KOMUNIKATY - (24.02.2022)

 1 - Osoby, które wyraziły chęć udziału w wycieczce do krajów Beneluksu (festiwal tulipanów) informujemy, że 

organizator przyspieszył jej termin o dwa dni .

Tak więc wyjazd z Pszczyny nastąpi w dniu 7.04. 2022 r.(czwartek) w godzinach popołudniowych, a powrót w dniu 11.04.2022 r. (poniedziałek) też w godzinach popołudniowych. 

Ponadto prosimy uczestników wycieczki o przyjście w poniedziałek 28 lutego br. do biura Zarządu w godz. 10.00-12.00 w celu podpisania umowy dotyczącej tego wyjazdu.

 

2 - Wyjazd autokaru na VII Senioriadę Zimową w Rabce nastąpi

we wtorek 1-go marca br. o godzinie 6.00

z parkingu przy ul. Bielskiej/Skłodowskiej. 

                         
------------------------------------------------------------------------------------    ƒƒƒƒƒƒƒƒ-----------------------------------------------------------------------------------©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku