KMUNIKAT 16/23 - 17.04.2023r.

1odjazd autokaru z wycieczką krajoznawczą:

do Opola w sobotę 22-go kwietnia br.

nastąpi z parkingu przy ul Bielskiej o godz.: 7:30

2 wpłaty za wycieczkę krajoznawczą:

w Góry Świętokrzyskie w dniach 9 – 11 czerwca br.

winny być dokonane do dnia 15-go maja br.

3ostatnia rata wpłaty za wycieczkę euroznawczą:

do Paryża w dniach 13 – 17 lipca br.

winna zostać dokonana do dnia 30-go maja br.

 

--------------------------------  悔  悔  悔  悔  悔  悔  悔 悔 ----------------------------------


©2023 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku