WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW - 11.09.2019

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 

 

     Data zebrania:                11-go września 2019 r.

    Miejsce :                           sala sesyjna Urzędu Miasta –

                                               Rynek 2, 43-200 Pszczyna

    Godzina rozpoczęcia :     16:00

     Porządek obrad:

        1 – otwarcie zebrania, sprawdzenie quorum.

        2 – wybór przewodniczącego zebrania.

        3 – przedstawienie przez Zarząd zmiany sytuacji finansów  Stowarzyszenia

               i zamierzeń w sprawie podwyższenia niektórych opłat dla słuchaczy.

       4 – dyskusja na temat proponowanych zmian.

        5 – zakończenie zebrania.


 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku