KOMUNIKAT - (28.11.201)

Informujemy słuchaczy uczęszczających na lektorat języka niemieckiego, że z  powodu utrzymującej się choroby lektorki jutrzejsze - poniedziałek, 29.11.2021r. -  zajęcia: 

"Wir sprechen fließend deutsch"  
musimy również odwołać.
Zarząd PUTW
------------------------------------   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   ---------------------------------------------
©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku