KOMUNIKATY - (20.01.2022)

1. Ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń słuchaczy,

odwołany zostaje wyjazd  na "Galę Operetkową"  

w dniu 28 stycznia br.w Teatrze Miejskim w Gliwicach

2. wyjątkowo w dniu 24 stycznia brzajęcia z języka angielskiego (Gr. I z p. Barczak oraz Gr. II i III z p. Kimczok) 

 odbędą się w budynku przy ul. Bogedaina 20.

Godziny rozpoczęcia zajęć pozostają bez zmian, numery sal zostaną podane na miejscu

 

3. również zajęcia z języka niemieckiego z p. Jochemczyk w dniu 24 stycznia br.

odbędą się wyjątkowo w budynku przy ul. Bogedaina 20.

Godzina rozpoczęcia zajęć pozostaje bez zmian, numer sali zostanie podany na miejscu.

----------------------------------- ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ -----------------------------------------------------------------

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku