DO STAROSTÓW GRUP - Bardzo pilne !!!

Szanowni Państwo, starostowie grup:

Prosimy o bezzwłoczne oddanie podpisanych przez słuchaczy list obecności za październik, listopad i grudzień 2022 roku w nieprzekraczalnym terminie

do 12-go stycznia br. w godz.: 14 - 16

Listy są niezbędne do sporządzenia sprawozdania za kończący się semestr.

           

                                                                     Zarząd PUTW

----------------------------ﬓ  ---------------------------------


 

©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku