Nietrafne zakupy - streszczenie wykładu

Wykład o o tym jak uniknąć manipulacji nieuczciwego sprzedawcy wygłosiła w dniu 5 grudnia ubiegłego roku  pani Agnieszka Kóska, członek Rady Programowej PUTW. Poniżej kompendium wiedzy na ten, zawsze aktualny temat.

Sprzedaż - dobrowolna, świadoma wymiana towaru na towar, lub towaru na ekwiwalent pieniężny. Jej celem jest z jednej strony zbycie nadwyżki towarów, z drugiej strony zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych.

Jednak sprzedający stosują różne techniki żeby zbyć towar.  Sprzedaż od manipulacji oddziela tylko cieniutka granica.

Manipulacja - jako technika sprzedaży, polega na podawaniu informacji w takiej formie żeby zachęcić klienta do podjęcia decyzji zgodnej z intencjami sprzedawcy. czyli żeby zaspokoić potrzeby sprzedawcy.

Techniki manipulacji:

  • - kontrast: do zakupu, na który mamy się zdecydować i po który przyszliśmy do sklepu, sprzedawca dorzuca nam coś o stosunkowo małej wartości, np. słuchawki do komputera,
  • - zaangażowanie (na przykładzie żebraków): ktoś prosi nas o 5 zł. a po odmowie prosi, chociaż o 50 Gr. - pozornie zarabiamy 4,50 zł
  • - budowanie emocji: na wystawie jest atrakcyjny towar o większej wartości, a kiedy decydujemy się go kupić to w sklepie dowiadujemy się, że jest tylko jedna sztuka i w niedogodnym rozmiarze. Atrakcyjny towar na wystawie miał nas tylko wciągnąć do sklepu. Podobnie działać mają gazetki.
  • - autorytet: sprzedawca odnosi się do autorytetu, lub cytuje go, po to żebyśmy chcieli zrobić to samo, przy czym autorytet nie ma z zakupem żadnego związku.
  • - limitowana ilość: jesteśmy informowani, że są tylko ostatnie trzy sztuki. Tego nie można oczywiście stosować do obrazów, monet itp.

Ustawa konsumencka:  każdą umowę zakupu można rozwiązać do 21 dni na podstawie ustawy konsumenckiej. Druk odstąpienia od umowy można wydrukować z internetu.

Przed zawarciem umowy handlowej należy poprosić o niespersonifikowany druk takiej umowy. Powinien być do niej dołączony druk odstąpienia od umowy.

Zawsze należy zostawić sobie trochę czasu przed ostatecznym podpisaniem umowy.

Jeżeli chcemy to coś kupić na następny dzień, to jest to już raczej nasza decyzja, a nie manipulującego.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku