ODZYSKANIE WPŁAT - 26.10.2020r.

ODZYSKANIE WPŁAT 

Ponieważ kilkakrotne interwencje telefoniczne i rozmowyz Biurem Podróży Hubtour nie przyniosły rezultatu i wobec upływu 180 dni od dnia w którym poinformowaliśmy organizatora o rezygnacji z wycieczki na Bałkany która z powodu pandemii koronawirusa nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie 26.05 - 03.06.2020 r., Zarząd Pszczyńskiego Uniwersytetu wystąpił do BP Hubtour z pismem o zwrot w pełnej wysokości wpłaconych na tą wycieczkę zaliczek.

Zarząd PUTW

--------------------------     -------------------------     --------------------------     ---------------------------     ------------------------     -----------------------

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku