MY Z PSZCZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU (21) - Anna STOSZEK-SZROBORZ

ARTYSTYCZNA DUSZA

Kilkanaście lat temu osiedliła się w Pszczynie Anna Stoszek-Szroborz. Anna – jedynaczka, urodziła się w Rybniku w 1950 r. w rodzinie inteligenckiej. LO, później studia na Politechnice ukończyła w Gliwicach, ale budownictwo, po dwóch latach pracy w tym zawodzie, nie pociągało jej, stąd dalszy ciąg kształcenia w trybie indywidualnym na wydziale architektury. Zawarła ANNA STOSZEK SZROBOSZmałżeństwo ze Stanisławem Szroborzemarchitektem po studiach politechnicznych w Gliwicach; na świat przyszło dwóch synów: Marcin i Kuba. Anna pracowała 4 lata w Technikum Budowlanym i Liceum pomaturalnym w Zabrzu oraz 5 lat w LO w Gliwicach.

Z uwagi na chorobę syna małżonkowie podjęli decyzję o wyjeździe do Niemiec pod koniec lat 80., osiedlili się w Düsseldorfie, gdzie pracowali w zakresie prac plastycznych. W r. 2009 Anna powróciła na Śląsk, w Pszczynie, wraz ze Stanisławem, otworzyli galerię malarską przy ul. Bramkowej.

Stanisław Szroborz ma za sobą osiągnięcia w zakresie prac artystycznych, wiele wystaw w Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych, jego twórczość obejmuje malarstwo akwarelowe, płótno, kolaże, rysunek, grafikę, a także rzeźbę.

Anna realizuje się w malarstwie (głównie akwarele), rysunku, wzornictwie artystycznym przedmiotów użytkowych. Efektem wspólnych działań obojga artystów był cykl kalendarzy rocznych z reprodukcjami rysunków, grafik i obrazów współczesnej Pszczyny, a także widokówki czy magnesy promujące nasze miasto.

Zaangażowała się w działalność Pszczyńskiego Uniwersytetu Treciego Wieku, mi.in. poprzez zgłoszenie, wraz z psycholożką Sylwią Walkowicz, projektu na ogólnopolski konkurs Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, którego celem była akcja angażowania osób starszych w życie społeczne. Malarski projekt Anny na pracę z pszczyńskimi, potencjalnymi artystkami został zatwierdzony, tym samym uzyskał dofinansowanie na ten cel. Kilkanaście zainteresowanych osób z UTW, pod kierunkiem Anny brało udział w zajęciach malarskich, czego pierwszym efektem była wystawa pt. „Nasza akwarelowa fascynacja” w 2014 r. „Pod 13” w Pszczyńskim Centrum Kultury. Było to początkiem akcji „Seniorzy dzieciom” w ramach wyżej wymienionego projektu. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 pszczyńskich przedszkoli, a także placówka przedszkolna ze Studzienic. Malarki –amatorki do działań w przedszkolach były też przygotowane poprzez zajęcia logopedyczne i psychologiczne, a w przedszkolach czytały bajki. W oparciu o teksty dzieci malowały obrazki według własnego pomysłu i na miarę swojego talentu. W efekcie powstało 350 prac ukazanych pszczyńskiemu społeczeństwu jakiś czas później na rynku w Pszczynie. Autorką czytanych dzieciom bajek jest Anna Stoszek-Szroborz, która już parę lat wcześniej pracowała nad kolorowymi ilustracjami do nich. Możliwość trafienia z bajkami i ilustracjami do właściwego odbiorcy, było dla niej dużą satysfakcją.

W r. 2017 Anna wraz z Moniką Balcar-Konieczny, Alicją Szymczak, Elżbietą Piątek (członkiniami UTW) oraz Iriną Rej utworzyły Stowarzyszenie „AMEIA” (nazwa od imion założycielek). Grupa malarska przeniesiona została do PCK „Pod 13” już jako Galeria Miejska, zmienione zostało logo grupy na „Art 13”. Celem stowarzyszenia było promowanie miasta poprzez sztukę, czyli organizowanie wystaw na terenie powiatu i nie tylko. W przeciągu lat malarki prezentowały swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Pszczynie, ale i w Oświęcimiu, Czechowicach, Bielsku, Brzeszczach, Kętach, Kobiórze i wielu innych miejscowościach.

Anna oprócz swojej działalności plastycznej brała też udział w zajęciach chóru „Canto grazioso” Pszczyńskiego Uniwersytetu TW.

Jak zawsze, Anna Stoszek-Szroborz ma mnóstwo pomysłów, aktualnie leży jej na sercu utworzenie w Pszczynie Muzeum Sztuki Współczesnej, które gromadziłoby artefakty z tej dziedziny różnych pszczyńskich artystów. Z takim apelem zwróciła się do władz miasta, a także do miejscowych artystów.  

sierpień 2022                                                         Barbara Solarska

---------------------------------------------- kkkkkkkk  --------------------------------------------------

LEKTURA POLECANA (42) - 04.07.2022 r.

REPORTERKI

    Znakomita książka, w której autor snuje analogie pomiędzy pisarstwem dwóch wybitnych dziennikarek:

Włoszki Oriany Fallaci i Polki Teresy Torańskiej.

Żyły i działały w tym samym czasie, choć nigdy się nie spotkały. Prowadziły wywiady z wieloma kontrowersyjnymi osobami, miały podobne sposoby prowadzenia rozmów (choć Fallaci bardziej agresywna, Torańska wyważona), posiadały umiejętność wydobywania informacji nawet wbrew woli rozmówców. Bezwzględne domaganie się prawdy, natarczywość pytań powodowała, że wielu obawiało się wywiadów z nimi. Oriana Fallaci była także korespondentką wojenną, narażała się na niebezpieczeństwa, prowadziła życie na najwyższych obrotach, na swoim koncie ma m.in. wywiady z największymi zbrodniarzami. Najsłynniejsza książka Teresy Torańskiej pt. „Oni”, to wywiady z komunistami, którzy właśnie przegrali swoją walkę o władzę, książka przyniosła polskiej dziennikarce światowe zainteresowanie.

FALACCI TORANSKA

     Obie wykazywały się niesamowitą pracowitością, jak pisze autor „prowadziły wywiady tak samo, obsesyjnie przepisując tekst, przenosząc fragmenty, uzupełniając, robiąc notatki na marginesach, często czerwonym długopisem, komentując, dzieląc na tematy, zaznaczając czerwonym kółkiem te fragmenty tekstu, które są z jakiegoś powodu ważne. Kolejne wersje są jak mapy, które prowadzą do portretu bohatera. Z wielogodzinnych poszukiwań wyławiają bursztyn, w którym zachowały się rysy, pęknięcia, te fragmenty, które zastygły i trzeba je oczyścić.”

     W książce przeplata się życie osobiste i działalność obu pisarek, autor podążając ich śladami, opiera się na znanych i nieznanych dokumentach, rozmowach z przyjaciółmi. Tekst czyta się jak dobrą powieść, która odzwierciedla także epokę, w której żyły.

     Remigiusz Grzela – ur. w 1977 r. w Stargardzie Gdańskim, dziennikarz, pisarz, dramaturg, reżyser, autor powieści „Bądź moim bogiem”, „Złodziej koni” oraz wielu zbiorów rozmów i książek reporterskich.

     Remigiusz Grzela „Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska”,

Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017

                                                                                       poleca  Barbara Solarska

------------------------------------ fffffftttttt   -----------------------------------------

MY Z PSZCZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU (20) - JADWIGA SZYMIK

Z MIŁOŚCI DO ŚLĄSKA

Cała aktualna działalność Jadwigi Szymik wywodzi się, jak mówi, z miłości do Śląska, na którym jest zakorzeniona od pokoleń, a od czterech w samych Ćwiklicach. Tu dom wybudowali pradziadkowie, potem dziadkowie i rodzice, w końcu ona z mężem Marianem. Ich czwórka dzieci też mieszka w Ćwiklicach, więc rodzinne kontakty są bliskie i częste. Dzieciństwo (urodziła się w 1959 r.), SZYMIK Jadwigaktóre uważa za najwspanialszy okres swoich wczesnych lat, związane jest z dziadkami, u nich bowiem mieszkała od piątego roku życia. Bardzo bliski był jej wtedy świat przyrody, tym bardziej, że pomagała w pracach gospodarskich, karmiła domowe ptactwo i inne zwierzęta. W domu posługiwano się gwarą, toteż zetknięcie z nauką w szkole podstawowej i językiem literackim było dla niej sporą traumą i równocześnie wyzwaniem, dopóki do klasy IV nie opanowała zawiłości językowych poprawnej polszczyzny. Korciły ją już wtedy występy publiczne na szkolnych uroczystościach, lecz polonistka obawiała się jej gwarowych naleciałości. Tego typu przyjemności doświadczyła dopiero w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tychach, gdzie w 1975 r. w międzyszkolnym konkursie recytatorskim zajęła I miejsce. Nagrodą były wczasy na Mazurach, co sobie bardzo doceniła. Dalsza nauka (od 1978 r.) to Technikum Mechaniczne w Bielsku-Białej, co dało jej dyplom ukończenia szkoły średniej, a także w międzyczasie zdobycie prawa jazdy na samochód i na motocykl (rodzice również jeździli na motorze), nie było to w owym czasie zbyt powszechnym osiągnięciem wśród kobiet.

Pracę podjęła w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Tychach. W 1980 r. wyszła za mąż za Mariana Szymika, którego cały okres pracy zawodowej związany był z Zakładem Chemicznym „Polgaz” w Pszczynie. Dzieci to: Łukasz, Marcin, Sylwia i Damian – pokończyli studia wyższe bądź szkoły średnie. Pani Jadwiga w trakcie wychowywania dzieci pracowała dorywczo, żeby wspomóc rodzinny budżet, a od 2004 r. podjęła pracę w gastronomii w Dworku „Pod jemiołą” w Ćwiklicach. W r. 2019, równocześnie z mężem, przeszła na emeryturę.

Jej działalność społeczna rozpoczęła się już wcześniej, m.in. poprzez udzielanie się w Kole Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach w latach 2010 - 2014, gdzie doceniona została za pracę i zaangażowanie na rzecz krzewienia zwyczajów, kultury i tradycji śląskiej. Od lat działa na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Osobny rozdział w jej życiu stanowi od 2014 r. przynależność do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie, co pozwoliło jej na poszerzenie wiedzy w zakresie literatury i obycia na scenie poprzez udział w warsztatach teatralnych. To jest też czas jej największego sukcesu scenicznego, a mianowicie zdobycie III miejsca w prestiżowym konkursie na „Ślązaka Roku” organizowanym przez Marię Pańczyk z ramienia Radia Katowice w 2017 . Laureaci występowali na scenie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, przy 2000-osobowej publiczności.

Jurorami tego konkursu byli: prof. Jan Miodek, prof. Helena Synowic, prof. Dorota Symonides, dr Jan Olbrycht. Dzięki ostatniemu z wymienionych jurorów laureaci mieli możliwość zwiedzenia parlamentu europejskiego i samej Brukseli. Do przyjemności związanych z uzyskaniem nagrody należały także liczne kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach, czy to w czasie występów na innych konkursach gwarowych, czy na spotkaniach towarzyskich.

Okres po wygranej w konkursie był bardzo intensywny z uwagi na liczne zaproszenia i występy na terenie powiatu i województwa śląskiego, a nawet w Chorwacji podczas wczasów z grupą polską. W grudniu 2017 na I Festiwalu Ludzi Uśmiechniętych Proscenium w Chorzowie zdobyła nagrodę indywidualną za rolę Ślązaczki w monologu w gwarze.

Pani Jadwiga bierze też udział w corocznym Święcie Strojów Ludowych organizowanym przez Związek Górnośląski, a także w czytaniu po śląsku, które ma miejsce najczęściej w Piekarach bądź Dąbrówce, czy też w ogólnopolskim czytaniu w Dniu Języka Ojczystego. Pisze teksty, monologi i scenki kabaretowe po śląsku, ale w razie potrzeby, prezentuje je także w języku literackim. Jednym z jej ostatnich tekstów jest scenka „Fifty, Fifty”, wystawiana na zaproszenie różnych placówek. Oprócz tego pani Jadwiga prowadzi warsztaty dla dzieci pod hasłem „Jak to dawniej bywało” m.in. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, w Fundacji „Świetlikowo” w Tychach, czy w szkołach. Należy też do Klubu Seniora w Pszczynie, dla członków klubu organizuje w Ćwiklicach ogniska w „Sercu wsi”. W r. 2021 otrzymała wyróżnienie w VIII edycji konkursu „Napiszmy to po naszymu” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie.

W Pszczyńskim Uniwersytecie TW należy w dalszym ciągu do grupy teatralnej „Pod kapeluszem”, która bierze udział w różnych konkursach i przeglądach, w 2018 r. grupa ta zajęła I miejsce w V Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych.

Ostatnio interesuje się także historią lokalną, czego efektem jest artykuł pt. „Zarzina w Ćwiklicach” publikowany w 8 numerze kwartalnika „Strony Ziemi Pszczyńskiej” 2022 r.

Jadwiga Szymik czuje się osobą spełnioną, cały czas jest aktywna twórczo, a w wolnych chwilach jeździ na rowerze, spaceruje, czyta książki, lubi teatr i operetkę, nie mówiąc o tym, że odkąd usamodzielniły się dzieci, razem z mężem wyjeżdżali poza kraj, mi.in. do Hiszpanii, Grecji, na Maderę, Wyspy Kanaryjskie, do Maroka.

Trzeba przyznać, że jak przystało na uporządkowaną Ślązaczkę, na spotkanie ze mną przyszła przygotowana, ze spisanymi informacjami dotyczącymi jej życia i działalności. Podkreślić też należy, że jak sama zaznacza, działa z miłością do Śląska i gwary, w której się wychowała, w poszanowaniu tych wartości starała się wychować swoje dzieci.

lipiec 2022                                                                                Barbara Solarska

 

---------------------------------------- zzzzzzzz----------------------------------------

LEKTURA POLECANA (41) - 14.07.2022r r.

ZWYCZAJNE ŻYCIE

Jest to opowieść o mężczyźnie, który przechodzi przez życie jak wielu innych, zbliża się jednak czas refleksji nad sobą, nad życiowymi poczynaniami. Bohater, nie posiadający w książce nawet konkretnego imienia, ma za sobą trzy, zakończone fiaskiem małżeństwa, dobrze płatną pracę zawodową w reklamie, mimo studiów artystycznych i aspiracji w tej dziedzinie. Nadszedł czas samotności, niedomagań ciała, w reszcie chorób. Oswajanie się z nowymi okolicznościami jest przygnębiające i gorzkie. Odchodzą rówieśnicy, bądź popadają w ciężkie choroby, a przebywanie na terenie osiedla dla starszych osób, mimo luksusowych warunków, wcale nastroju nie poprawia. Czuje się coraz bardziej spychany na margines życia, przygotowuje do kresu swej wędrówki i spotkania ze śmiercią, podobnie jak czyni to bohater angielskiego moralitetu z XV w. – legendarny Everyman, do którego powieść nawiązuje. Ciężko jest się jednak pogodzić z tym, że : „… tak jak wszyscy starcy podlega procesowi stopniowego zaniku i przyjdzie mu spędzić w tej marnej postaci resztę bezcelowych dni – dni bezcelowych i nocy niepewnych, wypełnionych żmudnym znoszeniem degradacji fizycznej, śmiertelnego smutku i oczekiwania, oczekiwania na nic. Tak się to kończy – pomyślał. To jest ten sekret, którego nie mogłeś dotąd znać.”

 ROTH PHILIP 2022

Philips Roth - ur. w 1933 r., jest jednym z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich. Otrzymał wiele prestiżowych nagród – ostatnio w 2006 r. PEN/Nabokov Award, w 2007 – PEN/Saul Bellow Award za osiągnięcia w dziedzinie literatury amerykańskiej. Jego powieści to m.in. „Cień pisarza”, Dziedzictwo, „ Kompleks Portnoya”, „Konające zwierzę”, „Spisek przeciw Ameryce”, „Praska orgia”.

Philip Roth „Everyman”, tł. J. Kozak

Wyd. “Czytelnik”, Warszawa 2008                                     poleca: Barbara Solarska

 

--------------------------------------------------- kkkkkkkk   -----------------------------------------------------------

SUKCES BRYDŻYSTÓW w Tarnowskich Górach 04.06.2022

 Brydż w Zamku

 

W sobotę 4-go czerwca w Zamku w Starych Tarnowicach w Tarnowskich Górach odbył się turniej par brydżowych o puchar Starosty Powiatu Tarnogórskiego w którym uczestniczyło 26 par, w tym 3 nasze:

      - Teresa Mączkowska-Marszałek i Janusz Woźnikowski

      - Dawid Ochman i Bogdan Szymeczko

      - Ludwik Niesyto i Jan Bonikowski

img 20220623 wa0005.a

 

Jak licytowali i jak rozgrywali partie tego już nie wiemy, natomiast osiągnięte rezultaty są następujące:

 

  • w konkurencji par:

         - para Ochman-Szymeczko - miejsce 3 !

         - para Niesyto-Bonikowski - miejsce 5

          - para Marszałek-Woźnikowski - miejsce 12

 

  • w konkurencji drużynowej:

         - Pszczyński Uniwersytet TW - wicemistrzostwo !!!

 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom .

 

------------------------------------------------   //   //   -------------------------------------------------
 


BIESIADA 10-lecia - 20.06.2022 r. - cz. 2

BIESIADA 10-lecia

           

            Biesiada dziesięciolecia, w karczmie, lecz nie „U Kmiecia”
            Ale w pięknych leśnych okolicach, w Jankowicach.

                 Przyszło z osiem „dziesiętek”, studentów i studentek,

                 Zarząd i oficjele, oraz nauczyciele.

                       Prezes podsumowała jak uczelnia działała

                       W czasie pandemii i potem? Na medal ze złotem!

                              A więc dwa obce języki, przeróżne gimnastyki,

                              Śpiewy chóralne i tańce, wycieczki po świata krańce.

 

Pani Prezes, Ewa Kołodziejczyk, podziękowała też władzom samorządowym, naszym dobroczyńcom, za wsparcie finansowe.

Głos zabrali i złożyli listy gratulacyjne, zaproszeni goście:

    - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego, pan Damian Cieszewski

oraz chwilkę spóźniony, 

    - Burmistrz Pszczyny pan Dariusz Skrobol.

 

Ten ostatni poinformował że sześć lat temu uczestniczył w przedłożeniu przez marszałka śląskiego prezydentowi Dudzie wniosku o ustanowienie    

„Narodowego Dnia Powstań Śląskich”

co spełniło się w tym roku, a dniem tego święta ustanowiono właśnie dzień 20 czerwca. Zaprosił też na uroczystości w najbliższy weekend w parku zamkowym związane z 100-ną rocznicą Powstań Śląskich. Utworzono „instytucję” zwiedzania Pszczyny z przewodnikiem na czterech trasach:

       - Od średniowiecza po nową dzielnicę,

       - W angielskim stylu,

       - Małe miasto z wielką historią

       - Śladami mieszkańców wyznania mojżeszowego

Bilety rezerwuje się w Biurze Informacji Turystycznej w Bramie Wybrańców.

 

Pani Olga Baksik zaśpiewała wierszowaną opowieść o naszym uniwersytecie której początek cytujemy:

       Tak niedawno żeśmy się spotkali

       Uniwerek wszak połączył nas,

        Dużo żeśmy z sobą przeżywali

        Wakacyjnych wspomnień nadszedł czas.

 

Potem pod kierunkiem pani Kingi Grynpeter miały miejsce tańce grupowe studentek; „Belgijka”, „Bailando”, „Jerusalem” i „Makarena”. Na koniec pani Kinga z partnerem, panem Rafałem Pietryją, dali piękny pokaz figuratywnego tańca latynoskiego.

 

 Na podtrzymanie sił był kołocz, ud(k)o kurczaka z kiszonym ogórkiem i krupniok z kiszoną kapustą zawinięty w srebrną folię.

 

Były wspólne zdjęcia i takież śpiewanie, były tańce dowolne.

Towarzyszącą cały czas muzykę – znane przeboje – przygotował i „podawał” z wielkim wyczuciem pan Leszek Stankiewicz.

 

20220620 181800

Pozostałe zdjęcia (77) można zobaczyć w „Galerii” na stronie - www.utw.pszczyna.pl

-

-----------------------------------wwwwwwwwwwwwwwwwwwww --------------------------------------------

 

BIESIADA 10-lecia - 20.06.2022 - cz.1

Listy gratulacyjne od samorządów pszczyńskich

 


LISTtxt GRAT STAR 20.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 LISTtxt GRAT MIASTA 20.06.2022

 

 

 

 

20-ty czerwca = NARODOWY DZIEŃ POWSTAŃ SLĄSKICH

Pismo Burmistrza Pszczyny

Pana Dariusza SKROBOLA

o ustanowieniu dnia 20-go czerwca

  

Narodowym Dniem Powstań Śąskich

 

 DZIEN.POWSTAN.SLASKICHa 20.06.2022

 

 

 

 

KOMUNIKAT - (17.06.2022)

Biesiada – uzupełnienie.

Autokar do Jankowic na biesiadę odjedzie z parkingu przy ul. Bielskiej w poniedziałek,

 

20-go czerwca o godz.: 15:30. 

Przejazd jest bezpłatny, tzn. jego koszt jest zawarty w opłacie za uczestnictwo.

Oczywiście to nie wyklucza (wygodnej) podróży własnym samochodem. 

Prosimy o zabranie dobrego, pozytywnego nastawienia do świata. 

 

-----------------------------------------  z z z z z z z z      ------------------------------------------

 

KOMUNIKAT - (16.06.2022)

 W związku z pytaniami niektórych słuchaczy informujemy że coroczna
 
 biesiada na zakończenie roku akademickiego odbędzie się
 
w poniedziałek 20-go czerwca br. o godz.:16-tej
 
 tradycyjnie w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach. 
 

Informację o zmianie terminu z 17-go na 20-go przesłaliśmy wszystkim adresatom poczty internetowej już w dniu 20-go maja poniższym komunikatem:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Uwaga!

Z powodu tzw. "długiego weekendu" po święcie Bożego Ciała, który wiele osób z naszego grona zaplanowało spędzić poza domem, 

zmianie uległ termin corocznej Biesiady

na zakończenie roku akademickiego w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach.

Więc nie 17-go czerwca (piątek) lecz 

20 czerwca (poniedziałek).

Godzina rozpoczęcie pozostaje bez zmian - 16-ta.

Zapraszamy na to miłe spotkanie. 

---------------------------------------------  a b c d e f g --------------------------------------------

LETNIA OLIMPIADA w Chorzowie - (13.06.2022)

LAZY LETNIA OLIMP

 

XIII Letnia Olimpiada Sportowa "Trzeci Wiek Na Start"

organizowana co roku przez UTW Łazy, odbędzie się

 w sobotę 17-go września br. na Stadionie Śląskim.

   

 

   

 

Dyscypliny:

 - pływanie na 50 m, stylem klasycznym i dowolnym /*

 - biegi: na 60m i 150 m/*

 - pchnięcie kulą /*

 - przełaje rowerowe: z własnym kaskiem i na własnych bolidach /*

 - turniej bule: 1 osoba (K lub M)

 - turniej łuczniczy: 1K i 1M

 - tenis stołowy: 1K i 1M

 - turniej brydżowy: 1 para 

Zapisy przyjmuje (już)  pani Jadwiga Hołownia, tel.: 608 441 553

Prosimy o liczne zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.

Organizator przyjmuje zgłoszenia zawodników od 15.06 do 31.08.2022r.

/* = z podziałem na grupy wiekowe: 60-69 / 70-79 / 80-89 / 90 – 99 ///  1K = pani / 1M = pan, ew. panisko

 

---------------------------------------_­___­__---------------------------------------

 

CHÓR ĆWICZYŁ w SZFLARACH - 13.06.2022r.

Chór Canto Grazioso na warsztatach w Szaflarach

         W dniach 24 – 25 maja 30 osób z chóru Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w warsztatach zdrowotno – rozwojowych w Szaflarach.

Przy okazji zwiedzono również zamek w Niedzicy oraz sanktuarium w Ludźmierzu.

         W ramach warsztatów prowadzone były różne zajęcia mające na celu poprawę zdrowia psychofizycznego. I tak, uczestniczki warsztatów odbyły:

- ćwiczenia ruchowe w basenie termalnym (prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora)

- ćwiczenia rytmiczne

- ćwiczenia oddechowe i mimiczne poprawiające emisję głosu

- ćwiczenia ruchowe przy muzyce.

Ćwiczenia koordynowała i prowadziła w ramach wolontariatu pani Halina Rawecka – Czernik.

Przebieg zajęć dokumentowała pani Jolanta Bukowczan.

Cel warsztatów został osiągnięty. Po dwudniowych ćwiczeniach, korzystaniu z masaży, sauny i inhalatorium wszystkie uczestniczki wróciły zrelaksowane i wypoczęte, gotowe do dalszej pracy artystycznej.

Warsztaty były współfinansowane przez Gminę Pszczyna.   / Regina Nowak /

 CHOR SZFLARY 2022

----------------------------------------  c?c?c?c?c?c---------------------------------------- 

KOMUNIKATY Z NIEDALEKIEJ PRZE- i PRZYSZŁOŚCI - (10.06.2022)

 

1 - KOMUNIKAT   

 

Z przyjemnością informujemy, że pani Renata Zborowska, która utworzyła i prowadzi „Zespół 13-tka” oraz występuje w naszym chórze "Canto Grazioso" została w tegorocznym konkursie „Klejnotu Ziemi Pszczyńskiej” uhonorowana tytułem

 

KLEJNOTU W DZIEDZINIE KULTURY.

 

ZBOROWSKA klejnot 2022

 

 

2 - KOMUNIKAT 

 

  W Bielsku-Białej odbył się niedawno (zawiadamialiśmy o tym) pokaz Flamenco, na którym były nasze koleżanki i zrobiły zdjęcia tego „ognistego” tańca -

FLAMENCO 2022

 

 

3 - KOMUNIKAT 

 

   Biuro Podróży „POLAN” proponuje wycieczkę do Bośni w okresie

od 30-go sierpnia do 06-go września br.

Podróż tam iż powrotem - samolotem!

Koszt 3020 zł + 35 € , przy 30 zgłoszeniach.

Załączamy program (Pobierz - Program Wycieczki)

Chętni proszeni są o kontakt z biurem Polan – tel.: 32 210 21 09

Zarząd Pszczyńskiego Uniwersytetu TW nie uczestniczy w organizacji tego wyjazdu.

BOSNIA 2022

 

 

4 - KOMUNIKAT

 

     W dniach od 13 do 15 czerwca br. w Bielsku-Białej w hali wystawienniczej BBOSIR przy ulicy Karbowej 26 odbędą się

    -  II Wojewódzka Konferencja Senioralna i

    -  Targi Seniora SILVER SILESIA 2022

Towarzyszyć im będą występy zespołów artystycznych seniorów w ramach imprezy

SILVER SCENA! 

W dniu 15-go czerwca na tej scenie zaprezentują się m.in.:

     - nasz chór uniwersytecki ”Canto Grazioso”

     - nasz zespół teatralny „Pod Kapeluszem”.

W związku z tym Zarząd zamówił autokar i zaprasza słuchaczy na podróż do Bielska na te występy i przy okazji również na zwiedzanie targów.

Zgłoszenia przyjmuje pani Jadwiga Hołownia – tel.: 608 441 553

Udział jest bezpłatny. 

Wyjazd 15-go czerwca o godz.: 8:30 z parkingu przy ul. Bielskiej.

 SILVER SCENA Program 15.06.2022r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i j k l m n o p r s

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PO OLIMPIADZIE W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - 05.06.2022 r.

V Uniwersjada Seniorów w Świętochłowicach

 

OLIMPIADA SWIETOCHLOWICE 2022 03

W sobotę 4 czerwca br. 30-osobowa grupa członków naszego uniwersytetu pojechała na V Świętochłowicką Uniwersjadę Seniorów, która odbyła się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach. Dziesięcioro zawodników z naszego UTW walczyło o medale i dobre miejsca w następujących konkurencjach: pływali stylem dowolnym, strzelali z pistoletu i karabinka, rywalizowali grając w tenisa stołowego, ścigali się na rowerach oraz maszerując z kijkami NW.

W klasyfikacji zespołowej nasz zespół zdobył zaszczytne III miejsce, za UTW z Bytomia (I miejsce) i UTW ze Świętochłowic (II miejsce). W poszczególnych konkurencjach medale zdobyli:

 złoteStanisława Kosmala – rower 

             Krzysztof Latała – karabinek,

  srebrneJacek Bodzionytenis st. 

                  Antoni SzczygiełNW

  brązoweTeresa Latała –  pistolet,

                  Grzegorz ŻebrackiNW

            Bogusław Brzęczekpływanie.

 ewa dyplomyNW= marsz z kijkami

 Uniwersjada była okazją nie tylko do rywalizacji, ale również do odnowienia bezpośrednich kontaktów osób 

Zarządowi i członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach dziękujemy za trud włożony w organizację uniwersjady oraz gratulujemy udanej imprezy.      Ewa Kołodziejczykstarszych z różnych uniwersytetów; kontaktów, które uległy osłabieniu z powodu pandemii koronawirusa. Była też możliwość wspólnej zabawy i tańca (mimo chwilami rzęsistego deszczu), cały czas panowała wspaniała atmosfera.  Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych rezultatów, a kibicom dziękujemy za wspieranie sportowców.   

Ewa Kołodziejczyk

  ----------------------------------------------------------  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ----------------------------------------------------------

 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku