PILNE KOMUNIKATY 11.01.2019

 
1. W dniach 14 i 15 stycznia 2019 r. nie odbędą się zajęcia komputerowe,
gdyż pracownia będzie zajęta na egzaminy zawodowe uczniów PZS Nr 2.
----------------     ---------------------    -----------------    ----------------     ---------------------    -----------------

2. Starostów niżej wymienionych grup zajęć prosimy  

   o dostarczenie list obecności z 2018 roku: 

      - Zespół Trzynastka z listopada,

      - zajęcia komputerowe Gr 1 z grudnia,

      - zajęcia komputerowe Gr 4 z grudnia

      - lektorat języka angielskiego Gr 11 z grudnia,

      - lektorat języka angielskiego Gr 8 z października,

      - filozofia z grudnia,

      - gimnastyka Gr 8 z października i listopada,  

----------------     ---------------------    -----------------    ----------------     ---------------------    -----------------

3. PEKIN - bardzo ważne:  Osoby wyjeżdżające do Chin proszone są o zgłoszenie się

    do biura Zarządu w dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) w godzinach 11.00 - 14.00 z:

        a) paszportem ważnym co najmniej do października 2019 r. z trzema pustymi stronami

            obok siebie/ogólnie 6 wolnych stron/

       b) z kolorowym zdjęciem paszportowym - twarz musi być skierowana na wprost obiektywu,

           na białym tle, podpisanym imieniem i nazwiskiem

       c) kserokopią pierwszej strony paszportu (z danymi i zdjęciem) na białej kartce A4

Przypominamy o dokonanie wpłaty II raty w wysokości 1200 zł do końca stycznia 2019 r.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku