KOMUNIKATY - (12.05.2022)

1Zajęcia w tym semestrze będą trwały do 15-go czerwca. Prosimy wszystkich słuchaczy o uregulowanie opłat za zajęcia w maju i czerwcu do dnia 30- maja br.

2Tradycyjnie na zakończenie roku akademickiego Zarząd organizuje w dniu 17-go czerwca (piątek) w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach „Biesiadę”.

Opłata dla słuchaczy za udział i przejazd wynosi 25 zł.

Zgłoszenia telefonicznie, przez internet i osobiste będą przyjmowane do 9-go czerwca br.

3Zarząd PUTW zarezerwował wycieczkę na Kubę w terminie od 23-go do 31-go marca 2023 roku i dokonał wpłaty pierwszej raty.

Prosimy uczestników tej wycieczki o udanie się do 31 maja br. z paszportem do Biura Podróży Soleno (ul. Tkacka 3 / tel.:32 212 8338) celem m.in. sprawdzenie czy termin ważności jest wystarczający.

BP SOLENO Pna

 

--------------------------------------------------------- Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ    ---------------------------------------------------------

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku