KOMUNIKATY - (27.01.2022)

KRL A21 – J. angielski – z powodu utrzymującej się choroby lektorki zajęcia dla Gr. I w dniu 31-go stycznia nie odbędą się.

 

KRL A3 A4

 

  2 – J. angielski Gr. I, II, i III oraz j. niemiecki (lektoraty poniedziałkowe) - będą do odwołania odbywać się w budynku przy ul. Bogedaina 20 w salach na 1-szym piętrze.

Godziny rozpoczęcia zajęć pozostają bez zmian.

 

 

3 – Kuba wyspa jwg. – organizator zmienił termin wycieczki na marzec 2023 roku. Pierwsza wpłata za uczestnictwo w wysokości 500 zł powinna zostać uregulowana (= wpłacona na konto uniwersytetu) do 28-go lutego br.

Można jeszcze zgłaszać się na tą wycieczkę, są wolne miejsca. 

-----------------------------------   R-----------------------------------

 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku