INAUGURACJA Roku Akademickiego 2018/2019

 Już po raz siódmy Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok działalności.

W ostatnią sobotę września br. w Pszczyńskim Centrum kultury miała miejsce uroczysta inauguracja, która rozpoczęła się odśpiewaniem Gaudeamus Igitur. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych - pani Barbara Sopot-Zembok – Wiceburmistrz Pszczyny, pan Paweł Sadza - Starosta Pszczyński – i instytucji współpracujących z PUTW – pan Michał Czernek – Dyrektor PCKul i Damian Cieszewski – Dyrektor ZS Nr 1. Radę Programową reprezentowała pani Teresa Musik – Dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele UTW Żory i UTW Miedźna oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Ponadto w sali widowiskowej PCKul licznie zgromadzili się słuchacze Pszczyńskiego Uniwersytetu.

Najważniejszą częścią uroczystości był wykład inauguracyjny „Co dalej z Unią Europejską”, który wygłosił gość specjalny, europoseł dr Jan Olbrycht. Wykładowca w bardzo interesujący i przystępny sposób omówił historię powstania Unii Europejskiej, jej organy i zależności między nimi, a także problemy, którymi to gremium obecnie się zajmuje i które w najbliższej przyszłości będą musiały być rozwiązane, jak np. sprawa uchodźców, czy konsekwencje ewentualnego wyjścia z Unii Wielkiej Brytanii. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili wystąpienie pana dr Jana Olbrychta.

W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna, w której wystąpił zespół tańca towarzyskiego z UTW Żory, chór PUTW Canto Grazioso, członkinie PUTW z opowieścią w gwarze śląskiej o „kneflach” oraz zespół wokalny 13-tką działający przy PUTW.

Na zakończenie spotkania prezes zarządu pani dr Ewa Kołodziejczyk zapoznała słuchaczy z organizacją roku akademickiego 2018/2019, harmonogramem wykładów i zajęć fakultatywnych. Poinformowała zebranych, że zajęcia w grupach zainteresowań rozpoczynają się od 1 października br. i przedstawiła plany na najbliższy okres. [EK]

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Co dalej z Unią Europejską?

Taki tytuł nosił wykład na uroczystości inauguracji VII roku akademickiego w Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w dniu 29-go września br. w Pszczyńskim Centrum Kultury. Temat który interesuje nas wszystkich przedstawiony został w ciekawy i zwięzły sposób przez wyróżniającego się posła Parlamentu Europejskiego, byłego prezydenta Cieszyna i marszałka śląskiego,

dr Jana Olbrychta

Bo co to jest Unia E.? To dobrowolna wspólnota 28 państw europejskich, która dąży do wspólnych działań na rzecz wspólnoty. Takich z których każde państwo będzie miało korzyść. Wspólne działanie to nie to samo co działanie razem, stwierdził mówca.

UE składa się z 4 głównych organów:

Schemat UE 4

Radą Europejską kieruje Donald Tusk.

Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Antonio Tajani

Radą Unii Europejskiej kieruje rotacyjnie każdy kraj przez 6 m-cy (tzw. prezydencja)

Szefem Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker

Przystąpienie do Unii Europejskiej dało Polsce wiele korzyści:

     1-Dostosowanie zasad prawnych życia społecznego i gospodarki do standardów państw Europy zachodniej

     2-Otwarty dostęp do rynków i gospodarek wszystkich krajów Unii (b. ważne)

     3-Dotacje na rolnictwo, rozwój infrastruktury, nauki i in.

     4-Swobodę poruszania się obywateli polskich po 22 krajach Unii Europejskiej bez paszportów i kontroli granicznych – tzw. Strefa Schengen

     5- Swobodę podejmowania pracy przez obywateli polskich w państwach UE

Wpłaty (0,73 % PKB) i dotacje z budżetu UE w 2016 roku poszczególnych państw (w mld €):

l.p. kraj wpłata dotacja różnica
1 Niemcy 23,3 10,1 - 13,2
2 Francja 19,5 11,3 - 8,2
3 Włochy 14,0 11,6 - 2,4
4 W.Brytania 12,8 7,1 - 5,7
5 Hiszpania 9,6 11,6 + 2,0
6 Holandia 4,4 2,3 - 2,1
7 Belgia 3,6 7,3 + 3,7
8 Polska 3,5 10,7 + 7,2
9 Szwecja 3,3 1,7 - 1,6
10 Austria 2,8 2,0 - 0,8
11 Dania 2,2 1,4 - 0,8
12 Finlandia 1,8 1,5 - 0,3
13 Irlandia 1,7 2,0 + 0,3
14 Grecja 1,5 5,9 + 4,4
15 Portugalia 1,6 3,4 + 1,8
16 Rumunia 1,4 7,4 + 6,0
17 Czechy 1,4 4,7 + 3,3
18 Węgry 0,9 4,6 + 3,7
+ 10 krajów

Wpłaty do budżetu Unii wnosi również kilka krajów niezrzeszonych: np. Norwegia.

Nietypowa jest sytuacja Wielkiej Brytanii; pełna opłata członkowska Wielkiej Brytanii wynosi 17,8 mld €, jednak otrzymuje ona "rabat" zgodnie z umową o przystąpieniu do UE z 1984 roku wynegocjowaną przez Margaret Thatcher. Ów rabat dopłacają – na co się zgodziły - pozostałe kraje, w tym 300 mln € Polska. W efekcie Wielka Brytania zapłaciła tylko 12,8 mld€.

Aktualnie Unia boryka się z następującymi problemami;

- Nieodwołalnie 31.03.2019r. równo 2 lata od dnia zgłoszenia przez WB wniosku w tej sprawie nastąpi Brexit, po czym rozpocznie się, skrócony za zgodą 28 państw Unii, okres przejściowy do 31.12.2020. Brexit spowoduje odczuwalne zmniejszenie budżetu Unii, oraz co ważne, w zmniejszonej Unii ”przewagę liczebną” państw strefy Euro co może zdecydować o powstaniu Unii dwóch prędkości, czyli krajów strefy euro i pozostałych, z odrębnymi budżetami itp.

- Do Unii chcą przystąpić nowe kraje jak Turcja, Ukraina, Gruzja, Macedonia, Serbia, Albania i in. Negocjacje w tej sprawie trwają latami. Problemy to wojujący Islam, działania wojenne (Ukraina,  Gruzja), spory prawne (Macedonia z Grecją o nazwę państwa) itp.

- Po masowych bombardowaniach i atakach gazowych na ludność cywilną w Syrii, Unia w ramach pomocy humanitarnej, zgodziła się na przyjazd do Europy uchodźców z tego kraju. Jednak proces ten przybrał nieoczekiwanie masowy charakter obejmując wiele krajów Afryki i spowodował wielkie problemy z migrantami w wielu państwach Unii a także zaostrzenie się sytuacji politycznej wewnątrz Unii.

- Niestabilna polityka prezydenta Trumpa zaostrza stosunki między sojusznikami i powoduje nieporozumienia, co ma również wpływ w NATO i rozwój tej ważnej instytucji.

- Aneksja Krymu przez Rosję i podsycane przez nią działania wojenne na Ukrainie powodują konieczność stosowania wobec Rosji sankcji co zakłóca rozwój gospodarczy krajów Unii.

Mimo to przynależność do Unii Europejskiej i NATO to jedyna rozsądna alternatywa dla polityki naszego kraju położonego między Niemcami i Rosją.  [KL]

Zdjęcia można obejrzeć w Galerii


 


KOMUNIKAT - Pilates - 10.10.2018T

Informujemy, że od najbliższego piątku, tj. od 12-go października br.,  zajęcia pilates  będą się odbywały

 w sali tanecznej przy ul. Piastowskiej (dawniej była tam księgarnia)

w godz. 8.55 - 9.40 - łącznie dla obu grup.


 

Psychologia i Seksuologia - 10.10.2018

Szanowni Państwo, zapraszam na drugie w tym semestrze zajęcia.

Na Psychologii zastanowimy się nad sprawami elementarnymi, tj. 

zdrowie a chorobachoroba a zaburzenie,

co wpływa na powstawanie chorób i zaburzeń,

a co wpływa na "zdrowienie" człowieka. 

Natomiast na Seksuologii porozmawiamy o tym,

co wpływa na seksualność, czym seksualność jest oraz jak powstaje.

Nie bez znaczenia pozostanie fakt pojęcia zdrowia seksualnego oraz tego, co oddziałuje pozytywnie i negatywnie na nasze zdrowie, w tym seksualne.

                                                      Do zobaczenia.  D.Pysz-Waberski


KOMUNIKATY - zmiana terminu zajęć 08.10.2018

Informujemy, że od najbliższego czwartku zmianie ulegają

 

 godziny zajęć z gimnastyki w basenie:

 

   Gr I:  9:30 - 10:15        /         Gr II: 10:30 - 11:15


 

PSZCZYŃSKA KAPSUŁA CZASU - 2018 - 2118

Pszczyńska Kapsuła Czasu – na 100 lat

23-go września br. w parku pszczyńskim odbyła się uroczystość „wmurowania” Kapsuły Czasu, wielkiej metalowej skrzyni w której zgromadzono na zasadzie dobrowolności aktualne i historyczne informacje o dzisiejszych instytucjach gminy i powiatu, zakładach pracy, instytucjach pozarządowych i osobach prywatnych z Pszczyny.

Naturalnie nie mogło zabraknąć teczki z informacjami o sławnym

Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W naszej teczce jest folder wydany na 5-cio lecie, zdjęcia grupowe z różnych imprez, informacje ogólne i aktualności.

kapsua 5

Kapsuła w obecności kilkudziesięciu uczestników, m.in.  przedstawicieli Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego została poświęcona przez księdza i wpuszczona do betonowego bunkra na niegdysiejszym korcie tenisowym w parku, gdzie książęta i księżniczki grywały, i przykryta głazem z napisem co się pod nim znajduje.

Za sto lat po otwarciu kapsuły nasi następcy będą mogli się dowiedzieć o początkach Uniwersytetu i naszych wyczynach. 

PS: dalsze zdjecia w Galerii


 

PILNY KOMUNIKAT - zmiany godzin niektórych zajęć - 07.10.2018

 
Informujemy słuchaczy, że od jutra, tj.
 
od 8-go października br. (poniedziałek)
 
zmianie ulegają terminy (godziny) zajęć następujących grup:
 
1poniedziałek: - zajęcia komputerowe 
       
          grupa I - godz. 14.00 - 15.00
 
               grupa II - godz. 15.00 - 16.00
 
2wtorek: - lektorat z języka angielskiego  
 
       
         grupa VI - godz. 15.30 -16.30
 
              grupa I - godz. 16.30 - 18.00
 
                   grupa VII - godz.18.00 - 19.00
 

KOMUNIKAT - 05.10.2018

 INICJATYWA TOWARZYSTWA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ 
 
Informujemy Państwa, że od jutra 6 października br. (sobota) od godziny 10.00
 
 
seniorzy mogą zwiedzać Muzeum Prasy Śląskiej
z wnukami za darmo
 
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.
 

GRYCHTOŁÓWNA 90??? - 03.10.2018

  20 października br. (sobota) jedziemy do NOSPR-u na: 
 

koncert z udziałem Lidii Grychtołówny 

z okazji 90-tej rocznicy Jej urodzin.

 
Koszt biletu i przejazdu dla słuchaczy Uniwersytetu - 25 zł,  dla "niezrzeszonych" - 30 zł.
Zapisy w biurze PUTW do dnia 15 października 2018 r. 
Wyjazd z parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św. o godz. 18.00.
 

KOMUNIKATY - 02.10.2018

1 - Nordic walking - te sympatyczne, towarzyskie i pożyteczne zajęcia, maszerowanie z kijkami pod nadzorem instruktora, będą się odbywały
 
 
w środy (od 10 października br.) o godz. 16.00.
 
Słuchacze, którzy chcą w nich uczestniczyć powinni się zapisać osobiście w biurze PUTW, lub telefonicznie czy mailowo do dnia 9 października br. Zajęcia te są bezpłatne. 
 
 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
2 - Zarząd PUTW organizuje w dniach 24-26 października br 
 
3-dniową wycieczkę do Zakopanego.
 
 
W programie przewidziano między innymi: wjazd na Gubałówkę i spacer po Krupówkach, pobyt w termach w Bukowinie Tatrzańskiej, udział w spektaklu teatralnym w Teatrze im. Witkacego.
Cena wycieczki: 250 zł dla członków PUTW i 350 zł dla osób niezrzeszonych, obejmuje koszty przejazdów autobusem, noclegów,  wyżywienia oraz biletów do term i teatru.
Zapisy wraz z wpłatą należności będą przyjmowane w biurze PUTW w dniach:
 
     - 4 października br. (czwartek) w godz. 14.00 - 15.30 oraz
     - 8 października br. (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00.
 

Harmonogramy na semestr zimowy 2018/2019

Obok, w zakładce "Harmonogram..." znajdują się aktualne harmonogramy zajęć i wykładów plenarnych

w I-szym semestrze roku ak. 2018/2019.

Jest tam również link umożliwiający pobranie ich i wydrukowanie lub zapisanie.


 

Nauka o człowieku 03.09.2018

Szanowni Państwo: Drogie Studentki i Drodzy Studenci!
Mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze zajęcia z  "NAUK O CZŁOWIEKU", które odbędą się już 
w środę, tj. 03.10.2018 r. w I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7, 
w godzinach: psychologia od17-18 oraz seksuologia od18-19
  
Na pierwszych zajęciach z psychologii podyskutujemy i zastanowimy się nad tematami związanymi z szeroko pojętym zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym, wyjaśnieniem powstawania zaburzeń oraz czynnikami wpływającymi na tzw. zdrowienie.
Natomiast na seksuologii poznamy istotę ludzkiej seksualności, podejmiemy próbę jej zdefiniowania, dowiemy się kiedy i w jaki sposób rodzi się w człowieku, jak jest kształtowana, a także czym jest uwarunkowana.
Zajęcia będą miały zarówno charakter wykładowy jak i dyskusyjny. Nie zabraknie intrygujących tematów, ciekawych dyskusji i budzących się refleksji.
Mam nadzieję, że do zobaczenia!    
                                                           Dariusz Pysz - Waberski 
 

My z Pszczyńskiego Uniwersytetu (10) - Andrzej WICHER

NIESPOKOJNY DUCH

            W czerwcu 2018 roku w Ratuszu pszczyńskim miał miejsce wykład Jerzego Ciurloka (satyryka, felietonisty, prezentera radiowego, znanego jako Masztalski) na temat śląskich muzyków XX wieku i usłyszałam m.in., że pszczyniak pan Andrzej Wicher ma zasługi na tym polu datujące się na lata 60. ubiegłego wieku.

A.Wicher BandPan Andrzej Wicher znany jest w Pszczynie przede wszystkim jako wieloletni dyrektor oddziału Telekomunikacji, ale żeby muzyka? I to był początek odkrywania przeze ze mnie także wielu innych jego zainteresowań. Rozwijając wątek muzyczny, trzeba zaznaczyć, że w latach szkoły podstawowej pobierał lekcje gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym w Pszczynie, sam nauczył się gry na gitarze i właśnie w latach 60., w erze Beatlesów, założył zespół big-bitowy pod nazwą „Wichersi”, który m.in. wystąpił na festiwalu „Rytmy Katowic 65”. Zespół zaprezentował się wtedy w katowickim kinie „Kosmos”; „Encyklopedia polskiej muzyki rockowej” informuje, że „Wichersi”przyczynili się się do upowszechnienia muzyki rockowej na Śląsku.

            Andrzej Wicher urodził się w r. 1948 w Pyskowicach, gdzie po wojnie jego pochodzący z Łętowni koło Jordanowa ojciec Władysław (po Technikum Mleczarskim we Wrześni) organizował zniszczony zakład mleczarski. Rodzina (rodzice - Władysław i Zofia Wichrowie, Andrzej i brat Marek) trzy lata później przeniosła się do Pszczyny (tu urodzili się bracia Tadeusz i Stefan). Andrzej ukończył w 1962 szkołę podstawową tzw. „Ćwiczeniówkę” (bazę ćwiczebną dla Liceum Pedagogicznego). Przy okazji pan Andrzej wspomina swoich nauczycieli: pana Krzemienia od prac ręcznych, pana Zająca biologa, pana Turczańskiego geografa, pana Ślizińskiego fizyka i panią Szulborską matematyczkę. Już wtedy, jak mówi, rozwinęła się jego ciekawość świata i zainteresowania techniką. Należał do harcerstwa w szkole podstawowej, później także w szkole średniej, czyli w Technikum Teletransmisyjnym w Katowicach Piotrowicach (matura w 1967 r.).

Jako 18-latek ukończył kurs, który pozwolił mu na sprawowanie funkcji wychowawcy kolonijnego, po raz pierwszy w tym charakterze znalazł się w Łukęcinie nad morzem, a w czasie studiów kontynuował tę możliwość zarobkową w okresie wakacyjnym w różnych placówkach kolonijnych.

            Zawsze interesował się motoryzacją, toteż w wieku 16 lat uzyskał prawo jazdy (za zgodą rodziców), a już jako student Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prawo jazdy także na samochody ciężarowe i tramwaje. To pozwoliło mu zatrudniać się w czasie wakacji w pszczyńskiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego jako kierowca samochodu „Star”, a w ciągu roku akademickiego jako tramwajarz na linii Gliwice-Zabrze (od godziny czwartej rano lub popołudniami). Te zamiłowania i umiejętności pozwoliły mu w latach 90. założyć z bratem Tadeuszem Zakład Usług Turystycznych „Meteor”, który organizował wyjazdy do Berlina i Wiednia, zrezygnował jednak z firmy, gdyż praca zawodowa wymagała większego zaangażowania.

            W czasie studiów na zajęciach w ramach Studium Wojskowego przy politechnice polubił także strzelectwo, toteż już w latach późniejszych (w r. 1979) wraz z innymi członkami Klubu Oficerów Rezerwy przy LOK w Pszczynie, w zawodach strzeleckich w Zabrzu zdobył puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach pokonując utytułowane kluby z Gliwic, Rybnika, Zabrza i Katowic. Również na zawodach resortowych zdobywał czołowe miejsca. W 2002 roku na własność otrzymał puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie, po wcześniejszym trzykrotnym zdobyciu pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich dla cywilów z okazji Dnia Policji.

            Jako mgr inż. specjalista elektryk-automatyk rozpoczął pracę w Zakładach „Elwo” w Pszczynie (1973-75), a kolejnym miejscem pracy, aż do emerytury była Telekomunikacja Polska, gdzie w latach 1978-2003 był dyrektorem Oddziału TP w Pszczynie. W tym czasie, jak mówi, na terenie powiatu pszczyńskiego liczba abonentów telefonicznych wzrosła piętnastokrotnie. Brał też aktywny udział w projektowaniu, koordynacji budowy i uruchamianiu obiektu centrali telefonicznej. Dziś ten budynek jest siedzibą Call Center Orange.

            Aby podwyższyć swoje kwalifikacje ukończył w 1999 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, a już na emeryturze w r. 2009 studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej uzyskując uprawnienia audytora energetycznego w budownictwie.

Trzeba zaznaczyć, że w międzyczasie w latach 1977-79 pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w czechowickiej „Resortówce” i 1989-1992 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Bema w Pszczynie.

            Specjalną pasją pana Andrzeja zawsze były i są podróże, toteż Polskę zwiedził wzdłuż i wszerz, a za najciekawsze wyjazdy zagraniczne uważa podróż w 1973 r. do Moskwy i Uzbekistanu (Taszkient, Buchara, Samarkanda), do Australii w 1995, kilkukrotne wyjazdy do rodziny w USA. Pierwszy wyjazd w r. 2001 przewidywał wycieczkę m.in. do Nowego Jorku z oglądaniem miasta ze 110 piętra WTC w dniu 12 września! Uważać można, że mieli z żoną Jadwigą wiele szczęścia, iż nie znaleźli się w tym miejscu o jeden dzień wcześniej, czyli w dniu zamachu.

            Już na emeryturze kontynuując podróżnicze zainteresowania, podjął pracę na pół etatu w dziale technicznym w firmie turystycznej „Globus”, miał więc okazję do wyjazdów jako kierowca autokarów na wycieczki po Polsce i Europie. Trasy jego przejazdów obejmowały tereny od Neapolu po Londyn, a w Polsce przewoził siatkarki PLKS na mecze wyjazdowe do różnych miejscowości, grupy wycieczkowe Towarzystwa Przyjaciół Zamku w Pszczynie – jedną z ostatnich tras była wycieczka w Bieszczady w 2017 r. W październiku 2016 prowadził autokar z wycieczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Wałbrzycha, Książa i okolic, dał się wtedy poznać nie tylko jako świetny kierowca, ale również jako inicjujący wieczorową porą spotkanie towarzyskie przy śpiewie i akompaniamencie gitary bądź pianina.

            Jego muzyczno-wokalne talenty realizują się także od piętnastu lat w działalności chóralnej w zasłużonym, pszczyńskim chórze mieszanym „Lutnia”. Pan Andrzej śpiewa jako tenor, oprócz tego od pięciu lat pełni funkcję prezesa zespołu, toteż z okazji przypadającej 110. rocznicy powstania „Lutni” w 2017 r., musiał się wykazać zdolnościami organizacyjnymi, żeby sprostać tak doniosłemu jubileuszowi; m.in. z tej okazji w Pszczyńskim Centrum Kultury odbył się uroczysty koncert, w którym uczestniczyli mieszkańcy Pszczyny, delegacje innych chórów i zaproszeni goście.  

Kontynuacją jego uczniowskiej działalności w harcerstwie jest aktualnie bardzo aktywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Pszczynie, skupiającego byłych członków i instruktorów tej organizacji. Jako słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczy w imprezach, wycieczkach, zawodach sportowych (zimą tego roku wziął udział w slalomie gigancie w Senioriadzie w Rabce Zdroju). Tak więc czas na emeryturze spędza nadzwyczaj aktywnie, nie zaniedbując przy tym przydomowego ogrodu, jazdy na rowerze, pływania, cotygodniowej gry w siatkówkę i jazdy na nartach zimową porą.

Pan Andrzej ma trzy córki: Ewa mieszka w Pszczynie, Beata w Łodzi, Kasia w Gdańsku.

                       Przygotowując się do wywiadu pan Andrzej Wicher, spisał swoje dzieje, dzięki czemu mogłam szczegółowo odnotować wszystkie jego „ziemskie sprawy”(albo prawie wszystkie).

Pszczyna wrzesień 2018                                                          Barbara Solarska


 

 

ROZPOCZYNAMY Z ROZMACHEM I FILOZOFICZNIE - już 01.10.2018

Szanowni  Państwo,

Zapraszam serdecznie na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z filozofią, czyli - ni mniej ni więcej - z "umiłowaniem mądrości". W tym semestrze zajmować nas będzie najbliższa nam istota:

 CZŁOWIEK.

Antropologia jest stosunkową młodą dziedziną filozofii, choć oczywiście od zarania dziejów w niej obecną (tylko niekoniecznie pod tą nazwą). Cóż my bowiem wiemy o sobie? Czy przypadkiem lwia część naszej edukacji to nie wiedza o świecie? A co z nami? Co z człowiekiem?

Na to - dramatyczne nieco - pytanie poszukamy odpowiedzi. Zapraszam do wędrówki drogami myśli ludzkiej.

Wyruszamy w najbliższy poniedziałek, 1 października, o 15 45

(ZS nr 1 Pszczyna, ul. Kazimierza Wlk. 5).

Pozdrawiam, z nadzieją na spotkanie, Małgorzata Łukomska-Jamrozik


 

 

PSYCHOLOGIA w r. ak. 2018-2019

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Z nieskrywaną radością mam przyjemność poinformować Państwa, że od tego roku akademickiego (2018/2019) czwarty rok z rzędu ruszają zajęcia z NAUK O CZŁOWIEKU.
W związku z tym serdecznie zapraszam na zajęcia z następujących przedmiotów:

       * PSYCHOLOGIA (środy godz. 17 - 18)
       * SEKSUOLOGIA (środy godz. 18 - 19)
Jak zwykle nie zabraknie intrygujących tematów, ciekawych dyskusji i niezapomnianych chwil.

Przesyłam serdeczności i mam nadzieję, że do zobaczenia!

Dariusz Pysz - Waberski - Psychoonkolog, Seksuolog - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 


 

 

©2019 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku