PILNE - Dubaj jest wymagający -02.07.2024 r.

Ci z Państwa którzy zgłosili się na wycieczkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubay!) w przyszłym roku, proszeni są

w nieprzekrczalnym terminie (groźne co?) do 10-go lipca br.

wpłacić na konto bankowe Pszczyńskiego Uniwersytetu: 

Bank PKO BP O/Pszczyna /

k-to nr.: 92 1020 2528 0000 0202 0335 3729

 kwotę 1.000,- zł.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BURDŻ KALIF --- BURDŻ ARAB  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku