkę do "Muzeum Chleba" w Radzionkowie. Koszt uczestnictwa w Warsztatach Pieczenia Chleba (nie może nas być mało!!!) to 25 zł dla słuchaczy uniwersytetu i 35 zł dla osób towarzyszących.

Zgłoszenia i wpłaty będą przyjmowane do dnia 10-go marca br.

Wyjazd ok. godz. 10:00. Czas i miejsce wyjazdu będą jeszcze potwierdzone.

-------------------------------------------------------- Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ -------------------------------------------------------------------

 

2Będzie też trzydniowa wycieczka do Łodzi, w terminie: 30.04 – 02.05.2022 r.

W programie m.in.: Łódź żydowska, pałac Poznańskiego, Muzeum Kinematografii, Szkoła Filmowa, Muzeum Włókiennictwa, katedra, Księży Młyn, ogrody pałacowe, cerkiew, cmentarz żydowski, manufaktura, i in. W drugim dniu wieczorem biesiada przy muzyce.

Koszt uczestnictwa dla słuchaczy uniwersytetu to 450 zł, dla osób towarzyszących 560 zł. Cena obejmuje: transport, dwa noclegi (śniadania i kolacje), przewodnika i bilety wstępu.

Zapisy i wpłaty będą przyjmowane do dnia 31-go marca br.

 

-------------------------------------------------------- Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ -------------------------------------------------------------------
FILOZOFIA w PONIEDZIAŁEK - 07.02.2022r.

                                     Drodzy Państwo,

PLATON.B"Taki mi się snuje dramat..." I nie, nie mam tu na myśli wdrażania Polskiego Ładu (czy też polskiego ładu? Wielkie litery służą być może rozgraniczeniu tego "codziennego" od "odświętnego"?). Cytuję Wyspiańskiego, artystę wielowymiarowego, ponieważ to dramatem zajmiemy się na najbliższym spotkaniu, a ściślej: jego teorią.

Bowiem to Arystoteles, uczeń Platona, jest autorem "Poetyki", którą poświęcił rozważaniom na temat sztuki, tragedii, mimesis oraz katharsis. Uczynił to oczywiście jako filozof, czyli dogłębnie i precyzyjnie. On by poetów nie wygnał (i to nie jedyny element sporu ucznia z mistrzem). Wprost przeciwnie: uważał on sztukę za skomplikowany mechanizm działania na psyche widza. I pożyteczny. A w jakim sensie? O tym porozmawiamy w najbliższy poniedziałek, 7 lutego.

UWAGA! Zmiana! O godz. 16:30, ponieważ ze względów organizacyjnych to będzie już nasza stała pora spotkań.

Zapraszam serdecznie i biegnę obejrzeć świetną, niezapomnianą Barbarę Krafftównę w filmie "Jak być kochaną". Czego i Państwu życzę.

                          Pozdrawiam,  Małgorzata Łukomska-Jamrozik

 

-------------------------------------  ffffffffffffff -------------------------------------------------- 

 

KMUNIKATY - (04.02.2022)

1 - W niedzielę, 13-go marca br. Zarząd organizuje wyjazd do Teatru Miejskiego w Gliwicach na komedię

„Wieczór kawalerski”.

Spektakl jest o godz.: 18:00. Koszt przejazdu i biletu wynosi 45 zł (55 zł osoby towarzyszące). Zapisy i wpłaty do 17-go lutego br. telefonicznie (794-974-419 / 604-548-226 / 694-011-990) i mejlowo, wpłaty przelewem na konto PUTW.

     Wieczór kawalerski (Perfect Wedding)

Wbrew pierwszej sugestii, sztuka traktuje o poranku po wieczorze kawalerskim i jego nieoczekiwanych konsekwencjach. Czy w sytuacji, gdy życie przerasta uczestników, ceremonia dojdzie jednak do skutku?

Ciesząca się niesłabnącą od 1994 popularnością komedia uznanego brytyjskiego dramaturga Robina Hawdona, to doskonałe połączenie erotyzmu i humoru sytuacyjnego, błyskotliwości i alogiczności, nieoczekiwanych zbiegów okoliczności oraz zawrotnego tempa. Farsa wyrastająca z najlepszych tradycji brytyjskiego teatru ma w sobie wdzięk pomieszania z poplątaniem operetek Gilberta i Sullivana, i podobnie jak niezapomniane „Cztery wesela i pogrzeb” opowiada w istocie o rzeczach najważniejszych.

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

2 Natomiast 22 lutego br. W Teatrze Śląskim w Katowicach o godz. 18.00 odbędzie się spektakl

„Baron Cygański”

w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu.Koszt wyjazdu to 60 zł, (75 zł osoby towarzyszące). Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy tylko do 11 lutego br. Czasu mało, bo jest duże zainteresowanie tą operetką. Zapisy i wpłaty w czasie dyżurów w poniedziałek, 07.02.2022 - od 10 do 12 lub w czwartek, 10.02.2022 od 12 do 14, oraz mailowo/ telefonicznie, a wpłaty przelewem na konto PUTW

     Baron cygański - Po latach nieobecności do swojego majątku powraca młody dziedzic, Sandor Barinkay. Stara Cyganka wróży mu bogactwo i ożenek. Jego sąsiad, zachłanny prostak Żupan, chce wydać za niego swoją córkę, Arsenę. Wprawdzie Barinkayowi podoba się dziewczyna, ale ona kocha innego. Stawia przed Sandorem trudny do spełnienia warunek: poślubi go, gdy tylko zdobędzie on tytuł barona.

Operetka jest napisana z rozmachem. Była próbą realizacji marzenia Straussa o skomponowaniu opery. Stąd tak rozbudowane i trudne partie wokalne. Czego tu nie ma! Cyganie, Wiedeń, cudownie odnalezione po latach dziecko, ukryty skarb, zagmatwane miłosne perypetie. I oczywiście słynny szlagier – „Wielka sława to żart”.

 

--------------------------------------------------------------------

3 - Prosimy słuchaczy wyjeżdżających w dniu 1-go marca br. na Senioriadę do Rabki o wpłatę należności za uczestnictwo w wysokości 35 zł. (zawodnicy 10 zł).

Termin wpłaty: do 15 lutego br.

--------------------------------------------------------------------

 

Uwagasłuchacze Pszczyńskiego Uniwersytetu płacą część należności za bilety i przejazdy. Różnicę dopłaca Zarząd ( z wł. kieszeni? ). Koszt wynajmu autobusu na wyjazd na jedną z powyższych imprez zostanie pokryty z wpłat przez słuchaczy 1% należnego podatku z poprzedniego roku.

 

---------------------------------------------   cccccccccccccccc  -----------------------------------------  

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku