KOMUNIKAT - 11.02.2021 r.

Słuchacze, którzy opłacili wycieczkę

po krajach bałkańskich, 26.05 – 03.06.2020 r.

 

Po bezskutecznych interwencjach w Biurze Podróży Hubtour o zwrot wpłat na wycieczkę po Bałkanach, która się nie odbyła z powodu pandemii koronawirusa, Zarząd Pszczyńskiego Uniwersytetu za radą osób z branży, załączając odnośną korespondencję z Hubtourem, wystąpił w grudniu 2020 r. z prośbą o interwencję w tej sprawie do:

 

   - Marszałka województwa Zachodnio-Pomorskiego, pana Olgierda Geblewicza,

   - Prezesa Polskiej Izby Turystyki, pana Pawła Niewiadomskiego,

   - Funduszu Gwarancyjnego Turystyki przy Ministerstwie Sportu.

 

Do tej pory nie otrzymaliśmy ani pieniędzy ani odpowiedzi z tych instytucji.

Nie mamy też informacji, że poszkodowani słuchacze wystąpili indywidualnie

z pozwem do sądu. Dlatego Zarząd podjął następną próbę i przedstawił sprawę Rzecznikowi Praw Konsumenta w Starostwie Powiatu Pszczyńskiego, który zgodził się wystąpić do Hubtouru w imieniu poszkodowanych słuchaczy z wezwaniem zbiorowym o zwrot wpłat, ponieważ może występować jedynie w imieniu osób fizycznych.

W celu stworzenia tego dokumentu każda zainteresowana osoba musi podać: 

 

   - kwotę której zwrotu się domaga,

   - numer konta bankowego na które mogą zostać zwrócone wpłaty,

   - podpisać się pod wezwaniem. 

 

Żeby to wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, Zarząd prosi zainteresowanych słuchaczy o przybycie do biura (ul. Bogedaina 20)

 

w poniedziałek, 15-go lutego w godzinach 10 – 12,

 

podanie wymaganych danych i podpisanie wniosku.

 

PS. prosimy o powiadomienie znajomych którzy mogliby przeoczyć tą informację.

------------------------------  xxx  ----------------------------------  xxx  -----------------------------------  xxx  -------------------------------------

 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku