KMUNIKAT (pilny) - 09.06.2024 r.

Upłynął już termin dokonania wpłaty końcowej za wycieczkę do Skandynawii.

Zaległość tą należy koniecznie uzupełnić do jutra,10-go czerwca br. 

Po tym terminie jedyną możliwością będzie wpłata bezpośrednio na konto BP Hubtour i ewentalna korespondencja z nim. 
Wpłaty można dokonać przelewem bankowym na konto Uniwersytetu lub w kasie Zarządu jutro, 10.06.2024 w czasie dyżuru w godzinach od 10:00 do 12:00.

-------------------------------  zapłać,  zapłać bo będą problemy ---------------------------------------


©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku