NASZE ŚWIĘTO 2021

PIERWSZY PAŹDZIERNIKA JEST:

MIĘDZYNARODOWYM DNIEM OSÓB STARSZYCH

 

MIDZ.DZ.OSB.STARSZYCH 2021

 

W S Z Y S T K I E G O    N A J L E P S Z EG O !


 

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku