KOMUNIKATY - 16.06.2020

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w odpowiedzi na wiele pytań słuchaczy o możliwość spotkań, Zarząd Pszczyńskiego Uniwersytetu TW podjął próbę zorganizowania pierwszych zajęć już w lipcu.

Zarzad covid 16.06.2020 

1 - Z uwagi na mniejsze w czasie wakacji szkolnych „obłożenie” dużej sali w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji organizujemy tam

zajęcia gimnastyczne

na sali oraz, jeśli pogoda to umożliwi, na przyrządach „pod gołym niebem”.

Zajęcia, od początku lipca br., w dwóch grupach będą się odbywać

we wtorek o godz.: 9:00 i 10:00,

prowadzić je będzie pani Danuta Szczyrbowska. Uczestnicy muszą jednak posiadać własne maty

ręczniki na nich.  Zapisy będą przyjmowane od zaraz telefonicznie i mejlem.

 

2 – W dniu 30-go czerwca br. odbędzie się w Goczałkowicach, planowany pierwotnie na maj,

wykład pani Katarzyny Kapias pt. „Wiosna w ogrodzie – kolory”

połączony ze spacerem po „Ogrodach do Zwiedzania” i poczęstunkiem. Wyjazd autobusu do

Goczałkowic nastąpi w dniu wykładu z parkingu przy kościele Podwyższenia Krzyża Św.

o godz. 10:00.

 

David Covid.txt

 

UWAGA: za bezpieczeństwo uczestników, pw. ochronę

przed zakażeniem wirusem Covid 19 w czasie spotkań

organizowanych przez Zarząd PUTW

 odpowiadają uczestnicy

we własnym zakresie.

Należy przestrzegać obowiązujących aktualnie nakazów,

zachowywać bezpieczną odległość od innych osób oraz nosić

maseczki w sytuacjach kiedy to jest wymagane czy wskazane.

 

 

 

PSW związku z niezrealizowaniem z powodu pandemii wyjazdu na rewię na lodzie oraz wycieczki na

Bałkany, Zarząd PUTW podejmuje starania zmierzające do odzyskania wpłaconych przez słuchaczy

pieniędzy. Zgodnie z wprowadzonymi przez parlament przepisami o przeciwdziałaniu skutkom pandemii,

organizatorzy imprez zbiorowych (firma „Prestige” - rewia i „Hubtour” – wycieczka na Bałkany) mają 180

dni na zaproponowanie vouchera na równorzędne imprezy lub zwrot pieniędzy.


 

 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku