Rejestracja naszego Stowarzyszenia

 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że w dniu 06.07.2012 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu niejawnym postanowił:


wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

pod numerem KRS:     0 0 0 0 4 2 6 2 4 6


  STOWARZYSZENIE PSZCZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU


o czym zaświadcza uwierzytelniona kopia tego postanowienia doręczona dzisiaj (23.07.2012) przez pocztę pani Sylwii Walkowicz - członkini Komitetu Założycielskiego PUTW.

Tym samym  główna, choć nie ostatnia, formalna przeszkoda na drodze ugruntowania naszego Uniwersytetu została pokonana.

W Rejestrze otrzymaliśmy dość sympatyczny 10-cio miejscowy numer składający się wyłącznie z czterech parzystych liczb  0-2-4-6, co niech by było dobrą wróżbą na przyszłość.        

 


                          


©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku