WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 06.06.2024 r.

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku,

które odbędzie się w dniu 

6-go czerwca 2024 roku o godz. 16:00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie:

43-200 Pszczyna, Rynek 2 

   

1 -  Powitanie przybyłych przez Prezesa Stowarzyszenia, stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał, lub ogłoszenie nowego terminu zebrania

2  -  Otwarcie obrad i  wybór prezydium zebrania.               

 3  -  Przyjęcie porządku obrad.               

 4  -   Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w okresie od ostatniego  Walnego Zebrania Członków oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2023

 5  -   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentacji Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków  

 6  -   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.               

 7  -   Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2023

 8  -   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków

 9  -   Wolne wnioski.         

10 -  Zakończenie zebrania.

 

                              Zarząd Stowarzyszenia PUTW – 28.05.2024 r.

 

------------------------------  WZC   WZC   WZC   WZC    WZC   WZC   WZC   WZC  -------------------------------------


©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku