INDIE 2020 - 26.07.2019

Osoby które zapisały się na wycieczkę do Indii proszone są o potwierdzenie swoich deklaracji wpłatą pierwszej zaliczki w kwocie 1.000,-zł na konto Pszczyńskiego Uniwersytetu

Bank PKO BP O/Pszczyna

 Konto:  92 1020 2528 0000 0202 0335 3729

W tytule przelewu należy podać:  1 - Indie 2020
                                                             2 - nazwisko osoby (osób) której (ch) dotyczy wpłata.
 
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku