Harmonogram zajęć sem. I-szy r.ak. 2022/2023

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ sem. zimowy r.ak. 2022/2023

   

STOWARZYSZENIE PSZCZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
                             HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
I SEMESTR ROK AKADEMICKI 2022/2023                   Wersja  2  -   od  29.09.2022 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

J. ANGIELSKI – Gr. II

9.00 - 10.00
PCK-ul sala nr 6

 

JOGA - zdr. kręgosłup Gr I

9:00 – 10:30

Studio Jogi ul. Narcyzów 4

 

PILATES Gr I

9:45 - 10:30

PCK-ul sala tańca

 

JOGA - zdrowy kręgosłup Gr II

9:00 – 10:30

Studio Jogi ul. Narcyzów 4

WARSZTATY WOKALNE

9:45 – 11:15

PCK-ul  sala kameralna

 

J. ANGIELSKI – Gr. VI

10.00 - 11.00
PCK-ul sala nr 6

 

NORDIC WALKING

12:00 – 13:00

Wejście do Zagrody Żubrów

 

ZESP. WOKALNY 13-

10:00 – 11:00

PCK-ul  sala kameralna

 

J. ANGIELSKI – Gr. IV

11.30 - 12.30
PCK-ul sala 6WARSZTATY TAŃCA Gr. I

16:00 – 17:30

PCK-ul sala kameralna

 

MALARSTWO

11:00 – 13:00

PCK-ul sala 6

 

J. ANGIELSKI – Gr. V

12.30 - 13.30
PCK-ul sala 6

WARSZTATY TAŃCA Gr. II

17:30 – 19:00

PCK-ul sala kameralna

 

PILATES Gr II

12:30 - 13:15

PCK-ul sala tańca

 

J. NIEMIECKI

16:00 - 17:00
PZS nr 1 sala B1                            

WARSZTATY: 

„Spotkania z filozofią” 

I i III poniedziałek

16:15 – 17:15

ZS nr 1,  5 sala 117

 

TEATR - WARSZTATY

17:00 – 18:30

PCK-ul sala widowiskowa tylko do 15 X

 

JOGA- zdrowy kręgosłup Gr. III

17:15 – 18:45

Studio Jogi ul. Narcyzów 4

 

WARSZTATY TAŃCA Gr. III

16:00 – 17:30

PCK-ul sala kameralna

WYKŁADY  OGÓLNE

/ wg harmonogr. wykładów /godz. 16.00 Urząd Miasta

*termin i miejsce mogą ulec zmianie – patrz ogłoszenia!

O B J A Ś N I E N I A

ZS Nr 1      – Zespół Szkół Nr 1- ul. Kazimierza Wielkiego 5 (d. Szkoła 21)

PZS Nr 2    – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 –ul.  Szymanowskiego 12  ( tzw. Rolniczok )

PZS Nr 1    – Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - ul Bogedaina 20 (d. Ekonomik, teraz Samochodówka II)

ZSO            – Liceum Ogólnokształcące  ul. 3 Maja ( Ogólniak Chrobrego)

    PCKul         – Pszczyńskie Centrum Kultury- ul. Piastowska 1

    POSiR         – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul.Bogedaina 22

    MORiS       - Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Basztowa 4 (plac kościelny W. Św.)

GIMNASTYKA Sala  Gr. I

GIMNASTYKA Sala  Gr.VI

GIMNASTYKA Sala  Gr. IV

GIMNASTYKA Sala  GR. II

GIMNASTYKA Sala  Gr. III

GIMNASTYKA Sala  Gr. V

           

 


------------------------------------------------   H H H H H H H H ------------------------------------------------
©2024 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku