LISTY DLA STAROSTÓW GRUP

Starostowie grup proszeni są o odbior list obecności dla siebie i wykładowców w biurze

Zarządu już od najbliższego dyżuru w czwartek 17-go października br.

 W sytuacjach gdy w grupie nie ma starosty prosimy o jego wybór na najbliższych zajęciach.


 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku