Psychologia - 21.11.2018

PSYCHOLOGIA - 21.11.2018

 Na najbliższych zajęciach z psychologii klinicznej spojrzymy na zaburzenia od innej strony. Pojawią się rozważania dotyczące pochodzenia, etiologii oraz ich konsekwencji zdrowotnych. Tematyka będzie oscylowała pomiędzy dyskusyjnym trio: 

wychowanieśrodowisko czy genetyka

Nie zabraknie również dyskusji dotyczących wpływu doświadczeń trudnych, kryzysowych, stresujących w 
okresie dzieciństwa i dorastania 

na powstawanie i utrwalanie dysfunkcji, zaburzeń, chorób psychicznych. 
Zainteresowanych zapraszam w środę.  Dariusz Pysz - Waberski
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku