Gimnastyka mózgu ? Czy ktoś to słyszał?

Powszechne jest przekonanie, że mózg należy ćwiczyć przez usilne uczenie się, czytanie, „wkuwanie” lub rozwiązywanie krzyżówek, natomiast tylko nieliczni wiedzą, że można i należy go rozwijać przez ćwiczenia fizyczne.

Ogromna liczba ludzi - co wykazują procedury testowe - nie zna możliwości swojego rozwoju i wyłącza mechanizmy integracji mózgu, niezbędne dla pełnowartościowego rozwoju. To może skutkować powstaniem syndromu nieskuteczności, trudnościami w formułowaniu myśli itp.

Kinezjologia edukacyjna, jako nauka i taktyka, proponuje system ćwiczeń, które są nastawione na odtworzenie naturalnych możliwości człowieka przez usunięcie istniejących wewnętrznych barier.

„Gimnastyka umysłu” - wstępny stopień kinezjologii edukacyjnej - to system prostych ruchów nastawionych na uczenie się człowieka na poziomie pracy „całego mózgu”.

I taka gimnastyka będzie przedmiotem warsztatów w dniach:

26 i 27 stycznia br. każdorazowo od godz. 10-tej do 15-tej

w sali MOSIR-u (przylega do Stajni Książęcych),

które poprowadzi, z jedną tylko grupą 20 słuchaczy, pani Krystyna Dulczewska, instruktor-terapeuta metody „One Brain”. Pani Dulczewska od 8-iu lat współpracuje z UTW przy Uniwersytecie Śląskim.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze zarządu - ul. Bogedaina 20, zasadniczo w godzinach dyżurów: Po 10-12 / Śr 15-17, w inne dni tylko jeżeli w biurze ktoś pracuje. Ilość miejsc ograniczona do 20-tu. Będzie można również nabyć skrypt z materiałami z zajęć w cenie 7 zł.


©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku