ZAPISY NA ROK AK. 2019/2020

Zapisy na semestr zimowy roku ak. 2019 / 2020 będą przyjmowane w biurze Zarządu Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  -  Pszczyna, ul. Bogedaina 20 / 3  w dniach:

  16 - 18 oraz  23 - 25  września w godzinach 10:00 - 12:00

a w dniach 19  i  26  w godzinach 14:00 - 16:00

Przypominamy, że od września br. obwiązują nieznacznie wyższe opłaty które można sprawdzić w zakładce "Harmonogram zajęć i opłaty" na stronie www.utw.pszczyna.pl

Aktualne harmonogramy zajęć i wykładów podamy pod koniec bieżącego miesiąca.


 

 

Majorka - komunikat 12.09.2019

Prosimy osoby które zgłosiły się na wycieczkę na Majorkę żeby z dowodem osobistym zgłosiły się do biura zarządu PUTW w dniu 16-go lub 17-go września w godz.: 10:00 - 12:00, ponieważ trzeba spisać dane do przeprawy promowej. 

Ponadto przypominamy, że 10-go września minął termin wpłacenia IV raty za tą wycieczkę, i tych z państwa, którzy nie dopełnili tego obowiązku prosimy o nadrobienie zaległości. 


 

PRELEKCJE W STAROSTWIE - 09.09.2019

Starosta Pszczyński, pani Barbara Bandoła wraz z Zarządem Powiatu, zapraszają na cykl prelekcji

„Dobra starość, długie życie”

które będą się odbywać w sali sesyjnej Starostwa, ul. 3-go Maja 10.

Prelekcje przeznaczone są dla seniorów, opiekunów osób starszych i wszystkich zainteresowanych.

Prelekcje poprowadzi:

dr n. med. Agnieszka Jabłeka –

SENIORZY 09.09.2019     specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii.

Dr Jabłeka ,co bardzo istotne, pracujew Pszczyńskim Szpitalu. Specjalizuje się m.in. w diagnozie i leczeniu zaburzeń pamięci (przypominamy – 11.09 w środę b. ważne Walne Zebranie Cłonków PUTW !!! ), leczeniem depresji, jak też kompleksową diagnostyką i leczeniem szeregu chorób wieku podeszłego, w tym choroby Alzheimera.

 

 

Prelekcje mają charakter otwarty, wstęp jest bezpłatny, dla uczestników przewiduje się drobny poczęstunek.

Plan spotkań, tematy:

 • 09.09.2019r. godz.: 15:00 – Jak dobrze się starzeć i pozostać sprawnym

 •    21.10.2019r. godz.: 15:00 – Pacjent geriatryczny w praktyce lekarskiej POZ

 •       04.11.2019r. godz.: 15:00 – Organizacja opieki nad chorym seniorem. Praktyczne wskazówki.

Zapraszamy już w najbliższy poniedziałek na pierwszą prelekcję.

Będzie się działo. Można się dowiedzieć co w naszym szpitalu piszczy


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW - 11.09.2019

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 

     Data zebrania:                11-go września 2019 r.

    Miejsce :                           sala sesyjna Urzędu Miasta –

                                               Rynek 2, 43-200 Pszczyna

    Godzina rozpoczęcia :     16:00

     Porządek obrad:

        1 – otwarcie zebrania, sprawdzenie quorum.

        2 – wybór przewodniczącego zebrania.

        3 – przedstawienie przez Zarząd zmiany sytuacji finansów  Stowarzyszenia

               i zamierzeń w sprawie podwyższenia niektórych opłat dla słuchaczy.

       4 – dyskusja na temat proponowanych zmian.

        5 – zakończenie zebrania.


 

 

KONCERT w Sali Lustrzanej - 28.09.2019

Koncert "From Thai Classical to Thai Folk Music"

Koncert THAI 28.09.2019

 

Sala lustrzana Muzeum Zamkowego

sobota, 28 września 2019 r. godz. 18:00

 

         Pianista Nat Yontararak

 

Po raz pierwszy pianista gościł we wnętrzach Muzeum w 2017 r. z koncertem z okazji 120 rocznicy Wielkiej Trasy Koncertowej po Europie, Wielkiego Króla Ramy V.

W tym roku po raz drugi będziemy mieli przyjemność usłyszeć muzykę w wykonaniu tego wspaniałego kompozytora w towarzystwie znakomitego 

         perkusisty Łukasza Kurzydło. 

Koncert wzbogaci występ tancerzy z Tajlandii. 

Dla studentów Pszczyńskiego Uniwersytetu

           bilety po cenie zniżkowej : 35 zł.
Zapisy prowadzi pani 
 Marianna Kurczab tel. 505 97 97 86


 

NASI WYKŁADOWCY (10) - Janusz WOŹNIKOWSKI

 JANUSZ WOŹNIKOWSKI

Janusz Woźnikowski (ur. w 1949 r.) jest prezesem Klubu Sportowego „Pszczyńskie Żubry” od 2015 r., który to klub powstał oficjalnie w listopadzie 2011 r. Działalność klubu nastawiona jest nie tyle WOZNIKOWSKI Januszna wyniki, co na uprawianie siatkówki pod fachowym okiem, nauczanie podstaw techniki gry i uzyskanie ogólnej sprawności fizycznej, tym bardziej, że do klubu zgłaszają się już dzieci 10-letnie. Ta działalność ma więc bardziej rekreacyjny charakter. Przychodzi młodzież, która ma ochotę pograć w siatkówkę i jak mówi prezes, to co otrzymał niegdyś jako uczeń od swoich trenerów w pszczyńskiej „Iskrze” stara się przekazać teraz swoim podopiecznym. Klub działa pod patronatem burmistrza Pszczyny i Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Cichym marzeniem prezesa jest, aby wychowankowie oprócz zdobycia ogólnej sprawności fizycznej i podstaw techniki gry, pozostali do końca życia sympatykami siatkówki. Satysfakcją napełnia go fakt, że dawni podopieczni z klubu „Iskra” przyprowadzają do KS „Pszczyńskie Żubry” swoje dzieci.

Janusz Woźnikowski sport uprawiał od czasów szkolnych, najpierw lekkoatletykę, później siatkówkę. W latach 1970-73 był zawodnikiem Olimpii Goleszów, w 1975-78 zawodnikiem i trenerem w klubie „Iskra” Pszczyna. W międzyczasie ukończył studia na WSWF w Katowicach w 1975 r. ze specjalizacją: trener siatkówki. Całe życie miał kontakt z młodzieżą (jako trener, opiekun czy kierownik obozów szkoleniowych) poczynając od okresu studiów, kiedy to równocześnie trenował młody narybek w „Iskrze” Pszczyna. W czasie wakacji i ferii zimowych przez wiele lat prowadził zajęcia jako opiekun młodzieży czy też kierownik obozów szkoleniowych w kraju i zagranicą. W okresie pracy zawodowej (dwa lata na WSWF, w kopalni „Pniówek” w Pawłowicach” w latach 1977-85, w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czarkowie – 5 lat i w Zakładach Remontowych Energetyki w Katowicach 1990-2010) zawsze w tych instytucjach i zakładach tworzył grupy siatkówki, które uczestniczyły w rozgrywkach międzyzakładowych i resortowych. W kopalni organizował imprezy rekreacyjne – wycieczki, rajdy, obozy narciarskie z udziałem w zawodach resortowych w Szczyrku (w slalomie i biegu). Założył koło TKKS ze specjalnością siatkówki. W Pawłowicach założył również sekcję badmintona i działał w niej jako zawodnik i trener. W Czarkowie stworzona przez niego drużyna siatkowa uczestniczyła w spartakiadzie między spółdzielniami produkcyjnymi. W ZRE po godzinach pracy prowadził jako zawodnik i trener grupę siatkarzy, która brała udział w resortowych rozgrywkach okręgowych, spartakiadach, mistrzostwach Polski. W tej grupie grał do 60. roku życia.

Aktualnie J. Woźnikowski, oprócz działalności w Klubie Sportowym „Pszczyńskie Żubry”, od kilku lat prowadzi ćwiczenia z gimnastyki rekreacyjnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pszczynie, które to zajęcia uczestniczki bardzo sobie chwalą.

lipiec 2019                                                                                    Barbara Solarska


 

 

KOMUNIKATY - 27.07.2019

 1 - otrzymaliśmy bardzo mało wpłat na wycieczkę do Pragi. Termin minął 25-go lipca.

Prosimy osoby które zgłosiły się na tą wycieczkę a jeszcze nie zapłaciły, o dokonanie wpłaty najpóźniej do 1-go sierpnia br.

2 - W uzupełnieniu ogłoszenia o wpłatach na wyjazd do Indii podajemy

termin ich dokonania: do 20-go sierpnia br.


 

 

INDIE 2020 - 26.07.2019

Osoby które zapisały się na wycieczkę do Indii proszone są o potwierdzenie swoich deklaracji wpłatą pierwszej zaliczki w kwocie 1.000,-zł na konto Pszczyńskiego Uniwersytetu

Bank PKO BP O/Pszczyna

 Konto:  92 1020 2528 0000 0202 0335 3729

W tytule przelewu należy podać:  1 - Indie 2020
                                                             2 - nazwisko osoby (osób) której (ch) dotyczy wpłata.
 

My, z Pszczyńskiego Uniwersytetu (12) - Monika BALCAR-KONIECZNY

TEN INNY CZAS

monika b koniecznyNasza koleżanka z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Monika Balcar -Konieczny od kilku lat należy do grupy malarzy nieprofesjonalnych działającej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Dadaka (pracownika UŚl w Cieszynie) w Domu Kultury Włókniarz w Bielsku-Białej. W Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka organizowanym przez tę placówkę w 2014 r. Monika otrzymała wyróżnienie za obraz „Cieszyńska Wenecja”, a w marcu tego roku (2019) w XXV edycji tego konkursu, II nagrodę za obraz „Alpy”. Brało w nim udział ok. 450 artystów z całej Polski, a także, po raz pierwszy, z Czech, więc Monika Balcar-Konieczny ceni sobie tę nagrodę. Jury konkursu, jak zaznacza się w okolicznościowym folderze, kierowało się przy wyborze laureatów opanowaniem przez nich warsztatu malarskiego, świeżością i niebanalnością spojrzenia na świat, starając się jednocześnie zachować reprezentatywność różnorakich trendów i koncepcji twórczych.

Monika zdaje sobie sprawę, że ta nagroda jest także efektem pracy nad warsztatem, która zaczęła się dopiero na regularnych zajęciach z malarstwa (po dwie godziny tygodniowo przez 3 lata) na UTW wprowadzonych od samego początku działania uniwersytetu. Wcześniej szkicowała ołówkiem portrety, rysowała węglem, malowała pastelami, kopiowała. W międzyczasie zapisała się również na zajęcia w DK w Bielsku-Białej, w których uczestniczy (4 

wp 20190627 10 24 56 progodziny tygodniowo) z wielkim zadowoleniem do dziś, tym bardziej, że koło malarskie przy UTW uległo rozwiązaniu. 30-osobowa grupa w Bielsku to już zgrany zespół, który wyjeżdża co roku na plenery - w 2018 r. do Nowego Sącza, w 2019 do pięknego miejsca nad jeziorem otoczonym 

sosnowymi lasami w Sielpi w powiecie koneckim, planowany jest wyjazd do Stramberk w Czechach. Grupa organizuje wystawy zespołowe i indywidualne. Monika miała dwie wystawy indywidualne – w DK w Oświęcimiu w 2017 r. i w Centrum Kultury Jaworzu w 2018.

Monika Balcar-Konieczny współtworzy też Galerię Miejską „Pod 13” mieszczącą się w Pszczyńskim Centrum Kultury, która jako stowarzyszenie „Ameia pro artis pless” organizuje wystawy m.in. w Goczałkowicach, Oświęcimiu, Kobiórze, Bielsku-Białej. Należy również do „Zdrzadełka” czyli działającego od kilku dziesięcioleci stowarzyszenia plastyków nieprofesjonalnych w Pszczynie, które organizuje kilka wystaw w roku.

W ramach UTW Monika udziela się w chórze „Canto grazioso”, a także od 4 lat w zespole wokalnym „13”. Aktualnie do jej życiowych przyjemności należą także prywatne i grupowe wyjazdy, wycieczki, w tym zagraniczne, które tylko w tym roku dotyczyły Rumunii, Ukrainy, Węgier, wcześniej było Lazurowe Wybrzeże czy Alpy, skąd wrażenia stały się inspiracją do powstania nagrodzonego obrazu „Alpy”.

Jak twierdzi Monika bardzo pomocne stało się dla niej powstanie i działalność UTW, który pozwolił jej, po osobistych trudnych przeżyciach, wyzwolić się z natłoku przykrych i smutnych wspomnień. Włączyła się w naukę języków, gimnastykę, zajęcia komputerowe, ale najważniejsze było malarstwo. Zaczęło się spełniać jej niezrealizowane marzenie z lat szkolnych, kiedy jako nastolatka myślała o szkole plastycznej. Jednak zaraz po śmierci matki, stali się wraz z młodszym bratem, wychowankami Domu Dziecka w Pszczynie przywiezieni tu z rodzinnych Świętochłowic, gdzie Monika urodziła się w 1954 r. Wybrano jej inną, bardziej praktyczną, według opiekunów, szkołę – Technikum Rolnicze w Pszczynie. Przerwała naukę, kiedy w wieku 17 lat mogła zamieszkać ze starszą siostrą w rodzinnym mieszkaniu mamy w Świętochłowicach. Tutaj kończy wieczorowo Liceum Ogólnokształcące. W latach 70. los skierował ją ponownie do Pszczyny, pracowała jakiś czas w Spółdzielni Mieszkaniowej, później w Spółdzielni Inwalidów w Chorzowie jako archiwistka obsługując filie w różnych miejscowościach m.in. w Pszczynie, Gliwicach, Czeladzi czy Chebziu. Uważa, że była to interesująca praca.

Jest matką dwóch synów, starszy Ryszard mieszka z rodziną w Niemczech, drugi – Jakub mieszka w Pszczynie, pracuje w zakładzie prywatnym, interesuje się muzyką. 

(Niektóre obrazy Moniki B-K są w naszej Galerii na www.utw.pszczyna.pl)

Pszczyna lipiec 2019                                                                      Barbara Solarska


 

WYCIECZKA do WARSZAWY - 16.07.2019

Program wycieczki do Warszawyw dniach 6 - 8.11.2019 rprzewiduje zwiedzanie z przewodnikiem następujących obiektów:

- zamek Królewski,

- Katedra Św. Jana Chrzciciela, grobowce,

Starówka,

zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza,

przejazd ulicami Warszawy, Ambasady, 

Trakt Królewski, 

Krakowskie Przedmieście, 

Aleje Ujazdowskie, 

Ogród Saski, 

Kościół Św. Stanisława Kostki,

Cmentarz na Powązkach,

Spacer po Łazienkach,

Wilanów- zespół Pałacowo-Parkowy.

Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum historii żydów „POLIN”.

Koszt: 500,- zł dla słuchaczy PUTW, 600 zł dla osób towarzyszących. 
Osoby które się zgłosiły proszone są o wpłacenie pierwszej raty: 250 (ew. 300) zł na konto
bankowe PUTW do dnia 15-go sierpnia br.
   
 

DELHI czy PRAGA? - 09.07.2019

Zarząd chce zorganizować dwie wycieczki:

             - bliższą, terminem i odległością - do Pragi czeskiej w dniach 29-30 sierpnia br.,
               koszt 270 zł dla członków PUTW, 370 zł dla osób towarzyszących, 
             - oraz dalszą, do Indii w pierwszej połowie przyszłego roku.

Zgłoszenia udziału w wycieczce do Pragi przyjmuje pani Jadwiga Hołownia - do dnia 25 lipca br. telefon: 608 441 553.tel,: 608 441 553, zaś koniecznych wpłat można dokonać tylko przez internet na konto PUTW (patrz www.utw.pszczyna.pl / zakładka: Konto bankowe).

Zgłoszenia udziału w wycieczce do Indii również przyjmuje pani Jadwiga (tel: 608 441 553).

 PRAGA INDIE 09.07.2019

PRAGA.

29.08.2019 : Wyjazd z Pszczyny we wczesnych godzinach porannych – ok. godz 5:00. Przejazd do Pragi – Spacer po mieście: panorama miasta z Klasztoru na Strahovie kompleks zamkowy na Hradczanach z katedrą św. Wita, Przejście na Małą Stranę – wizyta w spektakularnych Ogrodach Wallensteina, Kościół św. Mikołaja. Czas wolny na kawę. Następnie spacer po słynnym Moście Karola jednym z symboli Pragi oraz po wyspie Kampa z interesującą Ścianą Lenona. Obiadokolacja na mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Dla chętnych wieczorem możliwy przejazd komunikacją publiczną do centrum i wieczorny spacer po Pradze.

30.08.2019 : Śniadanie. Po śniadaniu czas na wykwaterowanie się. Przejazd na miasto: Spacer po placu Wacława pod Bramę Prochową, Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej. Przejście pod Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa- czas do dyspozycji uczestników. Następnie dzielnica żydowska Josefov. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

 

INDIE:  DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - DELHI

Dzień 1. Warszawa - Delhi.

Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2. Delhi (trasa około 45 km).

Przylot do Delhi na międzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu i czas wolny na odpoczynek. Po południu, dla chętnych wycieczka do Kompleksu Świątyń Akshardham (dodatkowo płatne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiarów kompleks został oddany do użytku w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierający dech w piersiach kompleks finezyjnie zdobionych budowli, które tradycją i architekturą nawiązują do ponad trzydziestowiecznej tradycji hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w północnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane w pięciu różnych stylach architektonicznych - z Radżastanu, Orrisy, Gudżaratu oraz z elementami mogolskimi i dżinijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo krótkim okresie 5 lat. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3. Delhi (trasa około 35 km).

Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześć. Zwiedzanie zaczniemy od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdżahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzułmanów, dlatego pierwszym punktem programu będzie Jama Masjid (Meczet Piątkowy), największy meczet w Indiach. Później przejażdżka rikszami po wąskich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy także sąsiadujący z meczetem Czerwony Fort (tylko z zewnątrz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Następnie przemieścimy się do tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na początku XX w. przez Brytyjczyków, jako centrum administracyjne kolonialnych Indii. Zobaczymy między innymi przyległe, bliźniacze budynki Sekretariatów, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz przejedziemy w pobliżu Bramy Indii, stanowiącej okazały łuk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusów poległych na wszystkich frontach I Wojny Światowej i podczas Wojen Afgańskich. W dalszej części dnia odwiedzimy grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny pierwowzór słynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - największą i najważniejszą w Delhi świątynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 4. Delhi - Jaipur (trasa około 260 km, przejazd około 6 godzin).

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpołudniem odwiedzimy Kutb Minar - najwyższy ceglany minaret w Indiach, który wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy się w kierunku Radżastanu, do miejscowości Jaipur. W miarę możliwości czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu w Jaipurze, złożymy wizytę w miejscowej "drukarni tekstyliów". Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5. Jaipur (trasa około 30 km).

Rankiem, po śniadaniu, udamy się do Fortu Amber, którego pierwszy dziedziniec zdobędziemy na słoniach. XI-wieczny fort jest doskonale umiejscowioną, mocno obwarowaną Radżpucką fortyfikacją, a jednocześnie przez długi czas był główną siedzibą bogatego rodu spod znaku słońca. Niewątpliwe najpiękniejsze budowle to Brama Ganesi oraz Shish Mahal - zdobiony tysiącami kawałków luster. W dalszej części dnia wrócimy w obręb murów XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Różowym Miastem. Zwiedzimy obecną siedzibę Radży Jaipuru - Pałac Miejski oraz sprawdzimy aktualny czas słoneczny na olbrzymich kamiennych przyrządach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to Miasto Klejnotów, z bogactwa których i ich doskonałej obróbki miasto słynie, więc będąc tam nie można pominąć krótkiego pokazu ręcznej obróbki kamieni szlachetnych. Zwiedzając Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdjęcia przy Hava Mahal (Pałacu Wiatrów) oraz Jal Mahal (Pałacu na Wodzie). Po południu czas wolny. Chętni będą mogli (za dodatkową opłatą) odwiedzić urokliwie położoną, pomiędzy okolicznymi wzgórzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks świątyń nawiązuje do żyjącego tu około 2500 lat wcześniej Pana Galta - mistyka, mędrca, cudotwórcy. Oprócz wielu funkcjonujących świątyń, poświęconych różnym hinduskim bogom oraz świętych basenów ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada małp zamieszkujące na stałe te tereny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6. Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa około 260 km, około 6 godzin).

Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostałości miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstało, tak samo szybko zniknęło, przez co określane jest mianem wymarłego, opuszczonego miasta. Dzięki kaprysowi Wielkiego Cesarza, który chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mędrca, możemy dzisiaj spacerować po olbrzymim, świetnie zachowanym kompleksie pałacowym z czasów świetności imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne dziedzińce pałacowe odwiedzając między innymi Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalną kolumną, gdzie znajdował się tron (pawilon audiencji prywatnych), pięknie zdobiony Pawilon Tureckiej Sułtanki oraz okazały Pałac Jodhabai. Nocleg i obiadokolacja w Agrze. Dla chętnych (za dodatkową opłatą) możliwość uczestnictwa w wieczornym spektaklu teatralnym Taj Show opowiadającym niezwykle wzruszającą historię powstania słynnego Taj Mahal, które odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 7.  Agra - Delhi (trasa około 220 km, 4-5 godzin).

Wczesnym ranem, przed śniadaniem udamy się do jednego z Siedmiu Cudów Świata - słynnego Taj Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany z białego marmuru, inkrustowanego mnóstwem kamieni szlachetnych i półszlachetnych, uznawany jest za świadectwo wielkiej miłości cesarza Shahjahana do najukochańszej żony Mumtaz Mahal. Jego budowa trwała 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochłonęła znaczną cześć cesarskiego skarbca. Obejrzymy go w pełnym majestacie i otoczeniu mogolskich ogrodów. Po wizycie w Taj Mahal powrót do hotelu na śniadanie. W dalszej części dnia odwiedzimy Czerwony Fort - zespół budowli fortecznych i pałacowych pochodzący z czasów cesarza Akbara. Fortyfikację ukończono w 1565 roku, jednak jako główna siedziba władców mogolskich była wielokrotnie przebudowywana wewnątrz. Dzięki temu do dziś zachował się cały kompleks pałacowy, którego poszczególne części reprezentują różne style i nazwane są od imienia mogolskiego władcy, który je przebudowywał. W środku dnia, w miarę dostępności czasowej, będziemy mieli okazje zapoznać się z kontynuowanymi od czasów budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami inkrustacji marmurów. Popołudniu powrót do Delhi. Po przyjeździe do Delhi zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Obiadokolacja w hotelu. Wieczorem / nocą transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.

Dzień 8.(15).  Przylot na lotnisko w Warszawie.

Osoby wybierające opcję przedłużenia o pobyt na Goa lub w Emiratach Arabskich, tego dnia wylecą do wybranego hotelu i po 8 dniach wypoczynku powrócą do kraju.UWAGA!Należy pamiętać, że Indie to fascynujący i egzotyczny kraj, co oprócz wspaniałych wrażeń wiąże się z pewnymi uciążliwościami podróży. Dla Państwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniżej ogólnie przyjęte normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpływu na słaby stan indyjskich dróg i uciążliwości związane z długimi przejazdami.

Ecco Travel zastrzega możliwość zmiany kolejności zwiedzania. Przeloty uczestników wyjazdów grupowych mogą być realizowane różnymi połączeniami lotniczymi. Pilot spotyka się z grupą w kraju rozpoczęcia imprezy. Liczba miejsc w ofercie ograniczona.

Cena od osoby w pokoju dwuosobowym ( wszyscy uczestnicy płacą za wyjazd) : 3690 zł/os

Cena od osoby przy udziala jednego uczestnika gratis zakwaterowanego w pokoju dwuosobwym - 3790 zł/os, dopłata do pokoju jednoosobowego -678,00 zł

Cena zawiera

 • przelot Polska - Delhi - Polska liniami rejsowymi bezpośrednio lub z przesiadkami
 • opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelach 3-4* w pokojach dwuosobowych z łazienkami i klimatyzacją i/lub wentylatorami przysufitowymi,
 • wczesne zakwaterowanie w hotelu drugiego dnia programu, w zależności od godziny przylotu do Delhi, oraz późne wykwaterowanie z hotelu w ostatnim dniu wycieczki,
 • wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
 • transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki
 • zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu)
 • serwis wykwalifikowanego polskiego pilota
 • przelot wewnętrzny, pobyt w wybranym hotelu na Goa oraz transfer lotnisko - hotel - lotnisko dla osob wybierających opcję przedlużenia z pobytem na Goa

DODATKOWO PŁATNE:

 • obowiązkowa opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa lokalnych przewodników, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości ok. 175 USD na osobę jako pakiet płatny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopłaty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym  - 678,00 zł
 • opłaty za fotografowanie i filmowanie ok. 10 USD/os
 • koszty wycieczek fakultatywnych:

- Kompleks Świątyń Akshardham - ok. 25 USD/os.
- Galta Ji – ok. 15 USD/os.
- Taj Show - od 40 USD/os.

 • koszty wizy indyjskiej.

Wizy:  Ecco Travel pośredniczy w uzyskaniu wizy w cenie 100 PLN/os + koszt wizy 300 zł/os. (razem 400,- zł)


 

 

LIST GRATULACYJNY od BURMISTRZA PSZCZYNY 2019

BURMISTRZ PISMO 2019


 

DREZNO 12-14.06.2019

   Drezno 2019

   Wycieczka do Drezna odbyła się w dniach 12 do 14 czerwca br . Pomysłodawczynią i współorganizatorką wyjazdu była kol. Krystyna Nowok wraz z grupą słuchaczy lektoratu języka niemieckiego.

                         Co zobaczyliśmy i czego się dowiedzieliśmy

Dzień I – środa

   Po około 8 godzinach jazdy autokarem dotarliśmy do Drezna, które przywitało nas temperaturą ponad 30º C. Odbyliśmy pierwszy spacer po mieście w towarzystwie pierwszej z dwóch przewodniczek mających nas oprowadzać i zapoznawać z miastem, jego historią i zabytkami. Na początku był Zwinger – późnobarokowy zespół architektoniczny zawarty między zewnętrznymi a wewnętrznymi murami obronnymi ( zwischen – pomiędzy ) wzniesiony jako królewska rezydencja

Augusta II Mocnego. Zobaczyliśmy m.in. Operę Sempera ( Semperoper ), Zamek Dworski, Kościół Dworski, Kościół NMP ( większość tylko z zewnątrz).    

W czasie wolnym można było zobaczyć inne historyczne obiekty – zabytkowe,

mając świadomość, że są to budowle odbudowane, zniszczone w czasie II wojny światowej ( słynne dywanowe bombardowanie miasta przez lotnictwo brytyjskie i amerykańskie ).

Dzień II – czwartek

   Po śniadaniu opuściliśmy hotel, aby powrócić do Drezna na dalsze zwiedzanie miasta nieco dokładniejsze choć nie do końca. Wysłuchaliśmy informacji drugiej pani przewodniczki o historii zamku Wettynów, w tym m,in. królów Polski Augusta II

i Augusta III, o operze Sempera trawionej kilkoma pożarami, w końcu tym ostatnim w 1944 roku, który zniszczył operę podczas bombardowania Drezna przez aliantów. Odrestaurowaną po wojnie otwarto ponownie w 1985 roku.

   Symbolem odbudowy Drezna jest kościół Frauenkirchen zbudowany w latach

1726 – 1743, zburzony podczas bombardowania. Przez wiele lat jego ruiny były przestrogą dla kolejnych pokoleń. W latach 1994 -2005 został odbudowany, częściowo z oryginalnych kamieni dawnej budowli. Jest to kościół luterański.

   W czasie objazdu miasta autokarem oglądaliśmy inne ciekawe obiekty i miejsca,

o których opowiadała nam pani przewodniczka. Widzieliśmy pałacyki, rezydencje rodów magnackich, miejsca związane z przebywającymi w tym mieście słynnymi Palakami np. Fryderyka Chopina czy Józefa Ignacego Kraszewskiego, winnice, rozległe błonia nad Łabą i najstarszą podwieszaną na świecie kolej tzw. Schwebebahn Dresden.

   Po powrocie do centrum udaliśmy się na indywidualne zwiedzanie Galerii Wielkich Mistrzów: Cranacha, Tycjana, Dürera, Rembrandta, Rafaela (kolejność przypadkowa) i innych malarzy różnych epok.

   Można też było zaglądnąć do Muzeum Porcelany i do działu matematyczno – fizycznego z historycznymi zbiorami zegarów, przyrządów mierniczych, globusów, map. Niestety, czas „dany” nam tu na zwiedzanie był tu zbyt krótki (1 godzina ) i ograniczał do marszu oraz „ rzucania okiem” to w lewo, to w prawo bez efektu refleksji. Potem był czas wolny, ale do Galerii Mistrzów nie można już było wrócić. Pozostał spacer i utrwalanie tego co już zobaczyliśmy.

   Po pełnym wrażeń dniu powrót do hotelu na obiadokolację , a po niej wieczorek muzyczno – wokalny pod przewodnictwem naszego kolegi Andrzeja Wichra, którego zdolności pianistyczne poznaliśmy już przed kilku laty w czasie wycieczki do Książa. Repertuar wokalny jak przystało na „chórzystów trzeciego wieku” rozpoczęła piosenka „Jarzębina czerwona” ( kto to jeszcze pamięta ?! ).

Dzień III - piątek

   Trzeci dzień wycieczki to przejazd do Miśni i Pillnitz.

Miśnia – miasteczko, którego początki sięgają roku 926, zostało założone przez Henryka I. Na mocy dekretu króla Augusta II założono tu z początkiem XVIII wieku manufakturę porcelany – pierwszą w Europie. To małe miasteczko ma wiele zabytków. Na wzgórzu zamkowym ( udało nam się tam wdrapać, mimo upalnego dnia ) stoi zamek Altrechtsburg, katedra św. Jana i św. Donata. Ratusz pochodzi z II połowy XV wieku, także Stary Browar. Jest tu wiele kamienic w stylu renesansowym i barokowym. Na murach niektórych z nich można znaleźć wyryte daty ze znakiem określającym wysokość fal powodziowych pochodzących z płynącej u podnóża miasteczka rzeki Łaby. Powodzie często nawiedzały Miśnię.

   Ostatnim punktem naszej trzydniowej wycieczki była letnia rezydencja Augusta Mocnego – Pillnitz. Wokół pałacu w stylu japońskim roztacza się duży park, a w nim oranżeria oraz kilkusetletnie drzewo kameliowe. Jest tu też wiele cennych roślin, park jest kolorowy od mnóstwa kwiatów i krzewów.

   Nasz spacer był jednak krótki, z nieba lał się żar i nogi odmawiały posłuszeństwa

a ponadto byliśmy ograniczeni czasem, bo przed nami była długa droga powrotna.

   Szczęśliwie wróciliśmy do Pszczyny ( około godz. 22:00 ) skąd wyruszyliśmy przed trzema dniami, aby zobaczyć Drezno i okolice.

dreznogrupa 2019

                                   Zapamiętamy

   Ta leżąca blisko granicy z Polską stolica Saksonii słusznie nazywana „perłą baroku” i „Florencją Północy” przyciąga turystów wieloma zabytkami, świetnymi zbiorami sztuki, interesującą historią.

   Gościło tu także wielu znanych Polaków m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz.

                          I myśmy tu byli ....

   Wróciliśmy zadowoleni, wzbogaceni o nowe wiadomości, przeżycia i wrażenia.

Zapamiętamy :    

 1. Zwinger
 2. Miśnia – kolebka europejskiej porcelany
 3. Pillnitz – letnia rezydencja Augusta Mocnego i drzewo kameliowe

                                                                                                     Napisała Anna Pala


 

W A K A C J E 2019, ale nie bezczynność

 WAKACJE 21019

Trudno, trzeba to jakoś przeżyć. Żeby nie wyjść z wprawy należy

3 razy w tygodniu powtarzać materiał przerobiony w ostatnim semestrze.

A kto nie da rady niech jedzie na urlop wypoczynkowy.

Po powrocie do zajęć jakoś się to przypomni.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Prezes dr Ewa Kołodziejczyk na spotkaniu kończącym rok akademicki

2018/2019 obdarowała prezentami, kwiatami i podziękowała wszystkim za

udział w działalności naszego Uniwersytetu :

     - słuchaczom  

     - starostom grup

     - studentom pilnie uczęszczającym na wykłady plenarne

    - sportowcom-reprezentantom naszego Uniwersytetu 

     - naszym wykładowcom

     - członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Teraz my, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w imieniu własnym

wszystkich słuchaczy, składamy w tym miejscu podziękowanie Pani Prezes

za bogactwo propozycji

i ogromny wkład pracy w działalność naszego

 PSZCZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU !

 EWA KOLODZIEJCZYK VI.2019

 

Życzymy ciekawych podróży w czasie wakacji, nawet po kraju, i dobrego

wypoczynku przed rozpoczęciem następnego, 8-go już roku akademickiego.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

 A dla słuchaczy na wakacje mam zagadkę Einsteina, którą ten lubił raczyć

kolegów z Uniwersytetu, studentów i znajomych.  Rozwiązanie nie wymaga

wiedzy z matematyki, jedynie logicznego myślenia.

Podpowiem, że dobrze jest rozpocząć od tabelki.

 

XXX-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 Pięcioro ludzi różnych narodowości zamieszkuje pięć różnych domów,

które są pomalowane w pięć różnych kolorów. Wszyscy palą papierosy

pięciu różnych rodzajów i piją pięć różnych napojów. Hodują również

zwierzęta, które są pięciu różnych gatunków.

 1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom
 2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
 3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.
 4. Duńczyk pija herbatkę.
 5. Palacz papierosów light mieszka obok hodowcy kotów.
 6. Mieszkaniec żółtego domu pali cygara.
 7. Niemiec pali fajkę.
 8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.
 9. Palacz papierosów light ma sąsiada, który pija wodę.
 10. Palacz papierosów bez filtra hoduje ptaki.
 11. Szwed hoduje psy.
 12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.
 13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.
 14. Palacz mentolowych papierosów pija piwo.
 15. W zielonym domu pija się kawę.

Aby ułatwić rozwiązanie, zakłada się, że domy ustawione są w jednej linii

(1-2-3-4-5), a określenie "po lewej stronie" w punkcie 3. dotyczy lewej strony

z perspektywy naprzeciw tych domów (tj. dom o numerze n jest bezpośrednio

po lewej stronie domu n+1).

Pytanie: który z nich hoduje rybki?

XXX-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Termin na rozwiązanie: do końca wakacji.

Za prawidłową odpowiedź na końcowe pytanie nagroda:

> uścisk dłoni Prezesa (ew. vice)<


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku