Walne Zebranie Członków Założycieli

W dniu 15 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się Walne Zebranie Członków Założycieli Stowarzeszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku którego celem było wprowadzenie zmian  w Statucie stowarzyszenia zaleconych postanowieniem z dnia 25 maja br.  Sądu Rejonowego w Katowicach - Katowice Wschód , gdzie odbywa się proces rejestracji PUTW w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zebrani podjęli  w tym celu jednogłośnie Uchwałę nr 6 zatwierdzającą wprowadzone do statutu zmiany.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku