LEKTURA POLECANA (42) - 04.07.2022 r.

REPORTERKI

    Znakomita książka, w której autor snuje analogie pomiędzy pisarstwem dwóch wybitnych dziennikarek:

Włoszki Oriany Fallaci i Polki Teresy Torańskiej.

Żyły i działały w tym samym czasie, choć nigdy się nie spotkały. Prowadziły wywiady z wieloma kontrowersyjnymi osobami, miały podobne sposoby prowadzenia rozmów (choć Fallaci bardziej agresywna, Torańska wyważona), posiadały umiejętność wydobywania informacji nawet wbrew woli rozmówców. Bezwzględne domaganie się prawdy, natarczywość pytań powodowała, że wielu obawiało się wywiadów z nimi. Oriana Fallaci była także korespondentką wojenną, narażała się na niebezpieczeństwa, prowadziła życie na najwyższych obrotach, na swoim koncie ma m.in. wywiady z największymi zbrodniarzami. Najsłynniejsza książka Teresy Torańskiej pt. „Oni”, to wywiady z komunistami, którzy właśnie przegrali swoją walkę o władzę, książka przyniosła polskiej dziennikarce światowe zainteresowanie.

FALACCI TORANSKA

     Obie wykazywały się niesamowitą pracowitością, jak pisze autor „prowadziły wywiady tak samo, obsesyjnie przepisując tekst, przenosząc fragmenty, uzupełniając, robiąc notatki na marginesach, często czerwonym długopisem, komentując, dzieląc na tematy, zaznaczając czerwonym kółkiem te fragmenty tekstu, które są z jakiegoś powodu ważne. Kolejne wersje są jak mapy, które prowadzą do portretu bohatera. Z wielogodzinnych poszukiwań wyławiają bursztyn, w którym zachowały się rysy, pęknięcia, te fragmenty, które zastygły i trzeba je oczyścić.”

     W książce przeplata się życie osobiste i działalność obu pisarek, autor podążając ich śladami, opiera się na znanych i nieznanych dokumentach, rozmowach z przyjaciółmi. Tekst czyta się jak dobrą powieść, która odzwierciedla także epokę, w której żyły.

     Remigiusz Grzela – ur. w 1977 r. w Stargardzie Gdańskim, dziennikarz, pisarz, dramaturg, reżyser, autor powieści „Bądź moim bogiem”, „Złodziej koni” oraz wielu zbiorów rozmów i książek reporterskich.

     Remigiusz Grzela „Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska”,

Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017

                                                                                       poleca  Barbara Solarska

------------------------------------ fffffftttttt   -----------------------------------------

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku