FILOZOFIA w poniedziałek - 20.05.2024 r.

                                            Drodzy Państwo!

Podmiot, czyli ja, my, istoty świadome. (Nawiasem mówiąc, pojawiają się - w nauce, np. w  psychologii czy kognitywistyce  - wątpliwości, czy świadomość przynależna jest tylko człowiekowi.) Świat, rzeczy, natura - to wszystko, wobec czego się jakoś pozycjonujemy. I o czym sporo mówiliśmy już w tym roku.

No tak, tylko filozofia zapominała często o relacjach między ludźmi. Owszem, pojawiało się społeczeństwo, inni, ale jako "oni", też poniekąd "na usługach" podmiotu, który dominował. To raczej jednostka była przedmiotem rozważań. 
Do czego to mogło - i może - prowadzić? Ta "rozbuchana" podmiotowość? A może być groźna...


ROSENZWEIG2
Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, ale przede wszystkim: podsunąć antidotum;) A towarzyszyć nam będą filozofowie: Franz Rosenzweig, Martin Buber i Emmanuel Levinas. 
Zapraszam serdecznie w poniedziałek, 20 maja, o 16:30. Pozdrawiam!

                                                       Małgorzata Łukomska-Jamrozik

 -------------------------------   ⏂ ⏂ ⏂ ⏂  ⏂ ⏂ ⏂   -------------------------------------------


 

©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku