ODWOŁANIE WYCIECZKI I GIMNASTYKI - 18.08.2020r.

 Szkoda, ale zaplanowane na 18-go sierpnia nie odbędą się:

   - wyciecza do Wrocławia - ponieważ z powodu niewystarczającej liczby uczestników koszt udziału jednej osoby wzrósłby o ponad 100%.

   - zajęcia z gimnastyki - z powodu nieobecności w tym dniu z ważnych powodów instruktorki.

 Ale "idziemy" dalej!


 

 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku