Gimnastyka mózgu - nowy termin

„Gimnastyka mózgu” odwołana w dniach 26 i 27 stycznia, odbędzie się teraz w dniach:

 16 i 17 lutego od godz. 10-tej do 15-tej w sali MOSIR-u 

(przy Stajniach Książęcych, wejście z placu przed Kościołem W.Św.),

Zajęcia poprowadzi, z jedną tylko grupą 20 słuchaczy, pani Krystyna Dulczewska, instruktor-terapeuta metody „One Brain”.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku