NASI WYKŁADOWCY (10) - Janusz WOŹNIKOWSKI

 JANUSZ WOŹNIKOWSKI

Janusz Woźnikowski (ur. w 1949 r.) jest prezesem Klubu Sportowego „Pszczyńskie Żubry” od 2015 r., który to klub powstał oficjalnie w listopadzie 2011 r. Działalność klubu nastawiona jest nie tyle WOZNIKOWSKI Januszna wyniki, co na uprawianie siatkówki pod fachowym okiem, nauczanie podstaw techniki gry i uzyskanie ogólnej sprawności fizycznej, tym bardziej, że do klubu zgłaszają się już dzieci 10-letnie. Ta działalność ma więc bardziej rekreacyjny charakter. Przychodzi młodzież, która ma ochotę pograć w siatkówkę i jak mówi prezes, to co otrzymał niegdyś jako uczeń od swoich trenerów w pszczyńskiej „Iskrze” stara się przekazać teraz swoim podopiecznym. Klub działa pod patronatem burmistrza Pszczyny i Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Cichym marzeniem prezesa jest, aby wychowankowie oprócz zdobycia ogólnej sprawności fizycznej i podstaw techniki gry, pozostali do końca życia sympatykami siatkówki. Satysfakcją napełnia go fakt, że dawni podopieczni z klubu „Iskra” przyprowadzają do KS „Pszczyńskie Żubry” swoje dzieci.

Janusz Woźnikowski sport uprawiał od czasów szkolnych, najpierw lekkoatletykę, później siatkówkę. W latach 1970-73 był zawodnikiem Olimpii Goleszów, w 1975-78 zawodnikiem i trenerem w klubie „Iskra” Pszczyna. W międzyczasie ukończył studia na WSWF w Katowicach w 1975 r. ze specjalizacją: trener siatkówki. Całe życie miał kontakt z młodzieżą (jako trener, opiekun czy kierownik obozów szkoleniowych) poczynając od okresu studiów, kiedy to równocześnie trenował młody narybek w „Iskrze” Pszczyna. W czasie wakacji i ferii zimowych przez wiele lat prowadził zajęcia jako opiekun młodzieży czy też kierownik obozów szkoleniowych w kraju i zagranicą. W okresie pracy zawodowej (dwa lata na WSWF, w kopalni „Pniówek” w Pawłowicach” w latach 1977-85, w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czarkowie – 5 lat i w Zakładach Remontowych Energetyki w Katowicach 1990-2010) zawsze w tych instytucjach i zakładach tworzył grupy siatkówki, które uczestniczyły w rozgrywkach międzyzakładowych i resortowych. W kopalni organizował imprezy rekreacyjne – wycieczki, rajdy, obozy narciarskie z udziałem w zawodach resortowych w Szczyrku (w slalomie i biegu). Założył koło TKKS ze specjalnością siatkówki. W Pawłowicach założył również sekcję badmintona i działał w niej jako zawodnik i trener. W Czarkowie stworzona przez niego drużyna siatkowa uczestniczyła w spartakiadzie między spółdzielniami produkcyjnymi. W ZRE po godzinach pracy prowadził jako zawodnik i trener grupę siatkarzy, która brała udział w resortowych rozgrywkach okręgowych, spartakiadach, mistrzostwach Polski. W tej grupie grał do 60. roku życia.

Aktualnie J. Woźnikowski, oprócz działalności w Klubie Sportowym „Pszczyńskie Żubry”, od kilku lat prowadzi ćwiczenia z gimnastyki rekreacyjnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pszczynie, które to zajęcia uczestniczki bardzo sobie chwalą.

lipiec 2019                                                                                    Barbara Solarska


 

 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku