KOMUNIKATY - 25.04.2024 r.

1 - Dni wolne od zajęć ("dni rektorskie" sic !!!)

      W dniach 2-go maja i 31 maja br. nie będzie zajęć.

 

2 - Filozofia w poniedziałek

      Wykłady z filozofii, z powodu matury, odbędą się w dniach:

                    20 maja,  27 maja i 3 czerwca br.

 

3Zamiana! 

     Na najbliższym wykładzie plenarnym w czwartek 9-go maja br. pani dr Halina

     Nocońprzedstawi historię przedwojennego harcerstwa w Pszczynie.

     Natomiast wykład pani Barbary Sopot-Zembok odbędzie się 6-go czerwca br.

 

4- Malarstwo

     Niestety, zajęcia nadal nie będą się odbywały (do odwołania) z powodu choroby

     wykładowczyni.

 

5 - Rozliczenia

      Nadpłaty które mogą powstać z powodu odwołania zajęć będą rozliczane na bieżąco.

 

------------------------------------  wolne filozofia malarstwo ----------------------------------------


 

 

©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku