INDIE - komunikat 24.10.2019

Uczestników wycieczki do Indii prosimy o wpłacenie

do dnia 15-go listopada br. drugiej raty w wys. 1.000 zł.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku