Ostatki w roku ak. 2023/2024

Ostatki w Pszczyńskim Uniwersytecie - r.ak. 2023/2024

Tak się złożyło że dwa ostatnie wykłady w tym semestrze prowadziły panie które są członkami naszej Rady Programowej.

1„O harcerstwie w przedwojennej Pszczynie”wykład dr Haliny Nocoń - 24.05.2024 r.

Opowieści dr Haliny Nocoń o pszczyńskim harcerstwie przed II wojną światową można słuchać godzinami. Tak też było w miniony czwartek w sali konferencyjnej UM gdzie spotkali się słuchacze UTW i członkowie Kręgu Terenowego SRH „CZUWAJ”. To wszystko za sprawą wydanej o przedwojennym harcerstwie książki, której promocja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 4-go kwietnia br. Wiedza autorki zdobyta przy gromadzeniu materiałów jest tak wielka, że ograniczeni czasem mogliśmy usłyszeć zaledwie jej cząstkę. Poparte to było prezentacją multimedialną . Dziękujemy za interesujący wykład i za to, że dzięki ogromnej pracy ta książka powstała i stanowi ważny dokument przedwojennych dziejów Pszczyny.
WYKLAD harcerstwo.24.05.2024

 2„O Pszczynie słów kilka”, wykład dr Barbary Sopot-Zembok – 06.06.2024 r.

Drugi wykład poprzedzony był godzinnym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którym zebrani zatwierdzili bilans za rok obrachunkowy 2023 i udzielili członkom Komisji Rewizyjnej i Zarządu absolutorium za okres od WZC w dniu 27-do kwietnia 2023 do 6-go czerwca 2024.

WZC 06.06.2024

Przewodnicząca Rady Programowej, również do niedawna Wiceburmistrzyni Pszczyny, podała wielką liczbę faktów dotyczących naszego miasta. Są to fakty ciekawe i warto prześledzić:

Położenie: - 2 duże lotniska w odległości 85 i 95 km, do Warszawy jest 350 km, do Wiednia 400 a Berlin 550.

B.SOPOT ZEMBOKPrzynależność: – X-XII wiek do Polski,

                         1327–1548 do Królestwa Czech,

                         1548 -1742 do Cesarstwa Austrii,

                         1742–1922 do Prus a następnie do Cesarstwa Niemieckiego,

                         1922–1039 i od 1945 do Polski.

Rody Książęce (ostatnie): 1517–1548 Turzo, wtedy istniało Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe (4 miasta, 50 wsi i 27 wsi lennych) ,

                                           1548-1763 Promnitz,

                                           1763-1846 Anhalt,

                                           1846-1939 Hochberg

Tytularny książę pszczyński: - Bolko v Hochberg, VI książę pszczyńskiwielki przyjaciel miasta i zamku, Honorowy Obywatel Pszczyny, zmarł w wieku 86 lat w 2022 roku.

                                                  – od 2022 r. Peter v. Hochberg, aktualny VII książę pszczyński,

1914-16 Kwatera główna wojsk niemieckich rezydowała na zamku.

05.11.1916 władze niemieckie i austro-węgierskie w proklamacji obiecują powstanie Króletwa Polskiego

1919 – w Pszczynie wybucha 1-sze Powstanie Śląskie

20.03.1921 – w Plebiscycie, w powiecie 74% głosów za Polską

1922 czerwiec - przyłączenie Pszczyny do Polski 

1922-1939: Autonomia Śląska: Sejm Śląski, Skarb Śląski

Po 1990 roku: nowy podział administracyjny – 12 sołectw (poniżej ich herby), 12 osiedli

HERBY SOLECTW

Budżet na rok 2023 = 372,5 mln, w tym

                                    138,0    mln - oświata,

                                        5,0    mln - kultura,

                                        6,0    mln - sport,

                                        2,5    mln - budżet obywatelski

                                      22,8    mln - Ośrodek Pomocy Społecznej,

                                     23,0    mln - Administracja Zasobów Komunalnych,

                                       2,5    mln - bezpieczeństwo publiczne.

Miasta partnerskie: Bergisch Gladbach i Klein Rönnau w Niemczech, Kaśtela w Chorwacji, Holeśov w Czechach,          Wałbrzych, Bucza w Ukrainie

Związki wyznaniowe: Kościół Rzymsko-Katolicki (5 parafii),

                                   Kociół Ewangelicko-Augsburski (Rynek),

                                   Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ul. Sokoła 7),

                                   Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (ul. Dworcowa 20b),                                          

                                   Kościół Grecko-Katolicki (Curie-Skłodowskiej 1),

                                   Świadkowie Jehowy (ul. Staszica 9/1)

Cmentarze: Wszystkich Świętych, Świętej Jadwigi, Św. Krzyża, Ewangelicki, Żydowski, Żołnierzy Wojska Polskiego, Żołnierzy Armii Czerwonej, Książęce w parku: Anhaltów i Hochbergów.

Muzea i tp.: Muzeum Zamkowe, Muzeum Militarnych Dziejów Śląska, Muzeum Prasy Śląskiej, Skansen-Zagroda Wsi Pszczyńskiej, Pokazowa Zagroda Żubrów

Wydawnictwa o Pszczynie: Kroniki Pszczyńskie wydawane co roku od 2008.

 

------------------------------------------------- Nasze Miasto Pszczyna  -------------------------------------------------


 

 

©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku