Koniec wakacji, trudno.

  • Po wakacyjnej przerwie kontynuujemy zajęcia wg dotychczasowego planu z wyjątkiem zajęć na basenie w środę, które to zajęcia, ze względu na mały udział słuchaczy i „kolizję” z wykładami zostaną przeniesione („przeorganizowane”) na sobotę.
  • W styczniu przypadnie nam trochę więcej opłat ponieważ:
      - zajęcia semestru I-go będą trwały do 10-tego lutego = 5 zajęć
      - prosimy Państwa o potwierdzenie na listach u starostów grup dalszego udziału w dotychczasowych zajęciach i wpłacanie czesnego za drugi semestr w ustalonej wysokości tj.50 zł
  • Z uwagi na zimową przerwę nauki w szkołach, jesteśmy zmuszeni zarządzić w tym czasie tj. od 11-tego do 23-ciego lutego przerwę w zajęciach, ponieważ nasi wykładowcy w większości wyjeżdżają.  
  • Ponieważ w trakcie semestru zaczęto nam naliczać czynsz za wynajem obiektów sportowych, jesteśmy zmuszeni podnieść opłatę wnoszoną przez Słuchaczy za zajęcia gimnastyczne z 2,- zł do 5,- zł / godzinę, i to już od stycznia br. Zatem za bieżący, "przedłużony" miesiąc, należy wpłacić 25,- zł.
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku