FILOZOFIA w poniedziałek 01.04.2019

Drodzy Państwo,

no tak... Data nie zachęca...;) Ale przecież filozofia zawiera elementy paradoksu (wręcz absurdu!), a mędrcy już dawno stwierdzili, że nie ma oświecenia bez poczucia humoru.

My wprawdzie znajdziemy się w najbliższy poniedziałek w krainie Alberta Camusa, gdzie panuje dżuma, ale złagodzimy te wieści pełne powagi tekstami ks. Twardowskiego. Dawno go nie czytaliśmy na naszych seminariach, swoją drogą.

Bo będzie o świętości. Również o świętości bez Boga. I to nie jest prima aprilis:)

Zapraszam serdecznie - 1 kwietnia, 15 45. Pozdrawiam.

M. Łukomska-Jamrozik


 

WYKŁAD 28.03.2019

Drodzy Państwo.
 
Wczwartek 28-go marca br. od godz. 16:00 sali sesyjnej UM w Pszczynie pan Dariusza Pysz - Waberski poprowadzi wykład na temat:
 
"Zaburzenia snu"
 
Omówione zostaną zagadnienia związane z procesem zasypiania, spania i budzenia się oraz architekturą snu, zasadami prawdiłowej higieny snu oraz powszechnymi zaburzeniami, a w tym metodami leczenia. Niewątpliwym aspektem wykładu będą również informacje dotyczące tego gdzie i do jakiego spejcalisty udać się w przypadku problemów ze snem.
"Zaburzenia snu nie śpią!  Tak, więc serdecznie zapraszam już w czwartek"
Dariusz Pysz-Waberski

SEKSUOLOGIA - 27.03.2019

Na najbliższych zajęciach z seksuologii dokończymy zagadnienia 
związane z&nbsp ;seksualnością dziedzi i młodzieży
Tematem wiodącym będą 
 
zachowania seksualne dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, rozumienie, edukacja
 
Niewątpliwym aspektem wykładu będzie również to kiedy i jakie zachowania seksualne powinny 
budzić nasze podejrzenia, jak wygląda wizyta u seksuologa dziecięcego 
oraz jakie są metody diagnozy, wspierania i leczenia

Serdecznie zapraszam,
Dariusz Pysz-Waberski


ODWOŁANIE SPEKTAKLU - 31.03.2019

Spektakl „Skok” w wykonaniu „Amatorskiej Grupy Teatralnej” z Suszca który miał być przedstwaiony w dniu 31-go marca br. w Pszczyńskim Centrum Kultury

zostaje odwołany

ponieważ odtwórczyni głównej roli uległa wypadkowi i przebywa w szpitalu.


 

Noc teatrów 23.03.2019

Występ Naszego Teatru ! 

22 marca o godz. 19.00 na dużej sali Pszczyńskiego Centrum Kultury grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” , która  działa przy naszym  Uniwersytecie, pokaże humoreskę  pt. :

"Na deptaku w Ciechocinku”.   

spektakl który zdobył pierwsze miejsce  na IV Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów !

Serdecznie zapraszamy - "My spod Kapelusza”  czyli:

 Barbara Czech, Helena Kafka,  Marianna Kurczab, Anna Szczepańczyk, Jadwiga Szymik, Renata Zborowska.

Ciecho cinek


 

KOMUNIKATY - 18.03.2019 cd.

1 - W związku  wyjazdem członków Zarządu na wycieczkę zagraniczną

nie będzie dyżurów w biurze w dniach 21-go i 25-go marca br.

W sprawach "nie cierpiących zwłoki" pozostaje kontakt telefoniczny (krajowy): 

694 011 990 – p. Irena Pala   /   604 548 226 – p. Krystian Latko.

 

2  Jak poinformowano na wykładzie w dniu 14-go marca, Zarząd zamówił 50 biletów na występ tancerzy baletowych z Kijowa w Bielskim Centrum Kultury w dniu 12-go kwietnia br. W programie

balet w czterech aktach Piotra Czajkowskiego – „Jezioro Łabędzie”.

W dniach 18–27.03.2019 zgłoszenia na ten spektakl będą przyjmowane

TYLKO telefonicznie, nr: 694 011 990 – p. Irena Pala. 

Ci z Państwa, którzy w dniach 15 -18.03.2019 dokonali wpłaty za bilety przez internet proszeni są dodatkowo o zgłoszenie niezwłocznie tego faktu również telefonicznie na wyżej podany numer. Koszt biletu i przejazdu – 50,- zł

 

3 Zarząd Pszczyńskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów zaprasza w dniu 31-go marca br. o godz.: 15:00 do Pszczyńskiego Centrum Kultury na spektakl pt.

„Skok” w wykonaniu „Amatorskiej Grupy Teatralnej”

przy „Kole Związku Górnośląskiego” w Suszcu.

Bilety w cenie 10,-zł można nabyć w siedzibie Zrzeszenia (Pszczyna, ul. 3-go Maja, na przeciw Starostwa) lub w dniu występu przed wejściem na salę.

W skrócie: 31.03.br. - godz.: 15:00 - PCK-ul - spektakl „Skok” - bilet 10 zł przed wejściem na salę.

 

4Wykład 28.03.2019 - zmiana.

Najbliższy wykład plenarny w dniu 28-go marca br. o godz.: 16-tej w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego wygłosi pan Dariusz Pysz-Waberski.

Temat: „Zaburzenia snu


 

PSYCHOLOGIA 20.03.2019

Szanowni Słuchacze i Szanowne Słuchaczki!
Na najbliższych zajęciach z psychologii klinicznej i psychiatrii zajmiemy się 
 
zaburzeniami lękowymi i dysocjacyjnymi.
 
Przejdziemy od freudowskich "nerwic" do współczesnych zaburzeń lękowych
Omówimy również pojęcia takie, jak strachobawatrwogapanika.
Czy się różnią czy są synonimami, a może pochodnymi?
Pozostańcie Państwo bez obaw :-) !
do zobaczenia w środę o 17,
Dariusz Pysz-Waberski
 

KOMUNIKATY 18.03.2019

Odwołanie zajęć i in.:

 

1 - Gimnastyka dla Gr V w poniedziałek, 18.03.2019 nie odbędzie się.

 

2 - Zajęcia NordicWalking w środę 20.03.2019 nie odbędą się. 

 

3 Uczestnicy wycieczki tematycznej do Drezna w dniach 12-14 czerwca br. proszeni są o uiszczenie kolejnej raty 150 zł w dniu 28-go marca br. w biurze Zarządu PUTW.


 

FILOZOFIA - Poniedziałek 18.03.2019

Drodzy Państwo,

wszystko to bardzo pięknie, ale pytanie brzmi: jak? Jak rozumieć Marka Aureliusza "Rozmyślania" - trochę już wiemy. Nie jest to li i  jedynie (że użyję partykuły;)) zbiór drogocennych myśli dla potomnych, ale przede wszystkim notatnik z "lekcji" dla siebie. Nieustanne przypominanie, ćwiczenie ducha.

Tym się właśnie zajmiemy -  odpowiedzią na pytanie: jak? Jak ćwiczyć naszego ducha, jak nie upadać na duchu? Jak zachować jednocześnie dyscyplinę i łagodność wobec siebie? Bo to ważne pytania są:)

Zapraszam najserdeczniej w najbliższy poniedziałek, 18 marca, o 15 45.

                                 Kłaniam się.   M. Łukomska-Jamrozik


 

SEKSUOLOGIA - 13.03.2019

 Temat seksualności dzieci i młodzieży pochłonął nas na tyle, że pozostaniemy w nim na dłużej. Poza samym rozwojem psychoseksualnym zwrócimy uwagę na zachowania seksualne w zakresie normy oraz patologii. Niebywale ważnym akcentem będzie również dyskusja nt. objawów wykorzystywania seksualnego dzieci, a także ich skutkom oraz tym, jak przeciwdziałać i jak reagować. 
Do zobaczenia w środę o godz. 17:00.
Dariusz Pysz - Waberski
 

KOMUNIKATY 11.03.2019

1 - Informujemy, że zajęcia pilates w dniu 15-go marca nie odbędą się, ale będą jak uzgodniono ze słuchaczami, odrobione w maju br.    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 - Również gimnastyka na sali dla Gr 3 w dniu 15-go marca nie odbędzie się.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3 - Dyżur w biurze Zarządu w dniu 14-go marca z powodu wcześniejszej niż zwykle godziny rozpoczęcia wykładu nie odbędzie się.

    Pozostaje kontakt telefoniczny i internetowy.


 

10-ciu tenorów cd. - wyjazd 12.03.2019

Wyjazd do Centrum Kultury w Bielsku-Białej na

Koncert 10-ciu Tenorów

nastapi z parkingu przy ul. Bielskiej we wtorek 12-go marca o godz.: 17:00. 


 

 

SPOTKANIE Z EUROPOSŁEM - 14.03.2019

W najbliższy czwartek, 14-go marca, o godz.: 15:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3-go Maja 10) odbędzie się wykład plenarny pt.:

„Radość życia”

spotkanie z Katarzyną Dorosz i europosłem Markiem Plurą.

 

DOROSZ PLURA.listwa

 Pan Marek Plura jest osobą niepełnosprawną, stąd zna z własnego przykładu problemy i trudności, na jakie napotykają w życiu codziennym osoby z ograniczoną sprawnością, jak można im pomóc, jakie mają prawa, gdzie szukać pomocy.

Wykład jest wyjątkowy nie tylko przez osobę europosła i panią Katarzynę Dorosz, i nie z powodu zmiany miejsca ze względu na możliwość skorzystania z windy, ani z uwagi na salę gdzie we wspaniałej atmosferze spotykaliśmy się kiedyś na tradycyjnym opłatku.

Na wykładzie, ze względu na prelegentów będą zapewne przedstawiciele naszych władz samorządowych i mediów lokalnych. I co z tego?

Ano to, że większość naszych słuchaczy nie uczęszcza na wykłady plenarne, chociaż Zarząd stara się zapewnić bardzo interesującą i różnorodną tematykę. A w tym przypadku trzeba się zaprezentować bardzo licznie, co najmniej tak jak na zakończeniu każdego roku akademickiego.

Bo jeżeli informujemy władze, zgodnie z prawdą, że mamy ponad 300 czynnych słuchaczy, to jak to będzie wyglądać, jeżeli na to spotkanie przyjdzie tylko kilkunastu najpilniejszych?

Zapraszamy wszystkich.

Czwartek, 14-go marca br., godz.: 15:00 sala sesyjna Starostwa Powiatowego, ul. 3-go Maja 10.   


 

OLIMPIADA UTW - ŁAZY 2019

Tegoroczna Olimpiada Letnia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach odbędzie się w dniu 25 maja. Poniżej podajemy wszystkie konkurencje i kategorie.

Dyscyplina sportowa

Kobiety

Mężczyźni

kategorie wiekowe
50 - 59 60 – 69 70 - 79 80 i więcej
Pływanie 50m, styl dowolnym     K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Pływanie 50m, styl klasyczny      K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Sprint 60m                                    K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Bieg 200m                                    K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Pchnięcie kulą                               K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Strzelanie – karabin pneum.         K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Strzelanie-pistolet pneum. K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Tenis stołowy K/M 1/1
Szachy K lub M 1
Przełaj na rowerach K/M 1/1 1/1 1/1 1/1
Kajaki K/M 1/1
Gra w bule K lub M 1
Strzelanie z łuku K lub M 1
Brydż K lub M jeden zespół 2-osobowy

Razem 73-ch zawodników!

Prosimy o zgłaszanie chęci startu w zawodach jak i uczestniczenia w dopingowaniu naszych zawodników telefonicznie do pani Jadwigi Hołowni – tel.: 608 441 553 od dnia 28-go marca br.


 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku