SEKSUOLOGIA - 27.03.2019

Na najbliższych zajęciach z seksuologii dokończymy zagadnienia 
związane z&nbsp ;seksualnością dziedzi i młodzieży
Tematem wiodącym będą 
 
zachowania seksualne dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, rozumienie, edukacja
 
Niewątpliwym aspektem wykładu będzie również to kiedy i jakie zachowania seksualne powinny 
budzić nasze podejrzenia, jak wygląda wizyta u seksuologa dziecięcego 
oraz jakie są metody diagnozy, wspierania i leczenia

Serdecznie zapraszam,
Dariusz Pysz-Waberski


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku