FILOZOFIA w poniedziałek - 10.01.2022 r.

 

                                               Drodzy Państwo,

mądrzejsi o rok, kontynuujemy naszą podróż przez morza, lądy i oceany (a także, nie oszukujmy się: bezdroża!) filozofii. A czasami zapuszczamy się na tereny przygraniczne... Od października, mówiąc o myśleniu, zaglądamy na teren poezji czy też generalnie: literatury, opowieści. Tak będzie i tym razem, choć oczywiście pojawią się kolejne, nowe aspekty związku między tymi dziedzinami ludzkiego ducha.

Mam wrażenie, że od dawna już w życiu społeczeństw - i to w globalnym wymiarze - tak wiele nie zależało od jakości myślenia. Nasze życie, wręcz przetrwanie,  zależy od tego, czy ludzkość uwierzy nauce, czy też pójdzie drogą negowania faktów. Dlatego też tak ważne jest ćwiczenie się w myśleniu, nierezygnowanie z refleksji, umiejętność argumentowania. I zrozumienie, jak na nas działa opowieść.

To nie jest jednoznaczne. Ale jednocześnie: nie wszystko wolno... Osnowa i wątek: filozofia i literatura. Temu poświęcimy kolejne spotkanie, podsumowując powoli zagadnienie ich wzajemnych związków. Towarzyszyć nam będzie tym razem rzadki gość, a przy tym fascynująca postać: oddam głos Kazimierze Iłłakowiczównie i jej przenikliwym uwagom o literaturze.


ILLAKOWICZOWNA
Czekam więc na Państwa w poniedziałek, 10 stycznia, o 16:15. Pozdrawiam najserdeczniej.

M. Łukomska-Jamrozik

 -------------------------------------------  ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ  -------------------------------------------------------------- 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku