LEKTURA POLACANA (24) - 26.03.2021 r.

     
  OBSZARY  NIEDOPOWIEDZIANE

        Wielowątkowość tej powieści wymaga skupienia i cierpliwości. Nie ma głównego bohatera, ale wszystkie wątki i wszystkie postaci łączy jedno: wędrowanie – w czasie i przestrzeni z inspiracji greckiego boga Kairosa (bóg przypadku i okazji). Autorka analizuje podróżowanie samo w sobie, zastanawia się nad jego znaczeniem i sensem, nad samą potrzebą przemieszczania się, wędrowania. TOKARCZUK Olga NOBELPrzygląda się współczesnym ludziom – nieustającym wędrowcom, pod kątem ideologii biegunów – rosyjskiej sekty prawosławnych starowierców z XVIII wieku, którzy uważali, że jedynym sposobem na zło tego świata jest ustawiczny ruch, podróż (aby zapobiec złu, trzeba się poruszać). „Najbardziej dotkliwy jest bezruch: gęsty, widzialny – zimny zmierzch i słabe światło sodowych lamp, grzęznące w mroku w odległości zaledwie metra od swego źródła. Nic się nie wydarza, marsz w mroku ustaje przed drzwiami do domu, cały zgiełk ciemnienia ucicha, tworzy gęsty kożuch, jak na stygnącym mleku”.

         Wędrowcą jest nie tylko podróżnik, ale także np. badacz - anatom, który wędruje w głąb ludzkiego ciała odkrywając jego kolejne warstwy – historia holenderskich anatomów z XVII  wieku tworzy jeden z wątków powieści. Wędrówką jest także samo ludzkie istnienie i nieodwołalnie z nim związana podróż w stronę śmierci.

Olga Tokarczuk w książce „Bieguni”, której pisanie zabrało jej trzy lata, opowiada o sobie i swoim spojrzeniu na świat i pisze: „Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to konieczne”.

        Olga Tokarczuk ur. w 1962 r. w Sulechowie, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, mieszka w Krajanowie w Sudetach i Wrocławiu. Od 2004 r. organizowała we Wrocławiu i Jeleniej Górze Festiwal Opowiadań, podczas którego autorzy z różnych stron świata prezentowali swoje dokonania. Debiutowała w 1979 r. opowiadaniami w prasie, pierwsza powieść wydana została w 1993 r.- „Podróż ludzi księgi”, kolejno ukazały się powieści „E.E.”, „Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny dom nocny”, „Anna In w grobowcach świata”, „Bieguni”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Księgi Jakubowe”, „Zagubiona dusza”, a także  zbiory opowiadań.

       Jest dwukrotną laureatką Nagrody Nike za powieść „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”,  otrzymała literacką Nagrodę Nobla za rok 2018, za powieść „Bieguni”.

Olga Tokarczuk, „Bieguni”  Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007                                                          

                                                                                  Poleca  Barbara Solarska 

-----------------------   NOBEL   --------------------------   NOBEL    ----------------------------------   NOBEL    ----------------------------

 

  

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku