20-ty czerwca = NARODOWY DZIEŃ POWSTAŃ SLĄSKICH

Pismo Burmistrza Pszczyny

Pana Dariusza SKROBOLA

o ustanowieniu dnia 20-go czerwca

  

Narodowym Dniem Powstań Śąskich

 

 DZIEN.POWSTAN.SLASKICHa 20.06.2022

 

 

 

 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku